Tanja Elisabeth Madsen - privatfoto

Tanja Elisabeth Madsen holder sammen med kollegerne i Kriminalregisteret liv i 'hula-onsdag' og - som på billedet - 'diadem-torsdag' under corona. Privatfoto

Op mod 90 procent af de statslige medarbejdere er sendt hjem for at arbejde, mens coronaen bliver bekæmpet i Danmark. Men en række følsomme opgaver skal stadig udføres lidt mere ’håndholdt’ af den lille gruppe medarbejdere, som holder liv i de såkaldt ’samfundskritiske funktioner’ rundt omkring på statens arbejdspladser.

HK’eren Tanja Elisabeth Madsen er fx en af dem, der nu efter næsten et års op- og nedlukninger på grund af coronaepidemien stadig møder frem på en halvtom arbejdsplads hos Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro. Hun har sammen med nogle få medarbejdere ansvaret for at holde Kriminalregisteret, KR, opdateret og løbende sørge for at sende de nødvendige attester rundt i Danmark til borgere og instanser.

- Jeg kan da mærke, at det efterhånden er lang tid, jeg har arbejdet i en ’midlertidig’ løsning. Og jeg savner virkelig den normale kontakt med de kolleger, som er sendt hjem for at arbejde. Men jeg føler oprigtigt, at vi stadig er i stand til at løse de specielle opgaver med højt humør på den halvtomme arbejdsplads, siger Tanja Elisabeth Madsen.

Hende og de nærmeste kollegers arbejde med fortrolige attester er betinget af, at de fysisk håndterer dokumenterne. Sikkerhed og præcision er meget afgørende. Og så må Tanja og kollegerne bare ikke blive smittet med corona.

- Under første nedlukning var vi pionérer på ubekendt område. Vores opgavetyper med sagsbunker og særlige makuleringsregler gør, at vi taler mere sammen og har mere kollegial føling med hinanden end de fleste andre arbejdspladser. Og det har ledelsen taget alvorligt under denne nedlukning, hvor de har sørget for at ringe meget rundt, holde øje med humøret, finde løsninger for fysisk tilstedeværelse og fået alle til at føle, at de bidrager, siger 44-årige Tanja.

Nye medarbejdere skal finde deres plads

Der er flere inde på arbejde nu i Kriminalregisteret end under den første nedlukning. Arbejdspladsen i Holstebro har fået tildelt nye funktioner i form af arbejdet med den digitale særakt, så det betyder, at flere opgaver skal håndteres fysisk.

- Det er en ny udfordring med opgaver, som bare skal lykkes. Men for mange af de nye medarbejdere har det været en begyndelse i kaos. Mange blev på grund af corona hurtigt sendt hjem for at arbejde i nathold, hvor de skulle opbygge rutine. De fik en omtumlet start, siger Tanja. 

Hun er nu begyndt at møde nogle af de nye jævnligt i de halvtomme kontorer, hvor de nu også af og til er fysisk på arbejdspladsen.

- Ledelsen er begyndt at regulere vores tilstedeværelse en smule med små rokader, som giver social mening. Lederne har i det hele taget efter den meget anspændte første nedlukning været gode til at se på, hvad der passede os som medarbejdere – og hvilke kompetencer der var brug for på forskellige tidspunkter.

Der holdes fast i ’diadem-torsdag’

Tanja mener også, at medarbejderne har tilpasset sig mere undervejs i nedlukningerne. De har lært nye måder at vidensdele på, mens alle de fysisk fremmødte er blevet meget mere opmærksomme på dem, der sidder hjemme med virtuelle møder og ensom mail-kontakt.

- Jeg savner det, vi ikke kan gøre noget ved: Den sociale omgang med kollegerne, en tur i biografen og en sjov sommerfest. Men først og fremmest mangler jeg at lære de nye kolleger bedre at kende. Tidligere kunne vi holde frokost sammen og blive hængende lidt sammen efter arbejde, mens vi snakkede om, hvad der betyder noget i vores privatliv. Det kan vi ikke nu. Så det er svært at tale sammen på virtuelle møder om hunde og børn, for vi ved ikke nok om hinanden endnu, siger Tanja. 

Helt tilbage fra det ’gamle’ kriminalregister er der overleveret nogle sociale traditioner, som fortsat holdes i hævd i KR i Holstebro. Selv under corona og nedlukninger er der visse udklædningsmæssige hensyn at tage hensyn til på nogle af ugens dage.

- Vi holder stadig liv i vores vigtige temadage blandt medarbejderne. Når vi har arvet en så vigtig tradition, så er det vores sociale pligt at holde fast i ’hula-onsdag’ og ’diadem-torsdag’, mens sektionslederens sherif-hat også af og til luftes. Det var lidt mærkeligt for de nye medarbejdere at se næsten alle til virtuelt møde første gang med diademer på hovedet, men de vænner sig hurtigt til det, siger Tanja Elisabeth Madsen, der dog ikke kommer nærmere ind på indholdet i traditionerne.