- Da HK Stat og arbejdsgiverne ved overenskomstforhandlingerne i 2018 skulle regne sig frem til, hvad en tillidsrepræsentantfond skulle koste i det store overenskomstregnskab, opstod der en lille regnefejl. Udgifterne til fonden er en slags periodeudgifter, som ikke skal regnes på samme måde som de faste lønforbedringer, der blev udmøntet ved OK18 på HK Stats område. Regnefejlen blev opdaget i efteråret 2020, og formand Rita Bundgaard og jeg har siden forhandlet med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om, hvordan fejlen bedst kunne håndteres, fortæller forhandlingschef i HK Stat Lina Gisselbæk Lauritsen.

- Resultatet er blevet, at de løngrupper, som blev løftet med penge fra HK Stats organisationspulje ved OK18, nu får et ekstra løft på 460 kroner årligt. Stigningen bliver udmøntet per 31. marts 2021 – det vil sige lige før den nye overenskomstperiode går i gang. I praksis betyder det, at den lille lønforbedring kommer samtidig med den generelle stigning på 0,8 procent, som netop er aftalt ved OK21, oplyser forhandlingschefen.