Covid vaccine

På landets hospitaler er der gang i vaccinationer mod corona. Og vi kan se, at lægesekretærer, der har kontakt med patienterne på sygehusene, de fleste steder indtænkes helt på linje med det øvrige personale.

Men HK Kommunal har også fået henvendelser om, at lægesekretærer på enkelte afdelinger er blevet overset som faggruppe, når det gælder vaccine. Og det er slet ikke godt nok, siger HK Kommunals næstformand Mads Samsing.

- Vi håber, der kun er tale om ganske få tilfælde, men under alle omstændigheder opfordrer vi nu regionerne til at sikre, at tingene kører, som de skal på alle berørte hospitalsafdelinger. Det er selvfølgelig ikke i orden, hvis lægesekretærer med patientkontakt bliver fravalgt til vaccine, når de arbejder side om side med det øvrige personale på afdelingerne, siger Mads Samsing.

Lægesekretærer skal også på vaccinelisterne

Han tilføjer, at sådan som HK Kommunal læser sundhedsmyndighedernes vaccineplan, lægger man op til, at de personalegrupper, der skal omfattes af vaccinen på et givent tidspunkt, meldes ind via de enkelte afdelinger.

- Vi ønsker på ingen måde at presse enkelte personalegrupper længere frem i vaccinekøen, end de er berettigede til. Og vi synes, det er fint, at sundhedsmyndighederne har lagt en fælles plan frem. Men intentionerne i den plan skal også efterleves, siger Mads Samsing

Tag fat i tillidsrepræsentant eller leder

Formanden for DL, Nathali Schaap Degn, siger, at hovedparten af de meldinger, der er kommet ind fra lægesekretærer rundt omkring på landets hospitaler tyder på, at tingene kører godt og rigtigt de fleste steder. Den samme melding kommer fra DL’s lokale bestyrelser.

- Så jeg håber, at de få meldinger, vi har fået om, at lægesekretærer ikke er blevet medtaget til vaccine, er enkeltstående. Derfor er det jo ikke mindre alvorligt for dem, det drejer sig om. Og derfor skal min opfordring til lægesekretærerne være, at hvis I oplever problemer i forhold til vaccine, så tag fat i jeres tillidsrepræsentant eller jeres leder. Oplever I mere generelle udfordringer, som I tænker, at det er vigtigt, at DL går ind i, så kan I altid kontakte jeres lokale afdeling. Men som sagt er det, vi hører helt overordnet lige nu, at det generelt fungerer godt med vaccinerne, siger Nathali Schaap Degn.

Undren over forskelle på hjemmearbejde

Hun fremhæver, at der blandt lægesekretærerne nogle steder er en vis undren over, at det kan være forskelligt fra hospital til hospital, om lægesekretærer uden patientkontakt bliver bedt om at møde ind, eller de bliver opfordret til at arbejde hjemmefra.

- Her er vores opfordring til arbejdsgiverne selvfølgelig, at man følger regeringens anbefaling om, at alle, der overhovedet kan, arbejder hjemmefra. Det er de enkelte ledere rundt omkring, som vurderer, hvem der varetager en kritisk funktion og dermed skal møde ind på arbejdspladsen. Men vi kan se, at vurderingen er lidt forskellig fra hospital til hospital og også fra afdeling til afdeling. Og det giver selvfølgelig anledning til nogen usikkerhed. Derfor vil jeg gerne gentage opfordringen til lederne på vores hospitaler om nøje at vurdere, hvem der kan udføre arbejdet hjemmefra og så rette ind efter regeringens anbefalinger, siger Nathali Schaap Degn.