mikrofon

Hvem skal sammen med formanden tale de statsansatte HK’eres sag og fag de næste 3 år? HK Stats kongres vælger ny næstformand i juni. Foto: Mostphotos.

9. – 10. juni 2021 afholder HK Stat forbundssektorkongres på Hotel Nyborg Strand. Skulle restriktioner i forbindelse med corona-pandemien forhindre de delegerede i at mødes fysisk, bliver der afholdt en digital kongres i stedet. Det har HK Stats bestyrelse besluttet.

I 2020 aflyste sektorbestyrelsen den planlagte kongres – og dermed valg af politisk ledelse – på grund af coronasituationen. Derfor bliver den næste kongresperiode afkortet med 1 år – til 3 mod normalt 4 år.

LÆS OGSÅ: HK Stat udsætter kongres i et år

Kongressen skal vælge både formand og næstformand. Rita Bundgaard genopstiller til formandsposten, hvorimod næstformand Peter Raben går af på grund af alder. Bestyrelsen har fastlagt proceduren for valg af formand og næstformand.

To frister for kandidater

Man kan melde sig som kandidat til en af posterne til og med onsdag den 9. juni 2021 kl. 17.00 – det vil sige på kongressens første dag. Men bestyrelsen forventer, at kandidater melder sig i god tid i forvejen.

I forbindelse med valg af henholdsvis formand og næstformand får kandidaterne mulighed for at præsentere sig for interesserede medlemmer ved fysiske eller digitale møder i HK’s afdelinger.

Sådan en præsentation forudsætter dog, at man melder sit kandidatur på mail til HK Stats sekretariatschef Vibeke Rittmann Petersen senest mandag den 1. marts 2021 klokken 12:00. 

Udgangspunktet for proceduren er, at der melder sig flere kandidater, end der skal vælges til en eller begge poster. Men viser det sig, at der kun er en enkelt kandidat til henholdsvis formands- og næstformandsposten, kan der fortsat blive afholdt præsentationsmøder, har bestyrelsen besluttet. Præsentationerne kan også ske i forbindelse med statssektorafdelingernes generalforsamlinger.

Hvem kan stille op

Alle medlemmer af HK er valgbare til sektorens øverste poster med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, forbundssektor og HK-afdeling, samt medlemmer der ikke er erhvervsaktive, det vil sige er på efterløn eller pension. Det fremgår af HK Stats forbundssektorlove.

Op til den senere aflyste kongres i 2020 meldte to kandidater sig til posten som næstformand. På et møde den 21.oktober 2020 meddelte Ulla Moth-Lund Christensen HK Stats sektorbestyrelse, at hun opstiller til næstformandsposten ved kongressen i 2021.Hun opstillede også i 2020. Ved redaktionens slutning havde ingen andre meddelt deres kandidatur til HK Stat.