Formand Henny Fiskbæk ses her på en mere traditionel generalforsamling. Arkivfoto.

 

I år behøver du slet ikke at forlade din lune stue for at deltage i din lokale sektorgeneralforsamling. Pga. Corona kommer HK Privat Sydjyllands generalforsamling den 2. marts kl. 18.30 nemlig til at foregå digitalt.

Her kan du bl.a. høre formand Henny Fiskbæks mundtlige beretning, hvor hun vil komme ind på aktuelle problemstillinger.

- Det kommer bl.a. til at handle om ligestilling og arbejdsmiljø. Begge områder er blevet påvirket af den særlige situation, vi har været i gennem det seneste år, og udviklingen er ikke gået i den rigtige retning. Jeg vil forsøge at sætte tingene i perspektiv og give mit bud på, hvad vi har lært, og hvad vi kan tage med os videre, siger Henny Fiskbæk.

Du kan også høre om, hvad din lokale fagforening vil arbejde for i den kommende tid, og du kan give dit eget input til, hvad du gerne ser højest på HK’s dagsorden.

Som deltager på generalforsamlingen kan du lade din stemme blive hørt, når der bl.a. skal vælges folk til HK Privat Sydjyllands bestyrelse. Måske har du selv lyst til at tage en tørn i bestyrelsen? Hvis du er nysgerrig på det, men ikke sikker på, om det er noget for dig, kan en god start være at melde sig som suppleant.

Der skal også vælges delegerede til HK Danmarks kongres og A-kassens delegeretmøde. Her får du mulighed for at komme helt tæt på beslutningerne i din fagforening, hvis du melder dig.

Du kan læse dagsordenen og tilmelde dig generalforsamlingen her. (Linket er udløbet pr 17/3 2021)

Du finder HK Privat Sydjyllands skriftlige årsberetning og handleplan for 2021 her.