Lene Roed til digitalt møde

Alt imens HK Kommunals formand, Lene Roed, og de øvrige topforhandlere for Forhandlingsfællesskabets 560.000 offentligt ansatte fortsat bokser med arbejdsgiverne om blandt andet lønstigninger, er der også drøftelser i gang om fleksibilitet og hjemmearbejde.

Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og muligheden for hjemmearbejde er blandt de emner, HK Kommunals medlemmer via deres input til OK21 har lagt allermest vægt på. Spørgsmålet er naturligvis blevet aktualiseret af corona-situationen, der har betydet, at rigtig mange HK’ere driver velfærden fra hjemmekontoret.

...det er afgørende, at der aftales nogle rammer for, hvornår de ansatte forventes at være online og offline.

OK21-forhandlerne er enige om, at den mere end ti år gamle ’Rammeaftale om tele-/hjemmearbejde’ skal moderniseres, så den matcher den nye virkelighed.

Fra HK Kommunals side handler det om at få nedfældet nogle klare rammer for det fleksible, digitale arbejdsliv, der både tilgodeser de muligheder en øget digitalisering giver den enkelte for eksempel i form af hjemmearbejde, men også giver den nødvendige beskyttelse.

Spot på arbejdstiden

Fleksibiliteten bør ifølge Lene Roed nemlig ikke forveksles med et grænseløst arbejdsliv.

- Det skal stadig være et bærende princip, at man understøtter medarbejderindflydelse på hjemmearbejde. Og der bør lokalt aftales nogle vilkår for håndtering af arbejdstid. For eksempel er det afgørende, at der aftales nogle rammer for, hvornår de ansatte forventes at være online og offline. Hvornår medarbejderne forventes at være kontaktbare og ikke-kontaktbare, siger HK Kommunals formand.

Arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladsen

Hun understreger, at corona-situationen kræver ansvarlighed og fleksibilitet fra alle parter.

- Det har HK’erne og andre offentligt ansatte til fulde vist, at de mestrer. Men vi skal fastholde arbejdsmiljøreglerne. Også når vi er på den anden side af denne helt ekstraordinære situation. Den fysiske indretning af hjemmearbejdspladsen herunder opdateret it-udstyr skal være på plads. Der er en rigtig god grund til, at ansatte også på deres fysiske helbred er beskyttet af arbejdsmiljøreglerne, lyder det fra Lene Roed.

HK Kommunal og de øvrige organisationer arbejder under forhandlingerne i det hele taget for, at der i de lokale aftaler skal være rammer for indretning af hjemmearbejdspladsen, sikkerhed for medarbejderen og muligheder for dialog og kontakt med medarbejderrepræsentanterne.

- Og så må hjemmearbejde naturligvis ikke betyde, at man fratages rettigheder for eksempel i forbindelse med sygdom og barns første sygedag, fastslår Lene Roed, der mener, at OK21-parterne bør have en fælles interesse i at se på rammer og vilkår for et fleksibelt og digitalt arbejdsliv.

Næste møde med de kommunale arbejdsgivere finder sted den 22. januar. På det regionale område mødes parterne den 26. januar.

Artiklen er opdateret 21. januar 2021