Rita Bundgaard

HK Stats formand Rita Bundgaard takker medlemmer og tillidsrepræsentanter for opbakningen til hele processen omkring OK21. Foto: Mikkel Østergaard. 

Et massivt ja til OK21 fra HK Stats medlemmer. Det står klart, efter at resultatet af urafstemningen om vinterens overenskomstfornyelse er blevet gransket af den uafhængige revisor og nu ligger fast.

Flere end 11.000 medlemmer har stemt. 92 procent af dem stemte ja, mens 7,7 procent satte deres kryds ved nej. 0,3 procent afgav en blank stemme.

- Jeg er meget glad for den opbakning, HK Stats medlemmer har vist. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har stemt i urafstemningen og til alle de tillidsrepræsentanter landet over, som har været med i hele processen, fra vi udtog vores krav sidste forår til de digitale møder, hvor vi har fortalt om resultaterne, siger HK Stat-formand Rita Bundgaard.

Mens OK18 var præget af langstrakte forhandlinger med store demonstrationer og forsamlinger foran Forligsinstitutionen, holdt OK21 den sædvanlige tidsplan og blev forhandlet i coronaens skygge i en situation præget af stor usikkerhed om den danske økonomi.

Som formand for CFU har Rita Bundgaard været øverste forhandler for de statsansattes fælles forhandling med skatteminister Morten Bødskov om de statslige overenskomster.

- Rigtig mange statsansatte oplever et stort arbejdspres og mange har knoklet helt ekstraordinært under coronaen. Jeg forstår godt de medlemmer, der synes, at der burde stå et større tal i bunden af deres lønseddel. Vores fokus har været en ansvarlig aftale, der sikrer reallønnen, og jeg er meget glad for, at så stort et flertal bakker op, siger hun.

Realløn, forbedring af minipension og 2 seniordage

Resultatet blev en overenskomst med 4,42 procent mere i løn over de næste 3 år, og dermed sikrer aftalen de ansattes realløn. Reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling.

Som noget nyt i OK21 lykkedes det at forbedre minipensionen og tage hul på en ny seniorordning med 2 seniordage fra 62 år eller 0,8 procent i løn eller pension.

- Den danske model har vist sin styrke igen, og medlemmerne i HK Stat har vist, at de bakker op. Og så håber vi, at den danske økonomi kommer stærkt ud af krisen, så vi næste gang kan få nogle flere af medlemmernes ønsker til forbedringer skrevet ind i overenskomsten, siger Rita Bundgaard.

HK’ernes klare ja indgår nu i den samlede afstemning på statens område. Hvis de statsansatte samlet siger ja, vil den nye overenskomst træde i kraft med virkning fra 1. april og lønnen vil i løbet af de kommende måneder blive justeret. De nye seniordage og den forbedrede minipension vil gælde fra april 2022.

OAO-S, hvor HK Stat er med og som er en af centralorganisationerne i de statsansattes fælles forhandlingsudvalg, CFU, offentliggør det samlede afstemningsresultat onsdag den 21. april klokken 10.

Læs mere om OK21 i staten