Smilende ung butiksassistent hjælper kunde ved køledisken

Din fritvalgskonto kan bruges til mange ting og giver dig frihed til selv at vælge, hvordan du kan indrette dit arbejdsliv. Arkivoto: Jacob Lund Photography.

Denne artikel er for dig, der er ansat på en overenskomst med Dansk Erhverv, DIO II, Danske Slagtermestre, Drivkraft Danmark, Coop, BA eller SFU. Er du på en anden overenskomst, kan du se, hvad der gælder for dig på Mit HK. Har du ikke en overenskomst, men vil du gerne høre om, hvordan du får en, kan du kontakte din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.

At få vores arbejdsliv til at gå op med privatlivet kan nogle gange være udfordrende. Især fordi vi har forskellige behov afhængig af, hvor vi befinder os i livet.

Er du ung, har du måske brug for penge nu og her til at etablere dig, hvorimod mere frihed til at tage sig af børnene står højt på ønskelisten, når man har stiftet familie. Og når pensionsalderen nærmer sig, kan der være behov for at sætte tempoet ned og bruge færre timer på arbejde.

Som ansat på en af HK Handels overenskomster (se den lyseblå boks) har du en fritvalgskonto, hvor du kan vælge, hvordan du vil indrette dit arbejdsliv. 

Fritvalgskontoen blev senest forhøjet 1. marts 2021 til 6 %. Den 1. marts 2022 stiger den til 7 %. Er du på overenskomst med Danske Slagtermestre, stiger kontoen årligt den 1. april.

Vær opmærksom på tidsfrister

Du skal være opmærksom på, hvornår du skal vælge at få udbetalt din fritvalgskonto. I din overenskomst vil du kunne finde tidsfrister for, hvornår din arbejdsgiver skal have besked. Er du i tvivl, så kontakt din lokale afdeling i HK (tlf. 7011 4545) eller log på Mit HK og se, hvad der gælder for dig.

Det kan du bruge din konto til

Din fritvalgskonto kan bruges til bl.a fridage, seniorfrihed, børneomsorgsdage og meget andet. Som noget nyt med overenskomsten 2020-2023 kan du også bruge kontoen til barns 2. sygedag eller lægebesøg med barn. Din arbejdsgiver kan nu også udbetale kontoen løbende med din løn under forudsætning af, at de har opfordret dig til at træffe et valg.
Husk, at har du spørgsmål, kan du altid kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale afdeling i HK på tlf. 7011 4545.

Til dig med børn    
Har du minimum ni måneders anciennitet i den virksomhed, du arbejder i og er forælder til et eller flere børn under 14 år, har du mulighed for at bruge fritvalgskontoen til at finansiere to børneomsorgsdage pr. ferieår. Du kan også bruge fritvalgskontoen til barnets 2. sygedag.  
Til dig, der nærmer dig pensionsalderen     
Efter mange år på arbejdsmarkedet kan det være en stor hjælp at drosle ned i årene før pensionsalderen. Ønsker du mere frihed i årene, før du går på pension, har du mulighed for at bruge din fritvalgskonto på en seniorordning. En seniorordning kan tilrettelægges på flere måder – du kan både vælge at gå ned i tid, eller du kan vælge at holde en eller flere hele fridage – både enkeltvis og sammenhængende. Husk at aftale med din arbejdsgiver, hvordan ordningen skal skrues sammen.

Du kan tidligst gå på en seniorordning fem år før, du bliver folkepensionist. Hvor mange timer, du vil gå ned i tid, skal du aftale med din arbejdsgiver. Når først du har valgt, kan du ikke vælge færre dage end først aftalt. Du kan dog godt vælge flere, hvis du har økonomi til det.

Husk, du kan også finansiere din seniorordning med din pensionsindbetaling, så du opnår mere frihed. Derudover har du mulighed for at spare feriefridage (højst fem dage om året) op, fem år inden du går på seniorordning, og få dem udbetalt, når du begynder din seniorordning.

Bemærk, at der er en tidsfrist for, hvornår du skal give din arbejdsgiver besked, hvis du ønsker seniorfrihed. Se, hvad der gælder for din overenskomst på Mit HK, eller kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling, hvis du er i tvivl.

NB! Vær opmærksom på, at du ikke kan få en seniorordning, hvis du har valgt at få udbetalt din fritvalgskonto løbende.
Se mere om muligheden for seniorordningen her 
Til dig, der gerne vil forsøde alderdommen     
Ønsker du dig lidt ekstra at gøre godt med, når du går på pension, kan du vælge at få indbetalt hele eller dele af opsparingen til din pensionsordning.
Denne mulighed er især relevant for dig, som ikke har fået sparet nok op til pensionen, eller dig, der har planer om at lægge lidt ekstra til side til alderdommen. Husk at give din arbejdsgiver besked inden slutningen af maj, hvis du ønsker at få pengene indbetalt på din pensionsordning.  
Til dig, der gerne vil holde mere fri     
Har du brug for en fridag, kan du vælge at bruge hele eller dele af din fritvalgskonto til at holde fri for. Spørg din tillidsrepræsentant, eller tjek Mit HK eller din lokale HK-afdeling (tlf. 7011 4545) for at se, om din overenskomst giver dig denne mulighed.  
Til dig, der gerne vil have flere penge mellem hænderne     
Ønsker du hverken at arbejde mindre eller spare lidt ekstra op til din pension, kan du få udbetalt fritvalgskontoen løbende. Det er dog vigtigt, at din arbejdsgiver har opfordret dig til at træffe et valg om, hvad kontoen skal bruges til, så den ikke bliver udbetalt på et uoplyst grundlag.  

Er du i tvivl?

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte din lokale afdeling i HK for at høre nærmere. Ring til os på tlf. 7011 4545. 
Læs også mere om fritvalgsordningen her.