Esbjerg Rådhus

LÆS BREVET
HK Kommunal har fået lov til at offentliggøre brevet fra Esbjerg Kommune. Download brevet som pdf-fil her.

Situationen omkring KY udvikler sig dramatisk.

Esbjerg Kommune siger nu direkte, at den videre udrulning af KY bør stoppes, og at implementeringen først bør genoptages, når alle fejl og mangler er på plads, og de manglende moduler - debitor og faktura - er færdigudviklede og testet i produktion.

Det kommer frem i et brev underskrevet af Esbjergs kommunaldirektør, Rikke Vestergaard, til KOMBITs øverste ledelse.

LÆS OGSÅ: Randers er ved at bukke under af KY

KY er langt fra færdigudviklet

Kritikken mod KOMBIT og Netcompany er hård, ikke mindst fordi Esbjerg oplever, at KOMBIT er alt for positive i deres vurdering af situationen.

- Vi er bekymrede for, om KOMBIT og Netcompany som leverandør kan håndtere den mængde almindelige driftsfejl, som KY på enkeltsager eller i processer leverer, samtidig med at nye kommuner rulles på i en periode, hvor KY også skal færdigudvikles.

Med i brevet er der listet en lang, lang række af problemer med KY, som dybest set handler om, at KY langt fra er færdigudviklet, og at det ikke bare giver et kæmpe arbejdspres for medarbejdere, giver mange workarounds, men også rammer borgere og virksomheder som får forkerte udbetalinger og forkert information.

- Da vi for år tilbage gik ind i udviklingen af KY som pilotkommune, var vi stillet et gennemtestet og fuldt funktionelt system i udsigt. Men overgangen fra KMD Aktiv til KY har medført et betydeligt arbejdspres for sagsbehandlerne. Vi ser i øjeblikket et stigende antal sygemeldinger, henvendelser om det psykiske arbejdsmiljø og desværre også opsigelser, med baggrund i tunge og omfattende arbejdsgange i KY, hedder det i brevet.

HK: Det er uacceptabelt

Mads Samsing, HK Kommunals næstformand, ser også med stor bekymring på situationen.

- Det er helt uacceptabelt, at et så ufærdigt system rulles ud. Det er ikke i orden over for hverken borgere, virksomheder eller medarbejdere. Udbetalinger og information skal være rigtig, og der er ikke flere medarbejdere, der skal bukke under på grund af et ufærdigt system. Jeg er derfor helt på linje med Esbjerg Kommune, når de foreslår, at udrulningen sættes på pause, indtil fejlene er rettet, og systemet er færdigudviklet og fungerer.

 

Det gør HK Kommunal

  • HK Kommunal har møde med KL fredag 12. februar (næstformand Mads Samsing og fagkonsulent Lars Brandstrup) med afsæt i de mange frustrationer og henvendelser, HK har fået om KY og KSD
  • HK Kommunal planlægger at lave en rundspørge blandt ydelsesmedarbejdere for at undersøge tilfredshed, ansættelse af ekstra medarbejdere mv.
  • HK Kommunal har søgt aktindsigt hos Kombit om tilbagemeldinger på KY samt status på forbedring af fejl og mangler
  • HK Kommunal har kontakt til Ombudsmanden, der er gået ind i sagen.
  • Journalist Mogens Jepsen modtager gerne input ang. KY og KSD - send en mail på mogens.jepsen@hk.dk