Har du mistet dit job f.eks som følge af coronakrisen, og har du ikke nået at bruge dine feriefridage? Hvis du er ansat under en af HK Handels overenskomster, mister du IKKE dine feriefridage, selvom du er blevet afskediget.

Dine feriefridage kan derimod blive påvirket af, hvornår og hvor du finder et nyt job. Nedenfor har vi opstillet tre situationer for, hvad der kan ske med feriefridagene, hvis du er blevet sagt op uden at have brugt dem.

Situationerne tager udgangspunkt i Butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver, men gælder for de fleste af HK Handels overenskomster. Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du lokke på Mit HK og se, hvilken overenskomst du hører til, og hvad reglerne er.

Vi har her i alle tre situationer taget udgangspunkt i, at du fik tildelt 6,67 feriefridage i 2020* hos din tidligere arbejdsgiver, men ikke har brugt dem.

Nyt job MED en overenskomst
Har du fået nyt arbejde i en virksomhed, der er overenskomstdækket, og når du at være ansat i ni måneder inden udgangen af august 2021, skal din nye arbejdsgiver tildele dig 5 feriefridage. De feriedage træder i stedet for 5 af de 6,67 feriefridage, du blev tildelt af din tidligere arbejdsgiver, fordi man kun har ret til at få tildelt feriefridage én gang om året. De resterende 1,67 dage skal du søge om at få udbetalt fra din tidligere arbejdsgiver.

Nyt job UDEN en overenskomst
Får du nyt job i en ikke-overenskomstdækket virksomhed, og dermed ikke opnår overenskomstmæssig ret til feriefridage, skal du rejse krav om at få udbetalt alle 6,67 feriefridage hos din tidligere arbejdsgiver.

Ledig/nyt job uden optjening
Er du stadig ledig eller har fået et nyt job, men kan du ikke nå at optjene ret til at få tildelt 5 feriefridage inden den 1. september 2021, skal du rejse krav om at få alle 6,67 feriefridage udbetalt hos din tidligere arbejdsgiver. 

Obs! Har du opnået anciennitet til feriefridage efter 31. august 2020, har du ”kun” fået tildelt 5 dage. Men principperne for, hvordan du kan bruge dem/få dem udbetalt er de samme.
Har du allerede holdt nogle af dine feriefridage, så skal de selvfølgelig trækkes fra i regnskabet, hvis du bliver ansat i en overenskomstdækket virksomhed.

*2020 er et overgangsår
Pga. af den nye ferielov flytter tildelingen af feriefridage til 1. september fra 2021. Derfor har medarbejdere, der optjent ret til feriefridage senest den 31. august 2020, fået tildelt 6,67 dage mod normalt fem dage.
Fremover vil du stadig have ret til fem dage om året, men da du i 2020 fik 1,67 dage mere, skyldes det, at de skal række fire måneder længere, fordi tildelingen nu er flyttet.
Uanset, hvor mange feriefridage du har ret til at få udbetalt, vil dagene først blive udbetalt med den første lønkørsel efter 21. januar 2022.

Sådan søger du om udbetaling af ubrugte feriefridage

Har du feriefridage fra 2020 til gode hos din tidligere arbejdsgiver, skal du søge om dem senest 3 uger efter udløbet af 2021, dvs. i januar 2022. Send en mail til din tidligere arbejdsgiver og bed om at få værdien af feriefridagene udbetalt. Din tidligere arbejdsgiver skal udbetale pengene med den første lønkørsel efter udløbet af ansøgningsfristen. Du kan allerede bede om at få udbetalt pengene nu, men de udbetales sandsynligvis først med den første lønkørsel efter 21. januar 2022.

Se også: 5 regler om dine feriefridage