En sikring af reallønnen står helt centralt, når overenskomstforhandlingerne fredag går ind i den afgørende fase. Her mødes topforhandlerne fra Forhandlingsfællesskabet med arbejdsgiverne i KL til de forhandlinger, der er planlagt til at være de sidste på det kommunale område.

Løn og pension skal følge udviklingen

For HK Kommunals formand Lene Roed er det helt afgørende krav, at medlemmernes realløn sikres – og at der også gerne kommer en forbedring.

- De meldinger, vi fik ind fra medlemmerne forud for OK21 viser, at løn og pension står allerøverst på listen over, hvad der er vigtigst i den situation, vi står i. Løn og pension skal simpelthen følge med udviklingen, og købekraften skal sikres. Det var en klar melding fra medlemmerne, og derfor er det selvfølgelig også en klar melding fra mig til arbejdsgiverne, når vi mødes, siger Lene Roed.

Sidste weekend blev der indgået forlig på statens område med lønstigninger over tre år på 4,42 procent, der sikrer reallønnen for de statsansatte.

Indsats skal anerkendes

Overenskomsten på det statslige område kan ifølge HK Kommunals formand ikke bare kopieres over på de kommunale og regionale sektorer.

- Vi lægger stor vægt på at få landet nogle fornuftige aftaler, der også tager hånd om de udfordringer, de kommunalt ansatte møder, når det gælder arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Det er også vigtigt for os, at arbejdsgiverne anerkender den store indsats, medarbejderne yder i kommuner og regioner, siger Lene Roed.

Det er uvist, hvor lang tid de planlagte slutforhandlinger kommer til at vare. Lykkes det ikke parterne at nå et forlig, kan der varsles konflikt fra den 1. april.

Fuld løn under konflikt

Som medlem af HK Kommunal får man fuld løn under en eventuel konflikt. Eneste krav er, at du er meldt ind senest den 28. februar 2021. Konfliktstøtten er svarende til din normale løn, dog fratrukket arbejdsgivers pensions- og arbejdsmarkedsbidrag.

 

Bliv medlem i dag

 

Artiklen er opdateret 11. februar 2021