Rita Bundgaard - foto Michael Bech

HK Stats formand Rita Bundgaard har fundet et kryds frem til urafstemningen omkring OK21-resultatet. Foto: Michael Bech.

En ny seniorordning med mulighed for to fridage. En forbedring af minipensionen og fortsat fokus på kompetenceudvikling med en særlig pulje penge til HK’erne i staten.

Selv om OK21 blev forhandlet i coronaens skygge og næppe vil føre til beskyldninger om lønfest, så er der alligevel nye, gode tiltag i overenskomsten for 2021-2024. HK Stat-formand Rita Bundgaard håber, at mange medlemmer vil bruge deres ret til at stemme og dermed give deres mening til kende om OK21.

- Det er vigtigt, at så mange som muligt stemmer om overenskomsten. Jo større interesse blandt medlemmer, jo stærkere står vi som fagforening ved kommende overenskomstforhandlinger, siger hun.

Rita Bundgaard opfordrer alle medlemmer til at læse om forbedringerne i den nye overenskomst og tage en snak med kollegerne om den:

- Man kan altid spørge sin tillidsrepræsentant, hvis man vil vide mere om overenskomsten, og har man ikke en tillidsrepræsentant, kan man altid kontakte den nærmeste afdeling af HK Stat, tilføjer hun.

Om urafstemningen og den nye overenskomst

Fra 2021-2024 stiger statsansattes løn med 4,42 procent i generelle lønstigninger. Som noget nyt får ansatte over 62 år en seniorbonus på 0,8 procent, som enten kan bruges som 2 fridage, ekstra løn eller pension. Et andet resultat af forhandlingerne er en markant forbedring af minipensionen, ligesom Kompetencefonden, Kompetencesekretariatet og kompetenceaftalen fortsætter.

HK Stats medlemmer kan stemme via det link, de har fået tilsendt, eller gå ind på HK.DK og logge på med NemID. Læs mere på hk.dk/stat: Det skal du stemme om

Her kan du læse mere om den nye OK21-aftale og følge debatten på HK Stats Facebook-side.

Østjyder ’fører’ i afstemning

Urafstemningen om overenskomstfornyelsen er i gang og varer frem til tirsdag den 13. april kl. 12.00.På HK Stats side om OK21 kan man følge stemmeprocenten og se, hvor i landet flest medlemmer har brugt deres stemme.

Fredag den 9. april kort før middag havde 48,5 procent af HK Stats cirka 21.000 medlemmer afgivet deres stemme. I Østjylland var tallet 54,9 procent.

Resultatet af afstemningen offentliggør HK Stat fredag den 16. april.

OK21 kort

 • Samlet økonomisk ramme på 6,75 procent
 • Reallønnen sikret: 4,42 procent i generelle lønstigninger for alle
 • Reguleringsordning, så lønnen følger de private lønninger
 • Medarbejdere på 62+ får en ny seniorbonus på 0,8 procent om året som enten kan købe 2 fridage ekstra eller udbetales som løn eller mere i pension
 • Minipension minimeres: Alderskravet på 25 år udgår, og karensperioden halveres fra 4 til 2 år
 • Kompetencesekretariatet og kompetencefonden videreføres
 • Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø videreføres
 • Partnerskab om attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser
 • Styrket seniorindsats med forankring i de lokale samarbejdsudvalg
 • Samarbejdssekretariatet fortsætter arbejdet for styrket lokalt samarbejde
 • Medarbejderne skal inddrages i den grønne omstilling
 • Medarbejderne skal inddrages inden udbud, genudbud og udlicitering Sorgorlov med løn under orlov i indtil 26 uger
 • Videreudvikling af statens nye lønsystemer
 • TR-fonden fortsætter
 • Mediegrafikerelever er nu dækket af overenskomsten