Der var masser af skærme, ledninger, kameraer og computere, men mennesker var der ikke mange af, da HK Sydjylland den 19. april for første gang skulle afvikle sin generalforsamling online. Afdelingsformanden var der sammen med dele af afdelingsbestyrelsen og nogle medarbejdere til det praktiske, og forbundsformand Kim Simonsen var der og blev valgt til dirigent. Resten af deltagerne var online og fulgte med på egen skærm. 

Efterhånden som medlemmerne vænnede sig til formatet og fik sig logget på generalforsamlingen, stabiliserede deltagertallet sig på 150-155 personer. Der var endda betydeligt flere tilmeldte, så tallet dækker nok over endnu flere deltagere fordelt i smågrupper, der deltog i fællesskab. Til sammenligning var der 115 stemmeberettigede ved den seneste ikke-coronaprægede generalforsamling i 2019. 

Forbundsformand Kim Simonsen var ”lidt usikker på, hvordan man er dirigent for deltagere, som ikke er til stede”, men det gik problemfrit. Dagsordenen var heller ikke kompliceret, for der var ikke valg af formand eller bestyrelsesmedlemmer. 

Et hårdt år med rimelig succes

Formand Ole Kjær begyndte sin beretning med at sige, at han helst vil springe al omtale af 2020 over, fordi så meget er blevet begrænset af coronavirusset. Men med afsæt i året og blikket rettet mod tiden efter corona, fik han alligevel gjort rede for de udfordringer, som afdelingen har løftet.

Han tog udgangspunkt i de verdensmål, som HK Sydjylland har valgt at prøve at gøre noget ved. Det er anstændige jobs og økonomisk vækst, kvalitetsuddannelser, ligestilling mellem kønnene samt industri, innovation og infrastruktur. 

Han havde et særligt afsnit om HK Sydjyllands fremtidige kontorer. Afdelingen har solgt sin bygning i Horsens og har nu kun én bygning tilbage, som man ikke selv benytter. Den store plan HK Sydjylland anno 2022 lægger op til at bruge færrest mulige ressourcer på bygninger og mest muligt på det medlemsrettede ved at samle alle i lejede lokaler i Kolding. Dette suppleres med satellitkontorer og pop-up kontorer, hvor det aktuelt giver mening. - Vi er overbevist om, at vores medlemmer, også fremover, primært vil bruge os, som man bruger sin bank. Vi tror ikke, at mange medlemmer fremover vil komme på vores kontorer uanmeldt – man får en aftale, og så finder vi et sted bekvemt for medlemmet, sagde Ole Kjær. 

Generalforsamlingen for 2019 blev afholdt med forsinkelse den 2. september 2020, hvor sektorerne i HK Sydjylland allerede var godt i gang med at arbejde på de mål, som skulle nås i året. Coronavirus havde allerede da skabt voldsomme forandringer i hverdagen, men her i foråret 2021 kan vi se i bakspejlet, at det gik langt bedre end frygtet.

- Vi har været mere eller mindre lukket ned det meste af 2020 samt den del af 2021, som er gået indtil nu. Nedlukningen foregik lidt hurtigt. Vores nye kontorchef var ikke ansat endnu, men alligevel har hele personalet, uanset hvor man har haft sin plads, løftet opgaverne til ug. Vi fik ansat Camilla Madsen som ny kontorchef, og vi har også fået mange andre nye medarbejdere, som vi dårligt har fået hilst på. Alligevel er alle gået til opgaverne med stor kampgejst og iderigdom, sagde Ole Kjær og sluttede med en tak fra afdelingsbestyrelsen til medarbejderne. 

Valg og regnskab

Regnskaet blev fremlagt, og afdelingen havde overskud. Der var ingen bemærkninger, og regnskabet blev godkendt 

Generalforsamlingen besluttede også at sende et forslag til HK Danmarks Kongres om, at alle politisk lønnede fremover skal vælges for en fireårig periode, i stedet for som nu, hvor de lokale, lønnede politikere som de eneste kun bliver valgt for to år ad gangen.
 
Valgene foregik fredeligt, da Jesper Dalgaard Pedersen blev genvalgt som revisor, ligesom 1. revisprsuppleant Jeanette Reimer og 2. revisorsuppleant Majbritt Strunk Henriksen blev valgt.

Kim Simonsen sluttede med at takke ”for usædvanlig god ro og orden”. Mens han ikke håbede på en gentagelse af det virtuelle, var han også opmærksom på, at der havde været gode sider, blandt andet at nogle deltog, som ikke ellers havde villet eller kunnet. 

Se det komplette referat ved at klikke her