Bogholder Helle Dahl ved sin hjemmearbejdsplads, som hun fik stress af under corona. Hun druknede i små gule, skrigende lapper

"Jeg blev fremmedgjort over for de opgaver, der var. Hvis jeg blev præsenteret for en ny opgave, så var min grundindstilling ’skal vi virkelig det nu’.", fortæller bogholder Helle Dahl, som udviklede stress under corona-nedlukningen.

 

Helle Dahl, som til daglig er bogholder i Den danske Præsteforening, har været sendt hjem at arbejde stort set hele corona-perioden. Hun er efterhånden blevet bedre til at håndtere den nye normal og ”har det så godt med hjemmearbejde, som man nu kan have det”. Men før årsskiftet var det sværere rent mentalt. Faktisk trivedes hun så dårligt, at hun i foråret begyndte at udvikle stress.

- Jeg bekymrede mig over, om der var ting, der blev tabt mellem to stole, fordi vi ikke havde daglig kontakt og koordinering, fortæller Helle Dahl og fortsætter:

Det føltes som om, det hele sejlede og alt blev uklart. Jeg druknede i små gule lapper, der skreg på mig, og jeg var usikker på, hvem der fulgte op.

Hun forklarer, at det blandt andet resulterede i forhøjet blodtryk, hjertebanken, dårlig søvn med pludselige opvågninger, træthed og en følelse at være energiforladt. Alt sammen noget, hun delte med sin leder, som straks ændrede rammerne omkring hendes arbejde.

Heldigvis er stresstilstanden efterhånden gået i sig selv, hvilket blandt andet har været hjulpet af, at hun er holdt op med at tjekke mails uden for kontortid og lægger arbejdstelefonen væk efter fyraften.

- Det stressede mig mere, end jeg var opmærksom på, siger Helle Dahl.

RESIGNERET & UMOTIVERET

Det allersværeste er dog ikke stress, men den distance, Helle Dahl oplever, hun har fået til sit arbejde.

- Det er især psykisk, jeg oplever, at jeg har misset følingen med det hele. Jeg føler mig distanceret fra mit arbejde, mine kolleger og ledelsen, fortæller Helle Dahl. 

Hun forklarer, at det især har påvirket hendes motivation:

- Jeg blev fremmedgjort over for de opgaver, der var. Hvis jeg blev præsenteret for en ny opgave, så var min grundindstilling ’skal vi virkelig det nu’. Jeg var distanceret, resigneret, fjern og umotiveret. Og distanceringen har været det sværeste. Selv om jeg efterhånden har vænnet mig mere til det, vil jeg meget hellere på arbejde, siger Helle Dahl og fortsætter:

Jeg savner hverdagen – dagligdagen. Jeg savner afgrænsningen; når jeg går hjem, så går jeg hjem. Jeg savner at være sammen med mine kolleger og vores medlemmer igen og føle, at jeg er en del af noget større.

BAGSIDEN VED HJEMMEARBEJDE

Helle Dahl mener, ledelsen har gjort det eneste rigtige ved at sende medarbejderne hjem – også selv om hjemmearbejdet har påvirket hende negativt. Desværre er hun ikke alene om at have mærket mistrivslen på egen krop.

For mens danskerne det seneste år givet hjemmearbejde et helt nyt effektivt renomme, har hjemmearbejdet desværre vist sig også at have en bagside. Det koster på trivslen, viser flere undersøgelser, som analysebureauet Epinion løbende har lavet for HK Privat under corona.

Blandt privatansatte HK’erne, som lige nu arbejder helt eller delvist hjemmefra, er godt to ud af tre såkaldt coronatrætte, hvilket betyder, at de føler sig energiforladte, irritable, triste eller bekymrede. 45 % har det decideret psykisk dårligere og 43 % har været mere presset og stresset end normalt, viser den seneste af undersøgelserne fra marts.

FAKTA OM TRIVSLEN BLANDT HELT ELLER DELVIST HJEMMEARBEJDENDE
Hjemmearbejdet har vist sig at have omkostninger for den enkeltes trivsel. 1054 HK Privat-medlemmer deltog i marts i en undersøgelse lavet af analysebureauet Epinion. Den viste, at 49 % af privatansatte HK’ere arbejder helt eller delvist hjemmefra. Om dem viser undersøgelsen:
  • 69 % har følt sig coronatrætte – altså føler sig energiforladte, irritable, triste eller bekymrede. 88 % af dem mest under 2. nedlukning, 12 % under hele pandemien.
  • 56 % har mindre overskud.
  • 52 % har mindre eller markant mindre arbejdsglæde.
  • 45 % har det dårligere psykisk.
  • 43 % har været mere presset og stresset end normalt.
Vis mere

 

DET SAVNER HK’ERNE ALLERMEST

Hjemmearbejdet har ikke kun konsekvenser for trivslen for Helle Dahl. Det har også faglige konsekvenser:

Jeg har også misset rigtig meget ved ikke at være fysisk sammen med min leder og kolleger rent fagligt, fordi vi ikke har kunnet dele den viden og sparre med hinanden, som vi gjorde før, siger Helle Dahl.

Det er hun ikke alene om at opleve. Når HK Privat medlemmerne er blevet spurgt til de største ulemper ved at arbejde hjemmefra, er de mest iøjnefaldende forandringer fra første til anden nedlukning, at omkring halvdelen af medlemmerne oplever mangel på sparring og videndeling. Noget der er mere end fordoblet siden første nedlukning. Mens savnet af kolleger og fællesskabet på arbejdspladsen fylder hos omkring to tredjedele af medlemmerne – et tal der er blevet omkring to tredjedele større siden første nedlukning.'

Heldigvis ser der ud til at være godt nyt på vej for de 49 % af privatansatte HK’ere, der helt eller delvist arbejder hjemmefra. Aftalepartierne har i genåbningsaftalen lovet, at der udarbejdes en plan for, at danskerne gradvist kan vende tilbage til arbejdspladserne fra den 21. maj 2021.

 

LÆS MERE OM GENÅBNINGEN 21. MAJ.

 

FAKTA OM ULEMPER VED AT ARBEJDE HJEMMEFRA

 
HER ER DE STØRSTE ULEMPER IFØLGE PRIVATANSATTE HK’ERE, VISER EPINIONSUNDERSØGELSER, DER ER LAVET FOR HK PRIVAT. 

 

   1. NEDLUKNING 2. NEDLUKNING  STIGNING
Vi sparrer og ideudvikler mindre med hinanden   22 % 46 % 109 %
 Vi videndeler mindre 24 % 48 % 100 %
 Fællesskabsfølelsen bliver mindre  37 % 65 % 76 %
 Jeg savner mine kolleger  46 % 75 % 63 %
 Arbejdstid og privattid flyder sammen 26 % 35 % 35 %