Alle tal er baseret på en undersøgelse blandt 1.467 25-45-årige HK/Privat-medlemmer, som Epinion har lavet. Tallene herunder fortæller, hvor mange der  har svaret ja til udvalgte udsagn om barsel.

Obs! Udsagn, som er markeret med * gælder kun for medlemmer, der er mellem 25 og 45 år, og som har børn. De forholder sig konkret til barselsperioden med det yngste barn.

 

Barslen skal ikke fordels mere ligeligt, fordi det er mest naturligt, at kvinder passer børnene, mens de er babyer

Mænd 6%
Kvinder 9 %

En større del af barslen skal øremærkes til mænd, men det er stadig kvinden, der skal have mest

Mænd 30 %
Kvinder 23 %

Barslen bør fordeles mere ligeligt mellem kønnene

Mænd 61 %
Kvinder 38 %

Barslen bør fordeles 50/50 mellem de to forældre

Mænd 22 %
Kvinder 10 %

Jeg ville gerne have holdt en længere orlov*

Mænd 51 %
Kvinder 29 %

Barsel vækker irritation hos arbejdsgivere

Mænd 34 %
Kvinder 38 %

Jeg oplevede konflikter eller problemer på min arbejdsplads, da jeg skulle på orlov*

Mænd 12 %
Kvinder 10 %

Jeg var bekymret for chefens reaktion, da jeg skulle fortælle om graviditeten og den kommende orlov*

(meget eller delvis enig)

Mænd 20 %
Kvinder 35%

Jeg var bekymret for kollegernes reaktion, da jeg skulle fortælle om graviditeten og den kommende orlov*

(meget eller delvis enig)

Mænd 6 %
Kvinder 18 %

Barsel giver kvalifikationer, som kan bruges på arbejdsmarkedet

Mænd 11 %
Kvinder 14 %

Barsel er en hæmsko for karrieremuligheder

Mænd 12 %
Kvinder 23 %

Læs også: Mænd vil gerne holde mere barsel

 

Jakob Riis Petersen er på forældreorlov med sin søn.

Jakob Riis Petersen havde ugers forældreorlov med sønnen Konrad. Foto: Lisbeth Holten