Rita Bundgaard. Foto: Mikkel Østergaard.

- Vi kan ikke acceptere vikaransættelser, der løber i det uendelige. Og vi går gerne straks i dialog med de statslige arbejdsgivere om en overenskomstmæssig løsning, siger Rita Bundgaard, formand for HK Stat.

Mange af vikarerne i Erhvervsstyrelsen har været ansat siden foråret. Fagforeningen har 12. januar sendt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen en mail med forslag om snarest at mødes for at drøfte og finde løsninger på problemerne.

Se mailen her Lille pdf symbol

'Det er efter HK Stats opfattelse væsentligt at finde en løsning, der kan balancere arbejdsgivers behov for fleksibel arbejdskraft med medarbejdernes behov for ordentlige arbejdsvilkår. Det er tillige vigtigt at tage højde for den særlige situation, som vi befinder os i med håndteringen af coronapandemien,' skriver Rita Bundgaard til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Hun lægger i henvendelsen op til at finde "fleksible løsninger til håndteringen af disse opgaver enten inden for de eksisterende, statslige overenskomster eller ved indgåelse af særlige aftaler på statens område, som kan bidrage til en løsning af udfordringen med arbejdskraft i denne særlige situation. Selvfølgelig med behørig hensyntagen til de begrænsninger, der findes i lovgivning og EU-regulering mv."

Presseomtale af arbejdsvilkårene for omkring 250 privatansatte coronavikarer i styrelsen har udløst skarp kritik fra politikere på Christiansborg. Vikarerne får eksempelvis ikke løn under sygdom i modsætning til deres statsansatte kolleger.

- Jeg appellerer til, at vi ved et partnerskab mellem statslig arbejdsgiver og lønmodtagere kan findes relevante løsninger i denne særlige situation, siger Rita Bundgaard.