pressemøde om seniorpolitik

Forsvarsminister Trine Bramsen vil gerne have, at medarbejderne bliver lidt længere. Derfor har ministeriet lavet en ny seniorpolitik, hvor medarbejderne får mere frihed til at planlægge deres sidste år på jobbet. Foto fra pressemøde i Høvelte: Forsvarsministeriet.

SENKARRIERE: Med en ny seniorpolitik vil Forsvarsministeriet blive bedre til at holde på erfarne folk og friste medarbejdere i slutningen af deres karriere til at blive lidt længere.

Det overordnede formål med seniorpolitikken er at ’understøtte, at kompetente og motiverede medarbejdere udlever deres potentialer og fastholdes i organisationen’. Det skal ske ved at skabe bedre ’rammer og vilkår, der tilgodeser individuelle behov i senkarrieren’.

Der skal blandt andet være bedre muligheder for at gå ned i tid, men også for at blive længere. Alle medarbejdere i deres senkarriere skal tilbydes en udviklingsplan, og der kommer mere fokus på uddannelse i alle aldre.

Den sikkerhedspolitiske situation, som Danmark står i, stiller høje krav til Forsvaret, og de erfarne medarbejdere er en del af løsningen, lyder det blandt andet i den nye politik, som også anerkender, at ’senkarrieren ikke kommer fra den ene dag til den anden eller på samme tid for os alle’.

Bramsen: Vi har brug for erfaring

Forsvarsministeriet står over for stadig flere og mere komplekse opgaver. Derfor er det afgørende at bringe erfaring fra et langt arbejdsliv på Forsvarsministeriets område bedre i spil, selv om pensionsalderen nærmer sig – eller måske allerede er passeret, lyder det fra forsvarsminister Trine Bramsen.  

- Alder giver erfaring, som vi har brug for både på Forsvarsministeriets område og som samfund, siger Trine Bramsen.

Hun lægger også vægt på, at medarbejderne nu får ret til at tilpasse deres sidste år på arbejdsmarkedet mere til deres individuelle behov.

- Vi skal passe på, at vi ikke dømmer gode medarbejdere ude på baggrund af årstal på en dåbsattest. Med den nye seniorpolitik sender vi et klart signal til medarbejderne om, at vi gerne vil have, at de bliver længere. Samtidig giver vi medarbejderne en ny rettighed, der skal sikre en mere individuel planlægning af senkarrieren, udtaler Trine Bramsen i en pressemeddelelse.

HK Stat: Godt, der følger penge med

Seniorpolitikken er besluttet af Forsvarsministeriets hovedsamarbejdsudvalg og er blevet til i et tæt samarbejde med de faglige organisationer, og tager udgangspunkt i, at medarbejderne på området er meget forskellige og har forskellige ønsker til deres senkarriere.

tina tingberg

Tina Pihl Tingberg, formand for HK Forsvarets Landsklub glæder sig over den nye politik:

- Vores erfarne kolleger har en kæmpe viden om Forsvaret, og de får nu et klart budskab om, at også deres kompetencer og viden har en værdi, og at man gerne vil beholde dem, siger Tina  Pihl Tingberg.

Mere fokus på seniorerne har været et tema i forhandlingerne om de nye overenskomster, som netop er indgået for hele det statslige område. Derfor er det meget positivt, at Forsvarsministeriet allerede er klar, mener Tina Pihl Tingberg.

- Forsvaret går foran og sikrer med en ambitiøs tidsplan, at vores nye seniorpolitik hurtigt kommer ud bliver brugt aktivt i alle styrelser og myndigheder.

Tina Pihl Tingberg har sammen med flere andre faglige organisationer skubbet på for, at der skulle følge en central finansiering med de mange nye tiltag, så de nye seniortiltag ikke kun belaster budgettet lokalt hos ministeriets forskellige myndigheder.

- I HK Forsvaret glæder vi os også over, at der kommer mere fokus på at uddannelse sker gennem hele arbejdslivet, og at der følger penge med fra en central pulje, så myndighederne har økonomi til at indgå aftaler med medarbejderne, siger hun.

Foto af Tina Pihl Tingberg: Lars Horn, Baghuset.

Forsvarsministeriets nye seniorpolitik

Forsvarsministeriets nye seniorpolitik bygger på fem grundsten: Årlige seniorsamtaler for ansatte over 55 år, som skal afdække medarbejderens ønsker og muligheder. Tilbud om seniorudviklingsplan, som skal imødekomme individuelle ønsker. Central rådgivningsfunktion for ledere og chefer. Vejledninger der afspejler seniorpolitik og statslige regler. Arbejdsulykker og sygefravær skal mindskes ved øget monitorering af arbejdsmiljø.
Udklip

Det skriver Forsvarsministeriets i den nye seniorpolitik

På fremtidens arbejdsmarked vil der være flere ældre medarbejdere. For vi bliver som befolkning ældre. Og vi bliver derfor også mere afhængige af at kunne fastholde vores gode medarbejdere i den sidste del af deres arbejdsliv.

Den sikkerhedspolitiske situation, som det danske forsvar og Danmarks beredskab arbejder ind i, stiller samtidig høje krav til omstillingsevne og -parathed i opgaveløsningen. Det kan medarbejdere i sen-karrieren bidrage aktivt til at understøtte i kraft af erfaring fra et langt og dedikeret arbejdsliv.

Kort sagt: Det skal være attraktivt at blive hos os i flere år. Vi har brug for alle, der kan og vil bidrage – også i den sidste del af et helt og godt arbejdsliv for Danmark.

Læs Forsvarsministeriets fælles seniorpolitik
Vis mere