Rita Bundgaard

Rita Bundgaard. Foto: Lisbeth Hjort

HK Stats formand fortsætter i rollen som de statsansattes chefforhandler. Det står klart, efter at Centralorganisationernes Fællesudvalg onsdag 19. maj 2021 valgte Rita Bundgaard som formand for de kommende 2 år.

Rita Bundgaard tog over som CFU-formand i marts 2020 efter Flemming Vinther, og hun indgik som chefforhandler sit første overenskomstforlig med statens øverste arbejdsgiver i februar i år. Næste overenskomstfornyelse følger efter planen om 3 år, i 2024.

60-årige Rita Bundgaard er også formand for OAO’s statslige medlemsorganisationer, og hun har varetaget formandsposten i HK Stat siden 2012. Om et par uger er hun på valg ved HK Stats sektorkongres, hvor hun stiller op til en 3-årig periode som formand.

HK Stat-formænd har tidligere beklædt den centrale post som formand for CFU gennem sammenlagt 14 år i 1990’erne og 0’erne.

Centralorganisationernes Fællesudvalg samler og koordinerer overenskomstkrav fra alle faglige organisationer for statsansatte og forhandler med den statslige arbejdsgiver. For tiden er det skatteminister Morten Bødskov.

Parterne i CFU-samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (CO10 og LC) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), hvor HK Stat er med. Centralorganisationerne dækker cirka 98 procent af alle statsansatte. Akademikerne er dog formelt kun tilsluttet CFU med sine tjenestemandsansatte medlemmer, fremgår det af CFU's hjemmeside.