BFA digital chikane

Covid-19-nedlukningen er hård for alle: Men for de af os, som arbejder med mennesker, kan denne periode være særligt udfordrende. Man kan opleve, at borgere eller pårørende bliver frustrerede eller pressede. Samtidig foregår mere kommunikation digitalt. Men det er vigtigt, at den gode tone holdes – også digitalt!

Husk at tale åbent om digital chikane på jeres arbejdsplads, og håndter problemet i fællesskab. For digital chikane er et arbejdsmiljøproblem, som skal forebygges og håndteres. De 4 faktakort kan hjælpe jer med at sætte gang i dialogen om digital chikane på jeres arbejdsplads. Hvert kort fokuserer på et bestemt emne og har tilhørende dialogspørgsmål.

Kortene vil guide jer igennem en dialog om:

  • Hvordan I forstår digital chikane hos jer
  • Om I kan gøre mere for at forebygge og håndtere problemet
  • Om I kan arbejde mere med den enkelte ansattes viden og kompetencer
  • Om I kan arbejde med arbejdspladsens procedurer og politikker

Hent faktakortene på arbejdsmiljoweb.dk/faktakort-digital-chikane