En ny prissammenligning viser, at lønforsikringer hos organisationer som KRIFA, Det Faglige Hus og Business Danmark kun kan udbetales et begrænset antal gange, bliver dyrere med alderen og/eller giver nedsatte udbetalinger, når man er over 60 år. Prissammenligningen er lavet af HK it, medie & industri Hovedstaden til anvendelse på afdelingens område.

Med andre ord begrænsninger som rammer de ældste på arbejdsmarkedet og dem, der oplever flest perioder med ledighed.

HK’s kollektive lønforsikring har derimod hverken aldersdiskrimination på pris eller dækning og kan i princippet udbetales et ubegrænset antal perioder.

Dyr fornøjelse

Eksempelvis stiger prisen på en lønforsikring i Det Faglige Hus med 25%, når du fylder 50 år, mens den i Business Danmark stiger med 10% ved 50 år og 25%, når man fylder 60. 

Men sammenligningen af ”det med småt” viser også flere andre punkter, hvor lønforsikringerne dækker meget forskelligt – og altså kan vise sig at blive en dyr fornøjelse for lønmodtageren.

Eksempelvis er det kun HK’s kollektive lønforsikring, der dækker ved ansættelse i et vikariat. Det er også kun HK, der beregner lønforsikringen ud fra dine aktuelle lønsedler. Hos de andre organisationer skal medlemmerne selv løbende melde ind med eksempelvis lønstigninger. Glemmer de det, kan det få konsekvenser for deres udbetaling.

Er du fyldt 60 år, er det også kun hos HK, at du kan nytegne en lønforsikring. Endelig udelukker HK’s kollektive lønforsikring ingen på grund af sygdom eller uforskyldt ledighed, mens man andre steder kan nægtes udbetaling ved eksempelvis stress, der ikke er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri eller ved ryglidelser.

Hele sammenligningen af priser, fagforeningsydelser og 10 vigtige forsikringsvilkår kan ses i let overskueligt format lige HER

 

Opdatering d. 31. maj 2021:

Krifa, Det Faglige Hus og Business Danmark har rettet en række kritikpunkter af sammenligningen, hvor det bl.a. hævdes, at de også tegner overenskomster og har tillidsrepræsentanter. Selv om dette kun gør sig gældende for en forsvindende lille del af arbejdsmarkedet, og slet ikke på ovennævnte afdelings område, har vi alligevel udbedt os svar på, hvor stor en del af deres medlemmer, det drejer sig om.

Vi retter dette med den procentdel af arbejdsmarkedet, som de tegner sig for, og retter også gerne andre ting, som kan dokumenteres som unøjagtige. Herunder ændrer vi også vores grafik, så det fremadrettet vil fremgå, at kun HK yder fuld lønkompensation i tilfælde af konflikt.

På samme måde forventer vi også, at eks. Det Faglige Hus straks ændrer sloganet om ”fuld faglig tryghed” og andre lignende unøjagtigheder, der kan dokumenteres som fejlbehæftet.