Peter Raben foto Michael Bech

Peter Raben leverede sin sidste tale til HK Stats kongres, da han stopper som næstformand. Foto: Michael Bech

Hvis han var emotionelt berørt over situationen, så var det i hvert fald ikke synligt for publikum. Og der var heller ikke mangel på saft, kraft og engagement i Peter Rabens sidste kongrestale som næstformand i HK Stat, da den afgående næstformand tog pulsen på flere af årets store emner på det statslige område.

Den engagerede næstformand kom vidt omkring og talte på den virtuelle kongres torsdag både om store udfordringer ved arbejdsmiljøet, trusler og vold på jobbet, fokus på seksuelle krænkelser, risiko for nedslidning, ønsket om hjemmearbejde, grøn omstilling, nødvendigheden af efteruddannelse og digitaliseringen i staten.  

- Knap hvert andet medlem af HK Stat siger i en undersøgelse, at de ikke har tid nok til arbejdsopgaverne. Og det går ud over kvaliteten. Hver fjerde er nødt til at arbejde over. For de fleste er arbejdspresset ikke blevet øget af corona. Det har kun hver fjerde oplevet, men også hver fjerde forventer større arbejdspres efter corona. Kort sagt: klart plads til forbedring!, sagde Peter Raben om det forcerede arbejdspres, der går hårdt ud over trivsel og arbejdsmiljø.

”Den enkelte skal ikke være robust”

Næstformanden nævnte trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter som en af de vigtigste metoder til at kæmpe sig til positive ændringer. Blandt andet har han stor tro på, at forhandlinger om forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser og psykisk arbejdsmiljø skaber forbedringer på områder, hvor det står skidt til. Men foreløbig er en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø ikke faldet helt ud, som HK Stat ønsker:

- Vi havde i HK og FH gerne set, at den nye bekendtgørelse ligesom i Sverige brugte begrebet det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø for at komme væk fra, at psykisk arbejdsmiljø opfattes som et individuelt anliggende. For det handler ikke om, at den enkelte skal være robust, men om at arbejdsmiljøet skal være robust, sagde Peter Raben.

Det fysiske arbejdsmiljø har heller ikke haft det så godt under coronanedlukningen, hvor omkring 90 procent af HK Stats medlemmer blev sendt i hjemmearbejde. Mange fik fysiske problemer under arbejdet ved spisebordet med en bærbar pc, men en stor del af medlemmerne ønsker trods alt at gøre brug af det fleksible og produktive hjemmearbejde også i fremtiden. Det skal bare være under de rette betingelser og forhold.

- Vi ser i HK Stat både fordele og udfordringer ved øget hjemmearbejde, der under alle omstændigheder skal være frivilligt og med forsvarlig sikring af arbejdsmiljøet. Når og hvis hjemmearbejde fortsætter i større omfang efter corona, må der derfor være fokus på ikke at lempe på arbejdsmiljøreglerne, sagde Peter Raben.

”Fremad, ikke glemme - solidariteten!”

Ligesom hjemmearbejde er på vej i større stil, så er digitaliseringen heller ikke til at stoppe. Og det ønsker HK Stat og Peter Raben da heller ikke. Men den ihærdige næstformand har altid slået til lyd for, at digitalisering skal give mening. Robotter, kunstig intelligens og algoritmer skal ikke tage magten fra mennesker – men derimod blot hjælpe medarbejderne med nogle af rutineopgaverne, så man kan bruge mere tid på andre opgaver.

- Vi har gang på gang påpeget vigtigheden af at inddrage medarbejderne lige fra start i udvikling og implementering af nye it-systemer. Medarbejdernes viden og erfaring er guld værd i forhold til at sikre velfungerende digitale løsninger og undgå de alt for mange dyre it-skandaler i staten. Vi har også utrætteligt gentaget, at staten ikke skal høste rationaliseringsgevinsten på forhånd ved at indkalkulere personalereduktioner, før it-systemerne virker og fungerer driftssikkert. Heldigvis er der ved at være større gehør for vores synspunkter, sagde Peter Raben.

Hvis der gemte sig lidt vemod i den altid ordentlige næstformand, kom det først lidt til syne, da Peter Raben skulle runde sin sidste tale af. Her valgte han meget autentisk at slå et slag for en af selve hjørnestenene i fagbevægelsen, som vi stadig skal huske:

- Jeg synes, det er passende at runde af med en lille linje fra Sangen om Solidaritet skrevet af tyske Bertolt Brecht i 1930’ere. Den lyder helt enkelt: ”Fremad, ikke glemme - solidariteten!” Forudsætningen for både fortidens og fremtidens sejre var og er solidaritet og sammenhold. Det kunne være mottoet for min mundtlige beretning, sagde Peter Raben, som sluttede sin periode som næstformand med en stor tak til medarbejdere, politisk valgte i HK samt FH og til de mange tillidsvalgte og medlemmer, han har mødt både virtuelt og i den virkelige verden.