Klimaguide

Illustration: Mette Ehlers

Her får du en guide til, hvordan I kan spare så meget CO2 som muligt på jeres arbejdsplads. Både de helt små ting, medarbejderne kan gøre uden at spørge nogen, og de helt store tiltag, der kræver ledelsesbeslutninger.

Vi vil gerne være lidt grønnere for at passe på jordkloden - også når vi er på job. Klimaguiden her er ikke en komplet facitliste, og der er ikke opgjort CO2-aftryk for de enkelte forslag. Men se det som en inspirationsliste, hvor I kan udvælge, hvad der vil batte mest hos jer.

Hvad er CO2 - og hvad er problemet?

 • CO2 (kuldioxid) er en naturlig del af jordens biologiske kredsløb. Mennesker og dyr indånder ilt og udånder kuldioxid, mens planter og vand absorberer kuldioxid. Så atmosfæren er fyldt med CO2 og skal være det.
 • Problemet er, at vi gennem forbrænding af fossile brændstoffer (kul, olie og gas) udleder meget mere CO2, end naturen kan optage. Det skaber ubalance, for når CO2-indholdet i atmosfæren stiger, øges drivhuseffekten.
 • Drivhuseffekten er ellers smart. Den består i, at jordens atmosfære holder på den energi, solen sender ned til os, så den ikke bare forsvinder ud i rummet igen, men giver varme og liv til dyr, planter og mennesker. Men når effekten øges, fordi der er for meget CO2 i atmosfæren, får vi et meget varmere klima, som giver store naturomvæltninger. Den stærkere varme fører nemlig til, at polerne smelter, og havene stiger, og at vi ser mere ekstremt vejr med hedebølger, voldsomme regnskyl og storme med oversvømmelser og store ødelæggelser til følge. Løsningen på at stoppe klimaforandringerne er at skære drastisk ned på vores udledning af CO2 - og samtidig passe godt på vores natur.

Her kan I gøre en CO2-forskel

 

3 tips til, at i bliver grønnere på kontoret

Uden mad og drikke dur klimahelten ikke

4 tips til, hvordan virksomheden bliver mere miljøvenlig

Gør produktionen mere skånsom over for klimaet

 

At tænke grønt og blive grønnere på arbejdspladsen begynder med, at I taler om udfordringerne, og I finder løsninger sammen.

Det kan du selv gøre på arbejdspladsen

 • Italesæt klimaproblemerne, og hvad du ser af mulige problemer og løsninger på din arbejdsplads.
 • Tag debatten med dine kolleger - hvad kan I selv gøre for klimaet? Og hvad skal I have ledelsen ind over?
 • Vælg grønne ambassadører, som I vælger tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. De skal sammen med ledelsen sørge for at motivere medarbejderne til at følge konkrete klimatiltag eller en klimastrategi.

Det kan du foreslå ledelsen at gøre på arbejdspladsen

 • Formuler en klimastrategi og plan for at blive CO2-neutrale.
 • Køb kun computere, telefoner, printere, hårde hvidevarer, produktionsmaskiner osv., der er energieffektive og af god kvalitet. Se efter mærkningsordningen EnergyStar eller Energistyrelsens A-G-mærkning. Lav evt. en femårig plan for, hvordan alt kan blive skiftet ud.
 • Genanvend elektronik og maskiner i så stort omfang som muligt og reparer elektronik og maskiner i stedet for bare at skifte det ud (medmindre det er gamle energislugende maskiner).
 • Skift al belysning ud til LED.
 • Sæt lyssensorer op ved toiletter, kontorer, møderum, gangarealer osv.
 • Sørg for instruktion i affaldssortering og gør affaldssorteringen let tilgængelig for medarbejderne (hvis kommunen har gjort affaldssortering mulig). Er virksomheden stor nok, kan man måske lave sin egen affaldssortering med forbrænding og genanvendelse i produktionen.
 • Formuler en bæredygtig indkøbsstrategi, så I stiller krav til producenter og leverandører om bære-dygtig produktion. Gå fx efter leverandører med Cradle to Cradle-certificering (internationalt anerkendt certificering (administreres af den -uafhængige organisation Cradle to Cradle Products Innovation Institute), der garanterer, at leverandøren bl.a. bruger vedvarende energi i produktionen, arbejder med genanvendelse og bruger de sundeste materialer, der kan tåle at gå
  i kredsløb).
 • Overvej, om I kan opstille vindmøller, jordvarmeanlæg eller solcelleanlæg på virksomhedens grund og blive selvforsynende med vedvarende energi. Der er stor diskussion om, hvilke vedvarende energi-former, der bedst betaler sig. Her skal der rådgivning fra en energikonsulent til for at lave beregninger. Men al vedvarende energi udleder mindre CO2 end den, der kommer fra fossile brændstoffer.
 • Vælg energiselskab, der leverer vedvarende energi i stedet for energi fra kul, olie og gas.
 • Vælg pensionsselskaber og andre investeringer alt efter, om de satser på bæredygtige, grønne -investeringer i stedet for i fossile brændstoffer.
 • Søg inspiration hos andre virksomheder. Hvordan har de mindsket CO2-forbruget og sparet penge, og hvad kan overføres til jer?

 

hvis du vil vide mere om klima

affald.dk - om håndtering af afffald
concito.dk - om klimavenlige madvaner
energitjenesten.dk - om bedre udnyttelse af energi
groenforskel.dk - om at leve bæredygtigt (Linket er udløbet pr 28/11 2022)
sparenergi.dk - energistyrelsens hjemmeside

 

Under udarbejdelsen af klimarådene har vi talt med:

 

Jens Villiam Hoff, professor og leder af Centre for Sustainability an Society, Københavns Universitet

Morten Birkved, professor ved SDU Life Cycle Engineering

Niels Hørby Jørgensen, energirådgiver i EnergiTjenesten Jylland-Fyn

Quentin Gausset, lektor i antropologi, Københavns Universitet

Thomas Meinert Larsen, fødevareforsker og fornad for 350 Klimabevægelsen i Danmark