Mand sidder med hammer klar til at smadre sparegris

Flere indefrosne feriepenge - hvem kan ikke bruge det? Men før du trykker send på ansøgningen om udbetaling af dine indefrosne feriepenge, så tjek vores lille guide.

Har du ret til at hæve indefrosne feriepenge?
For at have ret til at hæve indfrosne feriepenge, skal du have været i arbejde i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Hvor mange feriepenge, du kan hæve, afhænger, hvor meget du har arbejdet i perioden. Har du brugt fondsferiedage*, skal de trækkes fra.
*Fondsferiedage er ferie, som man kunne få på forskud fra de indefrosne feriedage, hvis man kun havde optjent ret til at holde maks. 8,32 dage pr. 1. maj 2020.

Påvirkes din ret til at holde ferie, hvis du hæver de indefrosne feriepenge?
Nej. Har du været i arbejde i hele 2019, fik du tildelt 16,64 feriedage 1. maj. Og fra 1. september begynder du at optjene 2,08 dage pr. måned, som kan holdes løbende.

Hvad er forskellen på de indefrosne feriepenge, når du har ferie med løn eller feriekort?
Holder du ferie med løn, bliver de indefrosne feriepenge beskattet i 2021. Det betyder, at feriepengene skal regnes med i din samlede årsindtægt i 2021, hvis du vælger at få dem udbetalt.
Holder du ferie med feriekort, er der betalt skat af dine indefrosne feriepenge. Du kan se på dit feriekort, hvor mange feriepenge du har optjent netto.

Hvordan bliver de indefrosne feriepenge beskattet?
Har du ferie med løn og holder dig under topskattegrænsen, bliver du beskattet med din nuværende trækprocent, hvis du hæver dine indefrosne feriepenge.
Hvis din årsindtægt nærmer sig eller er over grænsen for topskat, vil dine feriepenge blive hårdere beskattet, hvis du vælger at få dem ud.
Grænsen for topskat er 544.800 kr. om året i 2021, når AM-bidrag på 8 % er trukket fra. Det vil sige, at du skal betale 15 % i topskat på det beløb, der overstiger de 544.800 kr. De indefrosne feriepenge vil tælle med som indtægt.

Påvirker feriepengene offentlige ydelser?
I 2021 og 2022 bliver offentlige ydelser, som afhænger af dine formueforhold, ikke påvirket, hvis du vælger at hæve dine indefrosne feriepenge. Det er fx SU til hjemmeboende børn, boligstøtte, dagpenge, førtidspension og efterløn.

Hvad sker der med feriepengene, hvis jeg lader dem stå?
Din arbejdsgiver indbetaler dine indefrosne feriepenge til fonden ”Lønmodtagernes Feriemidler”, som hører under LD Fonde (Lønmodtagernes Dyrtidsfond). På samme måde som med dyrtidsmidlerne, bliver feriepengene investeret, så de kan vokse og have den samme værdi, når du skal have dem udbetalt. Baseret på erfaringer med dyrtidsmidlerne forventer LD Fonde at kunne øge værdien af midlerne udover den almindelige prisudvikling.
Din arbejdsgiver kan også vælge at lade de indefrosne feriepenge stå i virksomheden. Arbejdsgiveren betaler så en rente svarende til den generelle lønudvikling.
Men uanset, om dine feriepenge står i fonden eller hos din arbejdsgiver, bliver de forrentet på den samme måde.
Hvordan bliver de indefrosne feriepenge beskattet, hvis jeg lader dem stå?
De indefrosne feriepenge er skattepligtige. Det vil sige, at de beskattes som almindelig A-indkomst, når de bliver udbetalt.

Vil min folkepension blive påvirket, hvis jeg lader pengene stå?
Hvordan pensionsbeskatningen ser ud, når du skal på pension, er umuligt at svare på.
Men hvis vi tager udgangspunkt i, hvordan det fungerer i dag, så kan pensionstillægget til folkepensionen blive påvirket. Pensionstillægget er en offentlig ydelse til dem, der ikke har sparet op til pensionen eller ikke har sparet så meget op.
I dag kan du som enlig få pensionstillæg, når din årlige indkomst er under 365.300 kr. Jo mere du har i indtægt ved siden af folkepensionen, jo lavere bliver dit pensionstillæg.

Se mere på seniorhaandbogen.dk

Passer pengene?
Det er som sagt din arbejdsgiver, der har indberettet dine indefrosne feriepenge til LD Fonde. Hvis du vil kontrollere om beløbet er korrekt, kan du bruge HK Privats feriepengeberegner.
Hent vejledning og beregner

Og så det praktiske:

Hvis du lader pengene stå, får du dem automatisk udbetalt, når du bliver folkepensionist.

Du kan søge om de indefrosne feriepenge, hvis du:
• bliver førtidspensionist
• får tilkendt fleksydelse
• får udbetalt alderspension
• tager varigt ophold i et andet land

Hvis du vil have dine feriepenge ind på kontoen nu, skal du søge om udbetaling af indefrosne feriepenge på Borger.dk. Forventningen er, at du kan sende din ansøgning i slutningen af marts 2021, og pengene vil gå ind på din Nemkonto ca. 14 dage senere.

HVIS DU VIL VIDE, HVORFOR DET NU VAR, DET VAR

Hvorfor skal vi have de indefrosne feriepenge nu?
Dansk økonomi trænger til et spark bagi oven på coronakrisen, og folketinget vil have gang i det private forbrug. Det er baggrunden for, at vi snart kan hæve tre uger af vores indefrosne feriepenge. Var vi ikke blevet ramt af det lille skræmmende virus, havde pengene fået lov til at stå og vokse i en fond, indtil vi går på pension.

Hvorfor har vi overhovedet indefrosne feriepenge?
I 2020 overgik vi til en ny ferielov, hvor vi kan bruge feriepenge næsten i takt med, at vi optjener dem. Modsat tidligere, hvor vi optjente feriepenge det ene år og først kunne bruge dem året efter. For at vi i overgangen fra den gamle ferielov til den nye ikke skulle have dobbelt så mange feriedage, blev det besluttet at indefryse feriepengene i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.