tr-træf

overenskomster i organisationer

Organisationsgruppen - en af HK Privats fem overenskomstbaserede grupper - holdt TR-Træf 11. marts 2021, hvor godt 60 tillidsrepræsentanter og forhandlere fra hele landet deltog digitalt. På træffet var der en god dialog om forårets forhandlinger, herunder hvilke udfordringer deltagerne så for sig.

På træffet blev det besluttet at koordinere forhandlingsresultaterne noget mere end tidligere, efterhånden som forligene kommer i hus. På den måde kan viden om andre organisationers resultater bruges som rambuk til at få bedre vilkår i andre særoverenskomster. Sektoren vil løbende opdatere de indkommende forhandlingsresultater, så de kan anvendes ude i HK-afdelingerne. 

Organisationsgruppen planlægger et opfølgende TR-træf i 2021. Det vil blive annonceret i kursusmailen fra HK.
Vis mere

 

Kim Jung Olsen, som er faglig chef i HK Privat, giver sine bud på, hvad du og andre tillidsrepræsentanter skal have fokus på ved forhandlingerne af jeres særoverenskomster.

Overenskomstaftalerne på det statslige (CFU-forliget), det kommunale (KL-forliget) og det regionale (RLTN-forliget) område faldt på plads – en for en – i februar. Det er nu blevet tid til at forhandle de mange særoverenskomster på organisationsområdet, som følger det offentliges overenskomstramme, fx mange fagforeninger, a-kasser, NGO’er og interesseorganisationer.

Men Kim Jung Olsen, som er faglig chef i HK Privat, beder tillidsrepræsentanterne om at slå koldt vand i blodet:

- Der er organisationer, der står og tripper for at komme i gang, men vent lige med at gøre noget til efter den 19. april, hvor urafstemningsresultatet er i hus, og der er stemt ja til de offentlige overenskomstforlig.

LÆS OGSÅ: TAG EN GENVEJ OG LÆS HK STATS KORTE RIDS AF CFU-FORLIGET 
ELLER
 FÅ DEN LANGE VERSION (Linket er udløbet pr 9/8 2021)

Gå efter 6,75 % til kollegerne

Forliget på det statslige område mellem skatteministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg, også kaldet CFU-forliget, har en samlet økonomisk ramme på 6,75 % af lønsummen fra 2021 til 2024. Ud af dem er 4,42 % rene lønstigninger, som gælder alle, mens resten af pengene kommer fra fx reststigninger og reguleringer. Kommunerne og regionerne har overtaget statens samlede ramme på 6,75 %.

- CFU-forliget bærer præg af corona-situationen. Vi er et godt stykke fra 2018-niveau, hvor den samlede ramme var på 8,10 %. Men i forhold til de økonomiske vismænds prognoser vil der være sikret en lille reallønsstigning. Trods corona-krisen og opbremsningen i dansk økonomi ventes statens ansatte altså ikke at opleve nogen lønnedgang, siger Kim Jung Olsen og fortsætter:

- I 2018 var der væsentligt flere puljer, projekter og ordninger. Dem er der ikke så mange af denne gang. Forligene er mere rene. Så derfor kan vi håbe på, at forhandlingerne rundt om i landet ikke giver anledning til de store slagsmål, og at rammen bliver forhandlet hjem.

Stil skarpt på lønbestemmelserne

Medlemmer af HK Privats Organisationsgruppe er omfattet af 416 forskellige sær- og virksomhedsoverenskomster. I dem er der meget forskellige lønbestemmelser. Nogle læner sig op ad det kommunale område, andre af det statslige, og andre igen følger det private arbejdsmarked.

- Det står ikke lysende klart i alle overenskomster, hvad løndannelsen er sammensat af. Derfor er historikken omkring overenskomstforhandlingerne vigtig, herunder hvordan lønrammen løbende er blevet forhandlet. Hvis det er muligt, så er det en god idé at få ryddet op i det, når overenskomsten skal fornys, siger Kim Jung Olsen.

Han anbefaler, at I blandt andet stiller skarpt på, hvilken ramme I følger; altså om det er CFU, KL eller RLTN. Men derudover skal I sikre jer, at det klart fremgår, at det er hele den økonomiske ramme, der bliver udmøntet.

SMUGKIG I HK KOMMUNALS RESULTATER AF KL-FORLIGET 
ELLER SE HELE AFTALETEKSTEN 

FÅ FRITVALGSKONTO IND I OVERENSKOMSTEN

I 2007 kom fritvalgskontoen med sine beskedne 0,5 procent af lønnen for første gang ind i Industriens overenskomster. Siden er den vokset i både omfang og popularitet. Ved det seneste forlig i 2020 blev der aftalt en stigning på 3 % i aftaleperioden. Tilsammen når fritvalgskontoen til marts 2022 op på hele 7 %.

