Kunne du overveje at blive tillidsrepræsentant? Så hold dig ikke tilbage - heller ikke selvom du ikke har prøvet det før. Illustration: Tone Thoresen / Koalitionen.dk 

Synes du, det er spændende at have indflydelse på din og kollegernes arbejdsplads? Har du ideer til, hvad der kunne gøres bedre eller anderledes? Og kunne du tænke dig at gøre noget ved det? Så har du mulighed for det ved at stille op som tillidsrepræsentant. 

5 gode grunde: det laver tillidsrepræsentanten

Som tillidsrepræsentant er man sine HK-kollegers repræsentant på arbejdspladsen. Det betyder, at man fx: 

  1. Samarbejder med ledelsen om udvikling af arbejdspladsen. 

  2. Hjælper kollegerne med at forstå deres arbejds- og lønvilkår.

  3. Sørger for, at regler bliver overholdt, og overenskomsten bliver fulgt.

  4. Finder løsninger og er der for kolleger, der har brug for hjælp i deres arbejdsliv

  5. Er en vigtig del af det faglige og sociale netværk på arbejdspladsen. Det kan fx være via netværksmøder, klubaktiviteter eller faglige og sociale arrangementer

Som tillidsrepræsentant har du også mulighed for at deltage i HK Handels kongres (afholdes næste gang i 2021). Kongressen er den øverste myndighed i HK Handel. Her bliver målene vedtaget, og formanden bliver valgt. Kongressen afholdes hvert fjerde år, og alle medlemmer af HK Handel kan deltage, men størstedelen er tillidsvalgte. Deltagerne vælges på HK Handels afdelingers generalforsamlinger. Kongressen varer tre dage, og du får dækket tabt arbejdsfortjeneste og ophold.  
 

Formand for SF, Pia Olsen Dyhr, taler til HK Handels kongres i 2016

 

Alle er startet et sted

De fleste nye tillidsvalgte har ikke tidligere haft noget med overenskomsten at gøre eller nogle af de andre områder, de kaster sig ud i. Det er der bestemt heller ingen forventninger til. 

Som ny tillidsrepræsentant får du en grundlæggende uddannelse og bliver klædt godt på til posten af HK Handels medarbejdere. Du står aldrig alene med de problemer eller udfordringer, du kan møde, og du kan til enhver tid få sparring, hjælp og svar på dine spørgsmål. 

Du har mulighed for en lang række kurser, der bygger ovenpå din grunduddannelse og er målrettet din situation. Det kan fx være kommunikation, personlig gennemslagskraft, konflikthåndtering, økonomi og meget mere. 

Grunduddannelsen til tillidsrepræsentant er obligatorisk, og din chef skal efter aftale give dig mulighed for at deltage. Øvrige kurser er valgfri - og der er mange at vælge mellem. 

Sådan bliver man valgt

Vil du stille op som tillidsrepræsentant, skal du være medlem af HK Handel og have været ansat i mindst et år. Elever og medarbejdere under 18 år kan ikke vælges. 

Du kan stille op, hvis I er: 

  • Mindst seks organiserede kolleger på overenskomsterne med Dansk Erhverv, DIO og COOP.
  • Mindst fem organiserede kolleger på overenskomsterne med BA og SFU

Det er dine kolleger, der skal vælge dig. De skal også være medlem af HK Handel for at have mulighed for at stemme på dig. 

Kontakt din lokale HK-afdeling på tlf.: 7011 4545, hvis I vil opstille en tillidsrepræsentant, eller hvis I har spørgsmål. Kontakt også den lokale afdeling, hvis I er færre medarbejdere, men gerne vil høre om mulighederne for at få en tillidsrepræsentant alligevel. 

Vederlag, tid, uddannelse og beskyttelse

Som tillidsrepræsentant har du ret til tid til at udføre dine opgaver i din arbejdstid, og du skal have tid og mulighed for ekstra uddannelse. Det er dog vigtigt, at du altid aftaler nærmere med din ledelse, ligesom det skal være til mindst mulig gene for dit almindelige arbejde. 

Som tillidsrepræsentant modtager du et årligt vederlag: 

Valggrundlag op til 49 medlemmer Valggrundlag fra 50-99 medlemmer Valggrundlag på og over 100 medlemmer
 Kr. 9.000,- Kr. 16.500,- Kr. 33.000
NB! Vederlaget er uafhængigt af din almindelige løn. Som tillidsrepræsentant må du ikke gå i stå i din almindelige lønudvikling. 

 

Beskyttet mod opsigelse: Sådan er reglerne

Du er beskyttet, så du ikke kan afskediges eller forringes i din stilling på grund af, at du er tillidsrepræsentant: 

"Det er en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes." Uddrag fra overenskomsternes aftale om tillidsrepræsentanter. 

Sådan kommer du i gang

Overvejer du at blive tillidsrepræsentant eller har du spørgsmål? Kontakt din lokale HK-afdeling på tlf.: 7011 4545. 

 

Se også: 

Tillidsrepræsentantens rolle og opgaver

Mere ansvar og nye opgaver - dine karrieremuligheder som tillidsrepræsentant