Også blandt HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer forekommer der alt for mange krænkelser. 

I en omfattende undersøgelse om seksuelle krænkelser på jobbet svarer 11 pct. af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer, at de er blevet krænket inden for de seneste 12 måneder.

Det er især de yngre kvinder, der oplever krænkelser. Således svarer hele 37,1 pct. af de deltagende kvinder under 30 år, at de er blevet krænket inden for det sidste år (for mænd i samme aldersgruppe er tallet 8,1 pct.). Modsat er det for gruppen af kvinder på 30 år og ældre ”kun” 9,3 pct., der har oplevet krænkelser det seneste år.

- Det er beskæmmende at se, at så mange af vores medlemmer bliver udsat for krænkelser. Og fuldkommen utilstedeligt, at mere end hver tredje kvinde under 30 år bliver ramt, siger formand for HK it, medie & industri Hovedstaden, Peter Jacques Jensen.

- Denne undersøgelse er oven i købet lavet i et corona-år, hvor mange har været meget mindre til stede på arbejdspladsen end normalt. Det vil sige, at problemerne reelt kan være endnu større, end undersøgelsen viser, siger han.

Kollegerne krænker

Det er især vores kolleger, der krænker, viser undersøgelsen, som er foretaget af Oxford Research på vegne af HK Hovedstaden.

80,7 pct. svarer således, at de er blevet krænket af kolleger. 19,3 pct. er blevet krænket af den nærmeste ledelse og 10,5 pct. af den øverste ledelse.

- Det fortæller mig, at det er hele arbejdspladsens opgave at være med til at gøre op med krænkelserne. Det er vigtigt at sige, at det i sidste ende er ledelsens ansvar, men vi har alle et medansvar.

Selvfølgelig for ikke at krænke, men også for at sige fra over for andres grænseoverskridende adfærd og for at være med til at skabe en arbejdspladskultur, hvor det ikke er okay at krænke andre med hverken ord eller handlinger, siger Peter Jacques Jensen.

HK på banen

HK it, medie & industri Hovedstadens formand mener også, at HK og de tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der er med til at repræsentere HK på arbejdspladsen, skal være med til at løfte opgaven.

- Undersøgelsen viser, at det kun er knapt 4 pct. af de krænkede, der går til deres tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Det synes jeg jo er alt for få, og det har vi et ansvar for at være med til at ændre, så mange flere naturligt vil søge hjælp hos vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i tilfælde af krænkelser, siger Peter Jacques Jensen.

- 88 pct. af deltagerne i undersøgelsen siger faktisk også, at de synes, det er vigtigt, at vi i HK har fokus på sexchikane. Så jeg mener helt klart, HK har en rolle at spille og et helt naturligt ansvar for at medvirke til et opgør med krænkelser på arbejdspladsen. Det er fuldkommen uacceptabelt, at hvert tiende af vores medlemmer ikke kan gå på arbejde uden at blive udsat for krænkende adfærd.

1.597 medlemmer af HK it, medie & industri Hovedstaden har deltaget i undersøgelsen

 

Sådan er IMI’s medlemmer blevet krænket
3 pct. af alle respondenter har oplevet uønskede berøringer
5 pct. har oplevet blikke eller stirren
9 pct. er blevet udsat for vittigheder med seksuelle undertoner
1 pct. har fået vist eller tilsendt seksuelt krænkende billeder
2 pct. har modtaget beskeder, der var seksuelt krænkende

Hvem er det, der krænker?
80,7 pct. er blevet krænket af kolleger
19,3 pct. er blevet krænket af nærmeste ledelse
10,5 pct. er blevet krænket af øverste ledelse

Sådan reagerer vi, når nogen krænker os
45,9 pct. har ikke gjort noget
38,7 pct. har talt med ægtefælle/andet/familie
28,2 pct. har sagt fra over for krænker
23,8 pct. har talt med kolleger
9,4 pct. har talt med chefen
3,9 pct. har talt med tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant

Hvilke konsekvenser har det, når vi udsættes for seksuelle krænkelser?
71,8 pct.: Det har ikke haft nogen konsekvenser
6,6 pct.: Jeg har haft svært ved at sove
16 pct.: Jeg har været ked af det
12,7 pct.: Jeg har ikke haft lyst til at gå på arbejde
3,9 pct.: Jeg har skiftet arbejde
1,7 pct.: Jeg er blevet afskediget
2,8 pct.: Krænkeren har fået en advarsel eller er blevet afskediget

Krænkelser i forhold til alder
20-24-årige 21,6 pct. er blevet krænket inden for det seneste år
25-29-årige 35,2 pct. er blevet krænket inden for det seneste år
30-39-årige 21,9 pct. er blevet krænket inden for det seneste år
40-49-årige 10,3 pct. er blevet krænket inden for det seneste år
50-59-årige 6,7 pct. er blevet krænket inden for det seneste år
60-69-årige 4,6 pct. er blevet krænket inden for det seneste år