- En fritvalgskonto kan ses som en slags arbejdslivskonto, hvor medarbejderen kan anvende de ekstra procenter, alt efter hvor de er i arbejdslivet. Den kan fx bruges til at få ekstra lønudbetaling i forbindelse med, at du holder ferie, eller som ekstra indbetaling på pensionsordningen. Den kan bruges til at finansiere særlige rettigheder som fx børneomsorgsdage og seniorfridage. På enkelte landsoverenskomster har vi tilmed fået mulighed for at købe ekstra fridage via fritvalgskontoen. Men i mange særoverenskomster er bestemmelsen der ikke - endnu, siger Kim Jung Olsen og fortsætter:

- Jeg synes, I skal skele til fritvalgskontomodellen. En anbefaling kunne være at starte i det små – i lighed med det private område tilbage i 2007. Det vil sige, at I anvender relativt få procenter af rammen til ordningen og eventuelt starter op med færre elementer at vælge imellem.

HER FINDER DU AL INFORMATION OM FORLIGENE PÅ DET REGIONALE OMRÅDE 

MODERNISER DÆKNINGSOMRÅDET 

Mange tillidsrepræsentanter oplever, at kolleger i organisationen fx bliver forfremmet ud af overenskomsterne og pludselig står uden for overenskomsten, eller at der er HK-områder, der slet ikke er omfattet. Beskrivelserne af, hvem der er omfattet af overenskomsten, kan være årsagen, mener den faglige chef.

Han forklarer, at dækningsbestemmelserne ikke altid er fulgt med udviklingen, hvor HK-medlemmer i stadig stigende grad har akademikurser, korte videregående uddannelser og professionsbachelorer med sig i bagagen. HK’ere uddanner sig altså på et højere niveau end tidligere.

- Der kan eksempelvis stå, at overenskomsten gælder administrative opgaver, sagsbehandlings- og vejledningsopgaver - altså de klassiske HK-opgaver. Og det kan være for snævert, da HK-arbejdet er blevet bredere. Vi dækker fx it-medarbejdere, grafikere og specialkonsulenter. I vores overenskomster med Dansk Erhverv er tommelfingerreglen, at vi dækker alle medarbejdere op til AC-niveau, fordi de er uddannet til eller udfører HK-arbejde, siger Kim Jung Olsen.

Han opfordrer jer til at få kigget dækningsområdet efter i sømmene, og hvor det er muligt, at få indført formuleringer, så alle, der løser opgaver ud fra en HK-faglighed, bliver omfattet - uanset deres uddannelsesniveau og jobstatus, og om de er fastansatte, vikarer, midlertidigt ansatte eller studerende.

Forhandl jer ind i kompetencefonden

I 2018 oprettede HK Privat en kompetencefond primært til medlemmer på særoverenskomster – ligesom på organisationsområdet. For 820 kroner pr. medarbejder om året kan en arbejdsgiver sende HK-medlemmer, der er omfattet af fonden, på AMU-, akademi- eller diplomuddannelseskurser. Fonden dækker ikke løntab. Til gengæld er kursusgebyr, materialer, transport, ophold og fortæring dækket.

Lige nu er 25 virksomheder omfattet af kompetencefonden, og der er pt. rigeligt med penge. Endvidere er det et målrettet medlemsgode, da det kun er medlemmer af HK Privat, der har adgang til kompetencefonden.

- I lønandel koster det omkring 0,23 % af en gennemsnitsløn på 30.000 kroner om måneden. Så det kan også være et element, som man kan få reststigningerne hjem på. Desuden er det en unik mulighed for, at medarbejderne kan få den uddannelse og de kurser, de selv ønsker, siger Kim Jung Olsen og understreger, at antallet af uddannelsesdage skal være beskrevet i overenskomsten, hvis man skal være med i fonden.

- Hvis I sidder og bokser med at få de sidste penge hjem, så kan det være en idé at smide uddannelse på forhandlingsbordet, siger han.

BLIV KLOGERE PÅ HK PRIVAT KOMPETENCE- OG KARRIEREFONDEN

TR-træf om overenskomster i organisationer

Organisationsgruppen - en af HK Privats fem overenskomstbaserede grupper - holdt TR-Træf 11. marts 2021, hvor godt 60 tillidsrepræsentanter og forhandlere fra hele landet deltog digitalt. På træffet var der en god dialog om forårets forhandlinger, herunder hvilke udfordringer deltagerne så for sig.

På træffet blev det besluttet at koordinere forhandlingsresultaterne noget mere end tidligere, efterhånden som forligene kommer i hus. På den måde kan viden om andre organisationers resultater bruges som rambuk til at få bedre vilkår i andre særoverenskomster. Sektoren vil løbende opdatere de indkommende forhandlingsresultater, så de kan anvendes ude i HK-afdelingerne.

Organisationsgruppen planlægger et opfølgende TR-træf i 2021. Det vil blive annonceret i kursusmailen fra HK.