Forsvarsminister Trine Bramsen. Foto: Keld Navntoft

Forsvarsminister Trine Bramsen er åben for at droppe ud af kontrakten med ISS om service i Forsvaret. Arkivfoto: Keld Navntoft

Hvilke scenarier ser forsvarsminister Trine Bramsen (S) for sig i kontrakten mellem ISS og Forsvaret?
Med det spørgsmål havde den konservative Niels Flemming Hansen onsdag den 10. februar kaldt forsvarsminister i åbent samråd for endnu en gang at svare på spørgsmål om den stærkt kritiserede service fra ISS. 

- Jeg er utålmodig efter, at der bliver fundet en løsning. For som nævnt, kan vi ikke være bekendt, at vores soldater, civile og frivillige ikke har ordentlige vilkår. Løsningen er derfor enten, at kontrakten med ISS ophører - eller at ISS begynder at levere det, de skal jævnfør kontrakten, lød det fra forsvarsministeren. 

Forsvaret får ikke ordentlig service

ISS overtog ansvaret for service og vedligehold – det såkaldte facility management i hele Forsvaret fra 1. februar 2018. Siden har kritikken været massiv blandt andet i Facebookgruppen ’Til kamp mod ISS’ med over 6.000 medlemmer.

- Faktum er, at den nuværende kontrakt med ISS er nødlidende. Forsvaret får ikke ordentlig service og leverancer, og det går ud over vores soldater, vores civile og frivillige, som hver dag går på arbejde for at sikre danskernes tryghed og sikkerhed. Det er en uholdbar situation, sagde Trine Bramsen, der samtidig understregede, at det ikke handler om de enkelte ansatte fra ISS. 

Ministeren forklarede, at hun i løbet af 2020 satte gang i en stribe initiativer for at rette op på forholdene. 

- Men tilbage står fortsat spørgsmålet om den kæmpe kontrakt, som blev indgået under min forgænger Claus Hjort Frederiksen. Og selv om det lyder let, så er det ikke let, når der er tale om kontrakter, der rækker ud i fremtiden, og hvor parterne ikke ser ens på graden af svigt.

Mandat til at forhandle om ophør

På et samråd i november fortalte Trine Bramsen, at hun havde bedt Kammeradvokaten undersøge sagen, og den undersøgelse har nu mundet ud i et mandat til at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) kan forhandle med ISS om at afslutte kontrakten før tid.

Derfor har Kammeradvokaten som ekstern været inde over kontrakten og undersøgt ansvar og svigt, forklarede forsvarsministeren.

- Det har sikret, at jeg i uge 5, kunne give FES mandat til sammen med Kammeradvokaten at indlede forhandlinger med ISS om et eventuelt førtidigt ophør af kontrakten, sagde Trine Bramsen, som understregede, at det er sket på baggrund af en meget grundig juridisk vurdering, så ministeriet nu står med det bedst mulige udgangspunkt i forhold til forhandlingerne. 

Bramsen forklarede også, at det har været afgørende for Forsvarsministeriet, at det ikke er de selv samme soldater, civile og frivillige som nu skal betale regningen i form af besparelser, færre kolleger eller udstyr.

- FES hverken kan eller vil indgå en aftale med ISS for enhver pris. Det er jo dem selv, der har lovet, at levere ydelser til den aftalte pris. Og derfor er det ikke rimeligt, at regningen for svigtet ender hos vores soldater, civile og frivillige.

Niels Flemming Hansen gav udtryk for sin glæde over, at ministeren arbejder på sagen. 

- Jeg håber meget på, at vi finder en løsning hurtigt. Mit næste spørgsmål vil være: hvornår kan medarbejderne forvente at få et tilfredsstillende cafeteriaudbud, og en seng med rene lagener, spurgte den konservative ordfører, direktør og skohandler fra Vejle ville også gerne have tal på, hvad sådan en aftale med ISS kan koste.

Men hvad en aftale med ISS konkret kan komme til at indebære, ønskede ministeren ikke at komme ind på. 

