- Jeg vil gerne sige tak for den store indsats, I har leveret, siden landet blev ramt af corona for et år siden. I har været med til at tænke kreativt, I har indrettet lokaler anderledes, I har håndteret sager anderledes og gjort alt muligt for, at vores retsvæsen kan fungere, siger ministeren og tilføjer, at han vil fremsætte lovforslag om at effektivisere straffesagskæden, så det bliver lettere at få sagerne igennem.

Nick Hækkerup (S) fortæller videre, at det vil producere flere straffesager, når der laves en stor aftale for politi og anklagemyndighed. Det giver et yderligere arbejdstryk på de ansatte ved domstolene, hvilket påvirker deres arbejdsmiljø og arbejdsmuligheder.

- Det er en del af det at være en retsstat, at vi kan behandle vores retssager inden for rimelig tid. Og det skal de ansatte have gode forudsætninger for, udtaler justitsministeren i videoen.

Det glæder Kate Kengen, der er kontorfuldmægtig ved Københavns Byret og formand for HK’erne ved Danmarks Domstole.

- Man bliver glad, når der bliver sat pris på, at vi har gjort noget ekstraordinært, siger Kate Kengen og tilføjer, at der under corona er blevet ydet en særlig indsats blandt de ansatte hos Danmarks Domstole.

- Lige pludselig skulle man aflyse en masse sager. Vi er hele tiden opmærksomme på, at vi skal passe på de, som møder i retten - og på hinanden. Mange af vores opgaver kan ikke laves hjemmefra, slutter Kate Kengen.