Af: Julie Hjerl Hansen og Heidi Røndbjerg-Christensen, Ulandssekretariatet

Maduddeling Naivasha af fotograf Wilburn Njuguna

Foto: Wilburn Njuguna

- Den her måned har været den sværeste. Mad og husleje er de største udfordringer. Nu har min familie i det mindste noget at spise i denne uge, siger 29-årige Margaret Wambui.  

Hun er ligesom de hundredvis af andre arbejdere fra hotel- og gartnerindustrien, der er mødt op i køen til vognen med bønner og majsmel, stærkt påvirket af coronasituationen i Kenya. Ikke fordi hun er smittet med den frygtede virus, men fordi den har lukket samfundet og arbejdspladser ned. 

Det betyder, at arbejdere som Margaret Wambui fra den ene dag til den anden har mistet deres indkomst og dermed også muligheden for selv at forsørge deres familier. Sideløbende med bekymringen for at blive smittet skal de derfor forholde sig til bekymringerne om, hvordan de kan sikre deres familier mad på bordet. 

Corona rammer hårdt – især i udviklingslandene

I Danmark har vi et veludbygget socialt sikkerhedsnet, der griber, når krisen rammer. Men i de fleste udviklingslande, må man klare sig selv, når man bliver syg eller arbejdsløs.  Derfor støtter fagbevægelsen en indsamling til de hårdt ramte arbejdere og familier i Kenya.

- Covid-19 har ramt enormt hårdt ned igennem hele verden og ikke mindst også i Afrika. Det vil vi i fagbevægelsen gerne hjælpe med – både til dem, der har mistet deres arbejde, men vi vil også hjælpe dem, der hjælper andre med for eksempel værnemidler. Hvis man ikke har et arbejde i Afrika, så har man heller ikke mad på bordet. Så der skal vi støtte og hjælpe, siger forbundsformand i HK Kim Simonsen.

Indsamlingen skal sikre måltider til 200.000 fyrede arbejdere i slummen og værnemidler til 50.000 sundheds- og sikkerhedsarbejdere. 

Du kan støtte indsamlingen her: www.ulandssekretariatet.dk/indsamling