Mand ved skrivebord

Hvordan påvirker det løsningen af opgaverne, hvis medarbejderne skifter mellem hjemmearbejde og fysisk fremmøde? Det skal HK nu være med til at undersøge.

Lige siden nedlukningen i marts 2020 har hjemmearbejdet været et emne, som har været dybt rodfæstet i HK’ernes hverdag. En rundspørge blandt HK Kommunals medlemmer viser, at hele 85 procent har været sendt hjem under corona-pandemien. 

Derfor har HK Kommunal besluttet at indgå et 3-årigt forskningssamarbejde med DTU Management, der har til formål at undersøge hjemmearbejdet som arbejdsform.

Forskningsteamet med lektor Christine Ipsen og seniorforsker Kasper Edwards i spidsen forventer at skyde projektet i gang allerede i løbet af sensommeren.

Fundament for fremtidige forhandlinger

Som det er nu, er viden om emnet meget sparsomt. Men det håber HK Kommunal og DTU Management, at de kan lave om på.

- Vi prøver at være fremsynet og indhente nogle værdifulde data, så vi kan få opbygget et solidt vidensfundament, som vi kan stå på fremover, når der skal diskuteres og forhandles om rammerne for hjemmearbejde, siger formanden i HK Kommunal Lene Roed.

Helt konkret vil projektet tage udgangspunkt i to kommuner og en regional arbejdsplads, hvor man ud fra deres erfaringer blandt andet vil undersøge, hvordan en hybrid arbejdsform med både hjemmearbejde og fysisk fremmøde påvirker medarbejdernes løsning af arbejdsopgaverne.

Men projektet vil også undersøge andre relevante aspekter af hjemmearbejdet som arbejdsform.

Vi skal stå stærkere

Projektet er blevet til efter et massivt ønske fra medlemmerne, der under corona-pandemiens nedlukninger virkelig har fået øjnene op for hjemmearbejdets muligheder. 

Den opbakning til hjemmearbejdet sås i høj grad under optakten til dette års overenskomstforhandlinger. Her var muligheden for at arbejde hjemme et af de emner, som medlemmerne lagde mest vægt på i deres ønsker til den endelige aftale.

LÆS OGSÅ: 5 gode råd til dig, der snart skal tilbage på kontoret

Desværre ville arbejdsgiverne ikke være med til at revidere den eksisterende rammeaftale og vejledning om hjemmearbejde, der i sin nuværende form blev indgået tilbage i 1997. Derfor blev hjemmearbejdet strøget af den endelige overenskomstaftale.

Det får den betydning, at HK Kommunal nu er klar til at trække det tunge skyts frem.

- Vi ved, at muligheden for hjemmearbejde har været et enormt stort ønske for medlemmerne, så nu prøver vi at følge op på det og indsamle en masse viden, så vi til næste overenskomstforhandling kan stå endnu stærkere og forhåbentligt få forhandlet en rigtig god rammeaftale frem til den tid, siger Lene Roed.

Værktøjer kommer løbende

Selvom forskningsprojektet strækker sig over en periode på tre år, skal medlemmerne dog ikke vente helt til næste overenskomstforhandling, før de kan få glæde af forskerteamets fund.

Gennem løbende delleverancer vil forskerteamet rapportere ind med nye resultater fra projektet. De første resultater forventes allerede at se dagens lys inden for et år.

- De delleverancer kan bruges som konkrete værktøjer, der kan bygges ovenpå de erfaringer, som medarbejderne, lederne, afdelingerne og de tillidsvalgte har gjort sig ude i kommunerne efter et år med hjemsendelser, siger Lene Roed.

HK Kommunal og Kommunalbladet vil løbende følge op på delleverancerne, så medlemmerne kan følge med i projektets fremgang.