kongres 2016

I 2016 blev HK Stats kongres afholdt på Comwell Hotel i Kolding i vanlig fysisk form. Sådan bliver det ikke i 2021, hvor kongressen kommer til at foregå virtuelt. Foto: Nils Lund Pedersen.

10. juni 2021 vil internettet i Danmark gløde ekstra meget. Det er nemlig dagen, hvor 256 delegerede plus et halvt hundrede observatører og gæster mødes digitalt for at afholde HK Stats sektorkongres.

De delegerede, som bliver valgt i de lokale HK-afdelingers statslige sektorer over hele landet, får formentlig nogle koncentrerede timer bag deres skærme rundt omkring. Den digitale kongres bliver afviklet på bare en dag. Sidst i februar tog HK Stats sektorbestyrelse beslutningen om at lade en skærmudgave afløse den planlagte fysiske kongres på Nyborg Strand. Usikkerheden om, hvilke restriktioner der vil gælde først i juni, var afgørende, viste debatten på mødet.

Samtidig sikrede bestyrelsen sig mod store udgifter ved at tage beslutningen nu. Hvis man ventede bare et par uger, ville det fx koste over 200.000 kroner at afbestille hele det fysiske kongres set-up.

Koncentreret program

Den digitale kongres skal ligesom en traditionelt afviklet kongres diskutere fagforeningens arbejde og resultater, vedtage et målprogram, godkende regnskaber, behandle indkomne forslag med mere. Og ikke mindst skal kongressen vælge formand og næstformand for en – denne gang – 3-årig periode.

Normalt er kongresperioderne 4-årige, men fordi den aktuelle periode er blevet forlænget med et år på grund af coronaen, bliver næste runde altså kortet af med et år.

Mød de to, der gerne vil være ny næstformand

Indtil nu har to meldt sig som kandidater til posten som næstformand, der bliver ledig, fordi Peter Raben ikke kan genopstille som følge af HK’s regler om alder.

Den ene er Nina Sundmand Ottesen, arbejdsmiljøkoordinator i Søværnet og blandt andet medlem af bestyrelsen i HK Sjællands statssektor.

Den anden er Ulla Moth-Lund Christensen, formand for HK Stat Hovedstaden og blandt andet medlem af HK Stats forbundssektorbestyrelse.

Begge kandiderede også for et år siden op til den kongres, der blev udsat. Og begge stillede her i anden omgang op i tide til at være med ved de præsentationsmøder, som fra 18. marts bliver afholdt af de lokale statssektorafdelinger. Se datoer for møderne nederst i artiklen. Tidspunkter for møderne vil fremgå af annoncering fra de enkelte afdelinger.

Til formandsposten genopstiller Rita Bundgaard. Ingen andre kandidater har meldt sig.

Kandidater kan stille op til begge poster helt frem til dagen før kongressen, men HK Stats sektorbestyrelse opfordrer eventuelt interesserede til at melde sig i god tid. Fristen for at være med ved alle præsentationsmøderne udløb 1. marts.

Alle medlemmer af HK er valgbare til sektorens øverste poster med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, forbundssektor og HK-afdeling, samt medlemmer der ikke er erhvervsaktive, det vil sige er på efterløn eller pension. Det fremgår af HK Stats forbundssektorlove.

Se, hvornår din afdeling præsenterer kandidater 

Nordjylland 18. marts

Sydjylland 14. april
Trafik og Jernbane 14. april
Hovedstaden 23. april
Midt 3. maj
MidtVest 6. maj
Østjylland 7. maj
Sjælland 26. maj

Læs portrætinterviews med Nina Sundmand Ottesen og Ulla Moth-Lund Christensen i dit nyhedsbrev fra HK Stat 18. marts.