- Men det er min opfattelse, at ISS ønsker, at der bliver fundet en holdbar løsning, sagde Trine Bramsen og understregede, at ejendomsstyrelsen hverken uformelt eller formelt har fået et tilbud fra ISS om at stoppe milliardkontrakten. 

Opgør med new public management

Trine Bramsen benyttede lejligheden til at brede diskussionen ud og pege på, at de enorme statslige udbud ikke nødvendigvis er billigere og bedre. 

- I forlængelse af debatten om ISS og det her svigt, mener jeg, at der gemmer sig en rigtig interessant diskussion. En diskussion, der starter i new public management-tilgangen til vores offentlige sektor. For det er det, der ligger bag den kæmpe kontrakt, som ISS blev givet. Der ligger en mangeårig politisk tænkning om at store kontrakter og mere centralisering per automatik gav bedre og billigere løsninger af opgaver i det offentlige. 

- Lokale erfaringer, kendskab og tillid tog man ikke med i vurderingen. Og det var også tilfældet med ISS-kontrakten fra 2018. En kæmpe aftale baseret på ét samlet udbud af alt fra arealpleje til rengøring, vedligehold og kantinedrift.  

- Alt skulle styres samlet af en privat leverandør. Forventningerne var også her, at aftalen ville give stordriftfordele, mindre administration, synergieffekter og besparelser, Men sådan gik det som bekendt ikke. Alene i 2019 blev der registreret 6.289 klager over ISS’ serviceniveau. Tilbage står konstateringen af, at partnerskabskontrakten med ISS ikke fungerer, lød det fra Trine Bramsen. 

ISS vil indgå konstruktivt i forhandlinger

ISS har ifølge flere kilder tabt større millionbeløb på forsvarskontrakten. Servicegiganten udsendte onsdag en pressemeddelelse, hvor selskaber udtrykker tilfredshed med, at FES og Kammeradvokaten nu har fået mandat til at forhandle.

- Vi vil indgå konstruktivt i forhandlingerne med det formål at opnå en løsning, der er til gavn for alle parter, herunder ikke mindst vores nuværende medarbejdere i Forsvaret, der arbejder ihærdigt for at levere en god service hver dag, udtaler Simon Kaiser, der er Head of Group Business Transformation i ISS.

ISS har sideløbende med kontrakten i Forsvaret en kontrakt med Bygningsstyrelsen på facility management for knap to milliarder kroner over en årrække. Og ISS blev i januar prækvalificeret til endnu en statslig milliardkontrakt i Bygningsstyrelsens bølge 2. 

FES forventer øget hjemtagning

Også Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kom efter onsdagens samråd til tasterne. I en pressemeddelelse skriver styrelsen, at FES og ISS indleder forhandlinger om ophør af facility management-kontrakt og at det ”er et centralt parameter, at der sikres en tilfredsstillende drift på etablissementerne frem til et eventuelt kontraktophør.”

LÆS OGSÅ: Tid til at begrave ukritisk tilgang til store udbud

- Ejendomsstyrelsen ser på forskellige løsninger i forhold til driften efter et eventuelt kontraktophør. Den fremtidige opgaveløsning forventes at indeholde en øget hjemtagning, således at vi skal løse flere opgaver selv gennem en styrket rolle for Ejendomsstyrelsens nye lokale etablissementspartnerelementer, udtaler FES-chef og brigadegeneral Anders Mærkedahl Pedersen.

Efter kritikken af milliardudbuddet af Forsvarets serviceopgaver til ISS er det tid til at begrave den ukritiske tilgang til New Public Management og store udbud. Det skriver forsvarsminister Trine Bramsen og SF's forsvarsordfører Anne Valentina Berthelsen i Altinget.  

Samråd om forsvarets facility management

Folketingets Forsvarsudvalg havde den 10. februar 2021 kl. 13.00 kaldt forsvarsminister Trine Bramsen (S) i samråd om Forsvarets facility management kontrakt med ISS.
Udvalget har spurgt ministeren, hvilke scenarier ministeren ser for sig m.h.t. at ophæve kontrakten mellem ISS og Forsvaret. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Niels Flemming Hansen (K).