I 2018 fik medlemmerne 2 % mere i løn. I samme periode steg forbrugerprisindekset med 0,8 %. Den reelle lønstigning er derfor på 1,2 %. Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk.

Det betyder tallene for dig: 

Lønstatistikken giver dig et overblik over, om din løn er fulgt med udviklingen, og viser, hvor du bør ligge lønmæssigt. 

På HK's løntjek kan du se, hvad din løn bør være på baggrund af bl.a. din uddannelse, erfaring, arbejdsplads mv. 

Brug statistikken til at snakke løn på din arbejdsplads. Din løn er IKKE hemmelig, og det kan gavne både dig og dine kolleger at se, hvor I ligger i forhold til hinanden.

Lønnen steg 2 % for alle handelsansatte i 2018. Det betyder, at gennemsnitslønnen for alle HK Handels medlemmer sidste år var på 26.185 kr. om måneden. 

Det er sjette år i træk, at lønnen stiger. Det er positivt, men det er stadig vigtigt, at man som medarbejder selv søger indflydelse på sin løn.

- Lønforhøjelser kommer ikke af sig selv, og cheferne giver ikke mere i lønposen, fordi de pludselig er blevet i godt humør. Som medarbejder skal man huske at bruge sin ret til at forhandle sin løn mindst en gang årligt. For chefen har pligt til at vurdere din løn en gang om året i forbindelse med en lønforhandling. Og vi ved, at lønnen stiger mest der, hvor medarbejderne beder om samtaler, siger faglig chef i HK Handel Kim Jensen, der understreger, at den ene gang årligt sagtens kan udvides:

- Retten til at få en lønsamtale gælder mindst en gang årligt, men der er intet til hinder for, at man tager flere samtaler med sin chef. Hvis han siger nej første gang, er det en rigtig god idé at spørge ham, hvad der skal til for at stige i løn og aftale et nyt tidspunkt indenfor fx et halvt års tid, hvor man kan genoptage samtalen, siger Kim Jensen.

Sammenlign din løn med dine kollegers 

Med HK's løntjek kan du som medlem af HK Handel sammenligne din løn med andre i dit fag. Er I nok, der har besvaret lønstatistikken på din arbejdsplads, kan du også sammenlige din løn med dine nærmeste kollegers. Udfyld dine oplysninger, og få bl.a. svar på, hvor du ligger i forhold til andre i lignende stillinger, og hvad du bør stige i løn det næste år. 

Din månedlige gennemsnitsløn, når du arbejder som: 

Ledere og mellemledere 28.232 kr. 
Medarbejdere med et særligt betoret ansvar 27.068 kr.
Øvrige medarbejdere  25.360 kr.

Se også: 3 ting, du kan sige for at stige i løn

 

Sådan udregner vi tallene

I slutningen af 2018 blev alle HK Handels erhvervsaktive medlemmer opfordret til at indberette deres løntal til lønstatistikken. Løntallene bliver indberettet anonymt. På baggrund af oplysningerne har HK’s analyseafdeling trukket data fra 5.428 medlemmer. Gennemsnitslønnen på 26.185 kr. dækker over oplysninger fra alle medlemmer uanset ledelsesansvar, stillingsbetegnelse, anciennitet mv., og uanset om disse har optrådt tidligere i statistikken.
Lønudviklingen på 2 % lønstigning udregnes på baggrund af data, der er sammenlignelige over tid. Her beregnes forskellen på den løn, et HK-medlem fik i 2017, og den løn, det samme medlem i samme job fik i 2018. Det er den såkaldte ”2-års lønsammenligning”, og den er ligesom den øvrige lønstatistik anonym.
Forbrugerprisindekset (okt. 2017- okt. 2018) leveres af Danmarks Statistik. 
 
Lønstatistikken er et af de stærkeste redskaber, du har i en lønforhandling. Derfor er det vigtigt, at så mange medlemmer som muligt deltager, så vi kan tegne et præcist billede af lønudviklingen inden for handelsbranchen. 

Husk at være med i næste års statistik – du vil blive inviteret til at deltage i 4. kvartal 2019.