Gennem e-sport kan man blandt andet skærpe sine reaktions- og samarbejdsevner og lære at bevare overblikket i pressede situationer. Foto: Axville/Unsplash.

Når unge landet over sætter sig til rette i gamerstolen og bruger hundreder af timer på spil som CS:GO, lærer de ikke bare at placere bomber, befri gidsler og snigskyde folk på 200 meters afstand. 

De lærer også en masse superaktuelle færdigheder, som dansk erhvervsliv for alvor er ved at få øjnene op for.

Politiet og Hæren er blandt de arbejdspladser, som har set et potentiale i e-sport-udøvernes færdigheder, men interessen spænder meget bredere. Blandt andet har Danske Rederier på vegne af organisationen Det Blå Danmark de seneste år kørt en kampagne rettet mod unge e-sport-udøvere. Det fortæller Anne Bay Riisager, som er kampagneleder for projektet og Head of People & Business i MARLOG, som sidder med ansvaret for kampagnen.

- Vores formål er at ramme unge mennesker og få dem til at få øjnene op for Det Blå Danmark. Det har fra starten handlet om branding og kendskab, og der er blevet taget ret godt imod os. På længere sigt handler det også om rekruttering, og vi håber, de får inspiration til at kigge i vores retning, når de skal vælge en uddannelse, siger hun.

Helt konkret har Det Blå Danmark afholdt CS:GO-turneringer i 2018 og 2019, den sidste af dem strakte sig næsten over et år og havde flere tusinde deltagere. De har også deltaget i trænerseminarer for at øge kendskabet til den maritime branche blandt trænerne ude i e-sport-klubberne.

- Vi synes, det giver mening, at trænerne kan være med til at fortælle forældre om de kompetencer, man kan få gennem e-sport, og hvilke karrieremuligheder der er i det, siger Anne Bay Riisager.

- E-sport-spillerne bliver bedre til at multitaske og til at tænke strategisk. De får gode reaktionsevner og bliver gode til at træffe beslutninger, samarbejde, koordinere og bevare overblik. For ikke at tale om it-kompetencerne, som jo også er super vigtige. Det er en masse færdigheder, der passer godt ind i den maritime branche. At stå alene på broen og styre et skib med 20.000 containere kræver en masse af de kompetencer. 

Nyt blik gennem e-sport

Også revisions- og konsulentvirksomheden PwC har fået øjnene op for e-sport. Talent Attraction Adviser Simone Holtermann fortæller, at PwC arrangerer ”rekrutteringsnetværksevents” med e-sport som omdrejningspunkt for studerende på videregående uddannelser. Man kan både deltage som erfaren e-sport-udøver og som novice, og holdene bliver sat sammen på tværs af erfaring og kompetencer. Der deltager også en række medarbejdere fra PwC i eventene.

- De studerende får et fedt event med noget god mad, hvor vi også fortæller om karrieremuligheder inden for tech, digitalisering og data generelt. Vi i PwC får mulighed for på nært hold at se deltagernes evner til at samarbejde og kommunikere og til at kunne analysere en situation og udfordre status quo. Det er kompetencer, som vi vægter højt, forklarer Simone Holtermann.

- Vi vil gerne have dygtige medarbejdere, og når vi faciliterer det her, kan vi på en anden måde end til en almindelig rekrutteringssamtale se de unge udfolde sig i praksis inden for kommunikation og iagttage deres evne til at samarbejde med folk på forskellige niveauer. Ved at sammensætte folk med forskellige kompetencer får vi mulighed for at se, om man mest kører sit eget løb, eller om man involverer de andre. Events som disse giver os også mulighed for at få øjnene op for personer, vi ikke nødvendigvis havde valgt at tage til samtale. Du kan udfolde nogle ting, du ikke så godt kan i en ansøgning, siger hun.

Hastigt stigende interesse

Simone Holtermann fortæller, at PwC efter et event følger op over for de mest lovende deltagere.

- Vi får mulighed for at holde dialogen med nogle af deltagerne. Vi oplever samtidig, at mange får et andet syn på PwC og opdager, at vi ud over revision også har et stærkt fokus på digitalisering, data og tech og har en stor konsulentafdeling, som arbejder med it. Ved de events vi har arrangeret indtil videre, har der været mindst 30 deltagere. Og jeg kan fortælle, at vi efter det seneste ansatte to af deltagerne som studentermedhjælpere. 

Hos Esport Danmark, som er et landsdækkende forbund, der varetager alle led i e-sportens fødekæde, bekræfter uddannelsesansvarlig Sofus Bynge interessen fra erhvervslivet:

- Vi oplever uden tvivl en hastigt stigende interesse fra erhvervslivet. Mange virksomheder har fundet ud af, at der via e-sport er mulighed for at møde unge på deres egen bane og få en opmærksomhed, som mange ellers synes kan være svær at få, siger han.

Sofus Bynge vurderer, at erhvervslivets interesse udspringer af en generel erkendelse af, at e-sport ikke bare er ren afslapning, men noget, der skal tages seriøst. 

- Når virksomhederne begynder at gå ind i det, som vi ser med PwC og Det Blå Danmark, får de også hurtigt en forståelse for, hvilke kompetencer de kan finde hos e-sport-spillerne, siger han.

- Vi har pludselig en gruppe unge, som er flydende i de digitale kompetencer, som mange arbejdspladser kræver, og som ikke er bange for nye it-løsninger. Det at skulle spille på et e-sport-hold med fem andre, hvor du ofte logger på og spiller med helt nye folk, er samtidig en øvelse i at indgå på en ny arbejdsplads – på steroider. Man får nye læringer, justerer på sig selv, indretter sig og analyserer situationer.

12-årigs færdigheder

Anne Bay Riisager, som kampagneleder for Det Blå Danmarks e-sport-kampagne, har på nærmeste hold oplevet, hvordan man kan udvikle sig gennem e-sport. Hun har nemlig en søn på 12 år, der går til e-sport to gange om ugen. 

- Jeg er ret overrasket over, hvor meget en 12-årig som min ældste kan lære ved det her, siger hun. 

- Han er meget dygtig til CounterStrike og sidder som in-game leader og styrer holdet. Han skal kommunikere med folk, der er fire-fem år ældre, og udstikke roller og tage beslutninger for dem. Det er klart, det giver nogle skills, vi andre ikke på samme måde har haft mulighed for at få. Han sidder som 12-årig og udvikler færdigheder til at blive en fremtidig leder.