Tuba Akdemir

Tuba Akdemir. Foto: Lars Aarø

Hvorfor skifter du job?

Jeg blev færdiguddannet som kontorelev i Skanderborg Kommune og søgte derfor nyt job.

Det Jyske Kommissariat er sekretariat for ekspropriationskommissionen, som varetager ekspropriationer af fast ejendom for statslige myndigheder og selskaber. Jeg har altid drømt om et job med betydning, hvor ens arbejde kan gavne andre. Det tiltaler mig, at jeg kan have indflydelse på, hvordan opgaverne løses, og på den måde være med til at udvikle et samfundsvigtigt område.

Det Jyske Kommissariat er en selvstændig institution under Transportministeriet. Vi skal sikre uafhængighed i forhold til opgaverne med ekspropriationer, så der bliver taget hensyn til de berørte borgeres rettigheder. Det gør mig enormt glad at kunne være en del af det.

Hvad skal du lave i dit nye job?

Inden der kan ske ekspropriation, indkalder vi de berørte lodsejere til en såkaldt besigtigelsesforretning ude i marken, hvor anlægsmyndigheden forklarer, hvad det er for et projekt, som ønskes gennemført. Jeg forbereder de forskellige breve og bilag, der skal vedhæftes.

Ekspropriationskommissionens beslutning om udformningen af projektet bliver indført i en protokol, der sendes til Transportministeriet, som herefter giver bemyndigelse til at foretage ekspropriation. Jeg læser korrektur på afgørelser og udarbejder ekstrakter af de relevante dokumenter. I jobbet indgår større og mindre skriveopgaver.

Jeg har også regnskabsopgaver i forbindelse med udbetaling af erstatninger til lodsejerne og rejsediæter til kommissionsmedlemmerne.

Derudover tager jeg mig af journalisering og telefonpasning. Der er en ny digital service på vej fra Statens HR til alle statslige institutioner. Jeg er med til at implementere det på vores arbejdsplads, så jeg deltager løbende i workshops. Det er fedt at være med i, for jeg får nye it-kompetencer.  

Hvad ser du frem til i dit nye job?

Det har været lidt hårdt at starte i jobbet, fordi ekspropriationer er helt nyt område for mig, men jeg ser frem til at lære en masse nyt. Vi er en lille, men mangfoldig arbejdsplads med et godt socialt fællesskab, hvor der er en uformel tone og højt til loftet, så det er en rigtig god arbejdsplads.

Jeg ser frem til at udvikle mig både fagligt og personligt. Mit ønske er at supplere min kontoruddannelse med en efteruddannelse inden for offentlig forvaltning og sagsbehandling. Men jeg vil koncentrere mig om at komme godt ind i jobbet, før jeg springer ud i det.