Erfaringerne med hjemmearbejde under coronakrisen er blandede, men blandt HK Kommunals medlemmer ønsker tre ud af fire, at de også har mulighed for hjemmearbejde i fremtiden, når smitterisikoen forhåbentlig er reduceret. Det store flertal af dem, der ønsker at arbejde hjemme, vil gerne gøre det en eller flere dage om ugen.

Det viste en rundspørge, der blev foretaget i december 2020. Nu har HK Kommunal lavet en lille publikation, der kan klæde tillidsrepræsentanter og andre interesserede på, før de laver aftaler om fremtidigt hjemmearbejde. Der er vel at mærke tale om en vejledning i de gældende regler. Vejledningen findes i to versioner med det samme indhold:

Det er uvist, om der i fremtiden bliver lavet aftaler, der er meget anderledes. HK Kommunal har taget initiativ til et forskningsprojekt, der skal undersøge hjemmearbejde som arbejdsform, og som forhåbentlig kan give grundlag for en ny og fordret udgave af den rammeaftale, der i sin nuværende form stammer tilbage til 1997.