Lene Roed og kollegerne var samlet - med behørig afstand - hos HK i København til forhandlingerne med RLTN.

Det løbende og helt centrale spørgsmål om, hvilke lønforbedringer de regionalt ansatte skal have i de kommende år, er parkeret for en kort stund. På det netop afsluttede andet forhandlingsmøde med de regionale arbejdsgivere blev arbejdsmiljøet og balancen mellem arbejds- og familieliv nemlig bragt i spil.

HK’erne og de andre 120.000 medarbejdere på sygehuse, regionsgårde og øvrige regionale arbejdspladser fortjener ifølge HK Kommunals Lene Roed og hendes medforhandlere i Forhandlingsfællesskabet at opnå nogle forbedringer i de arbejdsvilkår, der er kendetegnet ved et mere og mere presset arbejdsmiljø.

- Arbejdstilsynets rapporter understøtter det, vi ved fra vores medlemmer, nemlig, at personalet på ikke mindst sygehusene er underlagt et voldsomt arbejdspres. Coronasituationen har naturligvis bidraget til yderligere udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet. Vi har brug for flere hænder, men derudover er det afgørende, at de ansatte får bedre sammenhæng mellem arbejds- og privatliv, lyder det fra HK Kommunals formand.

Familieforhold og hjemmearbejde

En udvidet ret til løn ved sorgorlov, bedre rettigheder ved barns sygdom, ret til frihed med løn ved ambulant behandling af børn og omsorgsdage er blandt de krav til forbedringer, Lene Roed og de øvrige forhandlere har præsenteret for de regionale arbejdsgivere.

Også i regionerne er muligheden for hjemmearbejde et andet af de spørgsmål, der blev vendt på dagens forhandlingsmøde.

- Det handler om at få aftalt nogle klare rammer for det fleksible, digitale arbejdsliv, der også giver den enkelte medarbejder den nødvendige beskyttelse. Fleksibiliteten må nemlig ikke blive forvekslet med et grænseløst arbejdsliv. For eksempel er det afgørende, at der aftales nogle rammer for, hvornår de ansatte forventes at være online og offline, siger Lene Roed.

Fokus på det sunde arbejdsliv

Større fleksibilitet i arbejdslivet i det hele taget et væsentligt omdrejningspunkt for de ansattes forhandlere.

- De mange medlemsinput, vi modtog op til forhandlingerne om OK21, viser, at det spørgsmål også er vigtigt for rigtig mange af vores medlemmer. Men ønsket om mere fleksibilitet hænger uløseligt sammen med, at arbejdsmiljøet er presset. Derfor er der nu mere end nogensinde behov for, at vi fortsat udvikler nogle attraktive arbejdspladser her ved OK21. De overenskomstforhandlinger, der kører lige nu, skal i den grad også bidrage til, at de ansatte får et sundt og holdbart arbejdsliv, fastslår Lene Roed.

Næste forhandlingsmøde med de regionale arbejdsgivere finder sted den 19. februar. På det kommunale område mødes parterne igen den 12. februar.

Artiklen er opdateret 26. januar 2021