Benny Straby

Kort før jul oplevede Benny Straby det, som de fleste danskere har frygtet det seneste år. Coronasmitten havde ramt ham og sat sig som vejrtrækningsproblemer og hoste.

Nu har han tænkt sig at anmelde sygdommen som en arbejdsskade.

Derved skriver han sig ind i en tendens, hvor flere og flere ansatte inden for den offentlige sektor melder deres corona-sygdom som en arbejdsskade. Det viser nye tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Siden marts 2020 har i alt 175 ansatte under branchen ”Generelle offentlige tjenester”, der blandt andet dækker over medarbejdere, som sidder i administrationen og forvaltning i den offentlige sektor.

I ORKANENS ØJE

Som medarbejder i borgerservice i Høje-Taastrup Kommune har Benny Straby arbejdet midt i orkanens øje, når det gælder corona. Vestegnen har haft et tårnhøjt smittetal, og på trods af corona har borgerservice haft mange besøgende.

Derfor følte han også, at det var et forventeligt udfald, da coronatesten for to måneder siden pludselig lyste op med et positivt svar.

- Det var præcis det, jeg frygtede, der ville ske. Vi arbejder med rigtig mange borgere på en dag, og når der så tilmed er et højt smittetal i kommunen, så står man i en meget udsat position, siger han.

SMITTET AF BORGER

Et par dage før smittetidspunktet, havde Benny Straby sammen med en kollega hjulpet en borger, der var mødt ind i borgerservice med symptomer og var højst sandsynligt blevet smittet ad den vej.

- Jeg er sikker på, at jeg blev smittet der. Og det viser, hvor let det er at blive smittet, når man står i vores situation. Jeg har ellers forsøgt at beskytte mig selv ved at bære mundbind, mens jeg var på arbejde. Men det var åbenbart ikke nok, siger han.

Trods corona slap Benny Straby for de store komplikationer, og han har nu rejst sig helt fra sygesengen. Han frygter dog, at han på sigt vil være præget af senfølger fra sygdommen. Det er også en af grundene til, at han har besluttet sig for at anmelde sit eget forløb.

- Man ved ikke ret meget om, hvad coronasmitten kan have af betydning for ens helbred senere hen, så derfor vil jeg være på den sikre side og anmelde skaden nu, inden det er for sent, siger Benny Straby.

Anmeldelsen betyder, at han nu får mulighed for at få en erstatning for varige mén eller tab af erhvervsevne, hvis der opstår senfølger.

ANMELD RETTIDIGT

Siden april 2020 har det været muligt for lønmodtagere, der er blevet smittet med corona på jobbet at få deres sygdom anmeldt som en arbejdsskade med mulighed for erstatning.

Men hvis man skal gøre sig nogle forventninger om at få anerkendt corona, er det vigtigt, at sygdommen anmeldes hurtigt.

Derfor lyder opfordringen for HK Kommunal også, at man skal skynde sig med at anmelde corona som en arbejdsskade, hvis man har en mistanke om, at man er blevet smittet på jobbet.

- Det er særligt i forhold til de senfølger efter corona. Disse bliver løbende kendt og dokumenteret, og har man ikke fået anmeldt det som en arbejdsskade rettidigt, mister man muligheden for at få erstatning, hvis arbejdsskaden skulle gå hen og blive anerkendt, fortæller Henrik Gammelholm, der er juridisk konsulent i HK.

Frist for anmeldelse

Det skriver Arbejdsmarkedets Erhvervsråd om frist for anmeldelse:
 
"En arbejdsskade er anmeldt til tiden, når den er anmeldt senest 1 år efter, skaden er opstået. Fristen på 1 år regnes fra datoen for din arbejdsulykke, eller fra det tidspunkt, hvor din læge har sagt til dig, at en sygdom kan skyldes dit arbejde. Hvis fristen på 1 år bliver overskredet, kan du risikere at miste retten til erstatning.
 
"Hvis en skade er anmeldt for sent, vil sagen som udgangspunkt blive afvist. Du kan dog stadig få erstatning, selvom skaden er anmeldt efter 1 år, hvis det kan dokumenteres, at din skade skyldes dit arbejde og du har et varigt mén eller et tab af erhvervsevne på grund af arbejdsskaden. "