Den udsatte generalforsamling i 2020

- Vi har brug for at mødes i det fysiske rum efter så mange måneders hjemsendelse uden kolleger. De fleste af HK Stat Sydjyllands medlemmer har arbejdet hjemmefra det meste af et år, og mange har ikke engang været fysisk på besøg på deres arbejdsplads siden den 11. marts. Derfor vil vi gerne afholde generalforsamlingen ansigt til ansigt, også selv om det betyder, at vi må udsætte den lidt, siger Annette Godsvig Laursen, formand for HK Stat Sydjylland. 

Beslutningen blev truffet på HK Stat Sydjyllands bestyrelsesmøde den 20. januar, og den nye dato er fastlagt til den 7. juni, hvor vaccinationsprogrammet forhåbentlig er tæt på fuldt gennemført. 

- Vi ved naturligvis ikke, om det vil være muligt at samles den 7. juni, men vi håber det meget. Vi vil alle have glæde af at kunne mødes, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre, siger Annette Godsvig Laursen. 

Skulle det vise sig, at det ikke er muligt at afholde en fysisk generalforsamling alligevel, vil generalforsamlingen blive omlagt til en virtuel generalforsamling, der afholdes samme på samme dato, altså den 7. juni.

Annette Godsvig Laursen

Valg af kongresdelegerede

Et af punkterne på den nu udsatte generalforsamling var valg af delegerede til HK Stats kongres, der finder sted den 9.-10. juni 2021. For at opfylde tidsfristerne afholder HK Stat Sydjylland et virtuelt medlemsmøde den 9. marts 2021, hvor det er muligt at vælge eller blive valgt som delegeret. HK Stat Sydjylland skal vælge 19. delegerede og minimum 2 suppleanter. 

På HK Stats kongres mødes tillidsvalgte og interesserede medlemmer fra ministerier, styrelser, uddannelsesinstitutioner m.v. for at debattere og beslutte HK Stats målprogram for den kommende kongresperiode.

Kongressen skal også (gen-) vælge sektorformanden og vælge en ny næstformand som afløser for Peter Raben, der takker af efter ni år. 

Tilmeld dig generalforsamlingen her