Peter Raben

- Hvis det tillidsfulde samarbejde mellem statens ansatte og regeringen, som Morten Bødskov taler om, skal kunne foldes ud i den virkelige verden, skal der også være en ordentlig løn, siger HK Stats næstformand Peter Raben om overenskomstforhandlingerne, som netop nu foregår på statens område. Foto: Mikkel Østergaard

Lønstigninger, seniordage, pensionsbidrag, fritvalgsordninger … det hele kan være i spil.

Klokken 12 i dag, 4. februar, mødes skatteminister Morten Bødskov (S) med de statsansattes forhandlingsudvalg med Rita Bundgaard i spidsen. Efter planen burer forhandlerne sig inde i Skatteministeriets lokaler med et mål om at komme ud efter nogle dage med et forlig om OK21 – aftalen, der fastlægger løn og andre arbejdsvilkår for statens ansatte for det eller de kommende år.

Op til forhandlingerne har de offentlige arbejdsgivere talt meget om corona-økonomi. Der er brug for at være forsigtige med statens finanser og dermed de ansattes lønudvikling, siger de.

Grænser for forsigtigheden

Men der er altså grænser for, hvor forsigtig, der er grund til at være, mener HK Stats næstformand, Peter Raben:

- Arbejdsgiverne lægger op til en 3-årig overenskomst. Lige i øjeblikket er der en coronasituation. Men man skal ikke lade økonomien for hele overenskomstperioden begrænse af situationen lige nu.

- Det tyder på, at den økonomiske situation ikke er helt så kritisk, som man frygtede for et halvt år siden. Så vil det jo ikke være rimeligt, hvis de statsansatte skal holde sig voldsomt tilbage. Vi kan se, at der er penge. Man bruger milliarder på hjælpepakker – hvad der langt henad vejen er godt og fornuftigt. Men de statsansatte skal ikke betale en urimelig stor del af regningen med en ringe overenskomstfornyelse.

Hvad er det vigtigste for HK Stat at opnå ved OK21?

- Det allervigtigste er, at vi får sikret en lønudvikling, der i hvert fald er parallel med den private. Det vil samtidig indebære, at vi får sikret reallønnen – altså medlemmernes købekraft.

- Jeg har set, at regeringen og Morten Bødskov taler om prisudviklingen. Den er jo lav i øjeblikket, og bliver måske også ved med at være det. Men vi kan ikke nøjes med at følge prisudviklingen - slet ikke, hvis det betyder, at der sker en forskydning i lønudviklingen, så vi faktisk sakker bagud i forhold til det private arbejdsmarked, siger HK Stats næstformand.

Han er opmærksom på, at reguleringsordningen vil hjælpe de statsansatte, hvis de over en periode stiger mindre i løn end kollegerne på det private arbejdsmarked. Men reguleringen har sine begrænsninger:

- Hvis vi får en smal ramme og nogle ganske små lønreguleringer, mens der kommer større stigninger på de private arbejdspladser, vil vi få noget af det igen med reguleringsordningen. Men vi få jo kun 80 procent! Så det vil give os et efterslæb, forklarer Peter Raben.

- De offentligt ansatte skal ikke blive sådan en B-arbejdskraft. Staten ville jo være et B-arbejdsmarked, hvis man sakkede bagud. Hvis det tillidsfulde samarbejde mellem statens ansatte og regeringen, som Morten Bødskov taler om, skal kunne foldes ud i den virkelige verden, skal der også være en ordentlig løn, understreger Peter Raben.

- Hvis ikke staten sikrer en ordentlig lønudvikling, kan det blive sværere at tiltrække de rigtige medarbejdere, vurderer han.

Lønnen er jo ikke en ligegyldig del af den samlede lønpakke, som næstformanden udtrykker det.

Statsansatte er Omstillingsparate og innovative

Et yderligere argument for at behandle statens ansatte rimeligt ved OK21 er den indsats, de har gjort under coronapandemien:

- Langt de fleste statsansatte knokler løs. De har været meget omstillingsparate og innovative. De har spillet med, nogle gange under ikke alt for gode arbejdsforhold og vilkår. Det ville da være helt malplaceret i den situation at sige, at de samme mennesker skal holde særligt igen ved ok-forhandlingerne, mener Peter Raben.

Et andet vigtigt krav for HK Stat er, at et forlig giver penge til at forbedre fagforeningens særlige organisationsaftale.

- Rammen for det samlede forlig skal være så stor, at der også er plads til organisationspuljer. En række af de vilkår, medlemmerne føler er tættest på dem, er ofte nogle, der indgår i vores organisationsaftale. Men vi får ikke rykket mange hegnspæle i den aftale, hvis der ikke er nogen penge til organisationspuljer, siger Peter Raben.

- Ved OK18 var den penge til vores aftale. Hvis nogle af de gode takter, vi fik anslået for 3 år siden, skal fortsætte, skal der være penge til organisationspuljer, tilføjer han.

Ved OK18 blev der på den måde råd til fx at hæve flere af de lavest lønnede HK’ere flere hundrede kroner om måneden – oveni de generelle stigninger.

- Det vigtigste i denne omgang er nok, at vi får taget hul på voksenløn til elever, der er fyldt 25 år. Sådan som det allerede forholder sig på det kommunale område. Samtidig ser vi også gerne, at vi får afskaffet minipensionen – eller i hvert fald tager nogle skridt i den retning, siger Peter Raben.

Forventer resultat med forbedringer

Hvad betyder det for HK Stats muligheder for at præge overenskomstresultatet, at Rita Bundgaard, HK Stats formand, er chefforhandler for hele flokken?

- Rita er forhandler for alle statsansatte i den her sammenhæng – bortset fra de overenskomstansatte akademikere – og hun varetager selvfølgelig alle statsansattes interesser. Rita er en markant formand, som naturligvis tager de brede hensyn, hendes tillidspost kræver.

Hvordan oplever du forventningerne op til OK21 blandt HK Stats tillidsrepræsentanter og medlemmer?

- Forventningen er selvfølgelig, at man får et resultat med forbedringer og ikke så mange forringelser. Mange vil nok blive meget skuffede og måske opleve det som et slag i ansigtet, hvis deres store indsats bliver belønnet med forringelser eller dårlig lønudvikling, siger Peter Raben.

- Det er vigtigt, at man anerkender, at også administrativt ansatte, laboranter og it-folk til daglig og specielt her under coronasituationen, spiller en vigtig og måske nogle gange overset rolle. Uden dem ville rigtig mange ting ikke virke.

- Der er ret store forventninger, selv om alle godt er klar over, at vi står i en noget svær og udfordrende situation, konstaterer næstformanden.