Der var 51 stemmeberettigede på plads til HK Stat Sydjyllands generalforsamling (se flere billeder i bunden af artiklen)

Det var et sats, som fik et heldigt udfald, da HK Stat Sydjylland i vinter udsatte sin generalforsamling fra marts til den 7. juni for at kunne afholde den fysisk i stedet for virtuelt. Da dagen nærmede sig, var restriktionerne blevet løftet nok til, at generalforsamlingen kunne afvikles på Hotel Scandic i Kolding, så bestyrelse og medlemmer endelig kunne mødes ansigt til ansigt efter den lange nedlukning.

Alle bar mundbind, når de ikke sad ned, og spisningen blev afviklet med fysisk afstand, men det var stadig meget større nærhed, end mange statsansatte er vant til. En stor gruppe af dem har arbejdet hjemme i over et år og har kun set kollegerne på deres skærm. Men her var der ingen skærme eller hovedtelefoner, bare en gruppe mennesker sammen, hver for sig.

Afdelingssektorformand Annette Godsvig Laursen glædede sig i sin mundtlige beretning over, at det var lykkedes at mødes. Hun fortalte, at hun bestemt ikke havde haft lyst til at lægge det seneste halvandet års møder og arrangementer over på en skærm, men hun mente heller ikke, at afdelingssektoren kunne sætte alting på stand-by.

- Nu glæder jeg mig helt vildt til at komme ud og besøge jer på arbejdspladserne. Det er her, jeg får ideer, det er her, jeg henter min energi, sagde Annette Godsvig Laursen.

ROS TIL DE STATSANSATTE

Corona og Covid-19 havde en hovedrolle i beretningen ligesom i det forløbne år. Der har været masser af hjemmearbejde, som har været dejligt for nogen og trist for nogle andre, sagde formanden. Hun lagde vægt på den styrke og modstandskraft, som medlemmerne har udvist, og som har båret statsadministrationen igennem pandemien. Og hun advarede om, at alting ikke ville blive som før. 

- I statsansatte får meget ros derude. Jeres omstillingsparathed gjorde, at det her lykkedes. Men det er klart, at det aktualiserer debatten om digitaliseringen. Hjemsendelsen viste, at digitaliseringen kommer, og nok også hurtigere end mange af os troede, sagde hun.

Annette kom også forbi, at den meget høje stemmeprocent i Sydjylland ved OK18 blev fastholdt ved OK20.

- Det må være fordi, medlemmerne har set værdien af overenskomster. Det har ellers ikke været let for de faglige konsulenter at holde kontakten til tillidsrepræsentanterne og medlemmerne under coronanedlukningerne, men det er lykkedes, sagde Annette.

GENVALG OVER HELE LINJEN

De 51 stemmeberettigede var klar, men der blev ikke brug for stemmeudvalget, for de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, havde ingen modkandidater. Næstformand Dorte Bonde, Mai-Britt S. Henriksen og Kim Hartwich blev alle genvalgt for en to-årig periode. Desuden blev suppleanterne Martin Lorange og Maria Guldberg genvalgt, også uden modkandidater.

Formand Annette Godsvig Laursen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg i år.   

FRUSTRATION OVER MANGLENDE MEDLEMSKAB

Under punktet eventuelt udtrykte et medlem frustration over, at det ikke er altid, at nye ansatte i HK-stillinger melder sig ind i HK. Annette Godsvig Laursener enig i, at det ikke er ideelt og ønskede sig også en højere organiseringsgrad. Hun opfordrede til, at alle medlemmer samarbejder med tillidsrepræsentanterne og med HK om at få de sidste ind i folden. Hun glædede sig dog over, at det har været et kortvarigt fænomen under pandemien i forhold til, hvordan det er normalt.

Et andet medlem var utilfreds med, at man ikke kan få vejledning hos HK om tidlig pension, den såkaldte ”Arne-pension”. Faglig chef Vivi Rasmussen forklarede, at fordi denne pensionstype ikke ligger i HK’s regi, kan man ikke rådgive om den.   

OGSÅ UNDERHOLDNING

Formand for HK Stat, Rita Bundgaard, var gæst og fik ordet for at berette om overenskomstforhandlingerne tidligere på året. Hun var meget tilfreds med at møde medlemmerne efter den lange coronanedlukning.

- I dag er noget helt særligt. Det er SÅ godt at være ude, og jeg håber, at vi kan komme meget mere ud fremover, sagde hun indledningsvis.

Herefter gav hun de fremmødte et indblik i det praktiske forløb under forhandlingerne med adskillige anekdoter, som vi vil lade diskretionens slør falde henover.

Inden generalforsamlingen havde Nikolaj Sonne, TV-journalist med fokus på teknologi, fortalt om den fremtid, vi allerede lever i og den, vi snart går ind i.   

SÆT KRYDS I KALENDEREN

  Annette Godsvig Laursen kunne afslutningsvis fortælle, at den næste generalforsamling afholdes den 21/3 2022.