Illustration af en mand og en dame i lægens venteværelse

En tur til lægen kan være lovligt fravær, hvis det ikke kan undgås i arbejdstiden - men sørg for at tage hensyn til arbejdspladsen mest muligt. Illustration: Tone Thoresen, Koalitionen.dk

Hvis du bliver syg, og din sygdom kræver behandling eller undersøgelse hos en læge, har du ret til fravær fra din arbejdsplads uden at blive trukket i løn. Men det er vigtigt, at du forsøger så vidt muligt at lægge din lægeaftale uden for arbejdstiden, eller så den er til så lidt gene for din arbejdsplads som muligt.

Fravær ved planlagt lægebesøg
Hos din praktiserende læge vil du oftest have et fleksibelt tidsrum at vælge imellem. Som udgangspunkt skal du altid forsøge at tage hensyn til arbejdspladsen og lægge dit lægebesøg uden for din arbejdstid.

Fravær ved akut opstået sygdom/speciallæge/hospitalsindkaldelse
I de tilfælde, hvor du ikke selv har mulighed for at vælge en tid, har du ret til løn under fravær i forbindelse med f.eks. en indkaldelse på hospitalet, behandling hos en speciallæge eller akut opstået sygdom.
Behandling i et sygdomsforløb, mistanke om sygdom og graviditetsrelaterede undersøgelser vil også blive betragtet som lovligt fravær.

Fravær til tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor mv.
Aftaler med din fysioterapeut, kiropraktor, optiker, tandlæge mv. bliver som udgangspunkt ikke betragtet som lovligt fravær.
UNDTAGELSER: I akutte tilfælde hvis du f.eks. falder og slår dine tænder, kan tandlægebesøg sidestilles med sygdom med ret til løn under fravær. Hvis du ud fra en lægefaglig vurdering hos f.eks. din egen læge bliver henvist til fysioterapi/kiropraktik vil det også blive anset som lovligt fravær.
Bloddonation og frivillige behandlinger som f.eks. alternative behandlinger anses heller ikke som lovligt fravær.

Fravær i forbindelse med kosmetiske indgreb
Kosmetisk operation uden medicinsk begrundelse betragtes som fravær, man selv skal betale for, enten som fri uden løn eller ferie. Der kan efter en operation være en periode, hvor du skal restituere, og derfor ikke kan udføre de opgaver, du normalt gør. Tag en snak med din chef, inden du skal opereres, så I kan aftale dine opgaver i perioden efter operationen, hvis det er nødvendigt, du tager et særligt hensyn.

Hvis din kosmetiske operation er helbredsmæssigt begrundet og derfor også lægeordineret, kan der være tale om lovligt fravær. Snak gerne med din læge eller HK (på tlf. 7011 4545), hvis du er i tvivl. Du skal i sådan en situation stadig forsøge at få en aftale, der ligger uden for arbejdstiden. 

Hvis der opstår komplikationer i forlængelse af din kosmetiske operation, vil du som udgangspunkt have ret til fravær med løn, hvis du skal sygemeldes, uanset om du har fået operationen af helbredsmæssige grunde eller ej.

Dokumentation for fravær
Din chef har ret til at kræve dokumentation for dit fravær, typisk i form af en lægeerklæring, som arbejdspladsen selv skal betale.

Er du i tvivl?
Hvis du er i tvivl, om du har ret til lovligt fravær i forbindelse med en lægeaftale, bør du starte med at tage fat i din arbejdsgiver. Du kan også altid spørge din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.

Vil du vide mere om fravær og sygdom? Se guiden om fravær ved børns sygdom, erstatningsferie, løn under sygdom og meget mere

 

Fravær i forbindelse med coronavirus

Fagbevægelsens Hovedorganisation har samlet de vigtigste spørgsmål og svar, hvis du bliver syg med corona, har mistænke om sygdom, har været i nær kontakt med en smittet, skal testes eller lignende.
Guiden kan findes her – se den grønne boks for information om sygdom, karantæne og hjemmeophold

Se også HK Handels guide om rettigheder og retningslinjer, når du er ansat i handelsbranchen.