Mandag forelå urafstemnings-resultatet, der viser overvældende tilslutning fra HK Kommunals medlemmer til overenskomsterne i kommuner og regioner. Ud over de generelle lønstigninger, der følger af en ny overenskomst, er det også muligt at hente lokale lønstigninger hjem ved årlige lønforhandlinger på arbejdspladsen.

I modsætning til, hvad mange tror, udgør lokallønnen faktisk en stigende og efterhånden ret stor andel af de samlede lønudgifter. For store grupper af HK Kommunals medlemmer er det 10 kr. eller mere, hver gang der udbetales 100 kroner af den samlede lønsum.

I kommunerne var lokallønandelen i 2020 for de mere end 30.000 ansatte på kontor- og it-overenskomsten på 10 pct., mens den for den tilsvarende gruppe i regionerne var på 12,2 pct., viser beregninger, som HK Kommunals økonom Caspar Holm Andersen har foretaget. På tre år er disse andele steget med hhv. 0,6 og 0,7 pct., og dette er sket i en periode, hvor der ikke ved de centrale forhandlinger var afsat overenskomstmidler til lokal fordeling. Den såkaldte forlodsfinansiering stoppede i 2011.

Omklassificeringer hæver også lønnen for mange

For alle ansatte i kommunerne var lokallønsandelen i 2020 på 8,5 pct., mens den i regionerne var på 9,3 pct. Tallene viser ikke, at mange også får lønnen hævet ved en omklassificering til et højere grundlønstrin. Det gælder ikke mindst for medlemmer af HK Kommunal, og i de tilfælde kan nogle lokallønsandele forsvinde fra statistikken. Dermed indgår de ikke længere i ovenstående beregninger.

TR-nyhedsbrevet har tidligere formidlet en artikel om, hvordan man som TR kan holde øje med lokallønsudviklingen på sin egen arbejdsplads, men man skal altså tage højde for, at lokallønsandelen stiger, hvis flere kommer på lavere grundlønninger med tillæg i stedet for på højere grundlønninger med få tillæg. Lokallønsandelen kan altså ikke bruges som den eneste målestok for, i hvilken grad det lykkes at få kollegerne sikret en god og rimelig løn.

Som TR kan man bede om at lokale løndata forud for de lønforhandlinger, der ifølge fællesaftalerne om lokal løn som udgangspunkt afvikles én gang årligt. En skabelon viser, hvad der kan skrives, når man beder om dette overblik. Skabelon kan hentes her (Word-dokument).

Find inspiration på temaet om lokalløn

Tillidsrepræsentanter i HK Kommunal har bidraget med mange ideer til arbejdet med lokale lønforhandlinger. De er samlet i en idébank i et tema på TR-portalen, hvor man blandt andet også kan finde et forslag til et årshjul og pejlemærker for arbejdet med lokalløn.

Find temaet her (kræver login).