rita bundgaard med fane

I er kompetente til tiden – lige som HK Stat bestræber sig på at være det. Hele tiden, sagde formand for HK Stat Rita Bundgaard til medlemmerne, da hun fremlagde sin mundtlige beretning. Foto: Hung Tien Vu.

- Jeg kan godt komme i tvivl om, hvorvidt akademikere efterhånden fylder vel rigeligt i den statslige administration … De nyeste tal viser en stigning på 63 procent på de seneste 10 år. Det svarer til 31.000 flere akademikere.

Med disse ord og tal problematiserede Rita Bundgaard, at akademikere på nogle områder i staten udfører HK-arbejde.

- Sagen er vel, at der bliver uddannet rigeligt mange akademikere – og at nogle af dem bevæger sig ind på HK-området. Nogle af dem fortrænger HK’ere, sagde hun.

- Vi har i HK Stat respekt for alle fagligheder – vi ville gerne, at andre havde samme respekt for vores fagligheder! For det er en slem misforståelse, at alle kan lave HK-arbejde! Det synspunkt har jeg og HK Stat forfægtet gennem nogle år.

Rita Bundgaard fortalte de delegerede ved den virtuelle kongres, hvordan HK Stat argumenterer for det rationelle i at lade HK’ere løse de opgaver, som de er uddannet til.

- Vi argumenterer for at ansætte folk med de rette fagligheder til de rette opgaver og til den rigtige pris. Frem for, at fx forskere og dommere skal administrere, fordi HK’erne er sparet væk. Det har vi gjort i hele kongresperioden, sagde hun i en beretning, hvor medlemmerne spillede en hovedrolle.

Kompetente medlemmer – kompetent fagforening

Uden jer, de over 20.000 erhvervsaktive medlemmer af HK’s mindste men - hvis vi selv skal sige det - mest energiske sektor, var der ingen beretning. Lige som der uden jer ikke var nogen velfungerende statslige arbejdspladser. I er kompetente til tiden – lige som HK Stat bestræber sig på at være det. Hele tiden, lød det fra Rita Bundgaard.

- Indimellem – fx op til OK18 - kunne man af den politiske retorik få det indtryk, at HK’ere og andre i den statslige administration er overflødige bureaukrater, der ikke kører langt nok på literen.

- Faktum er, at HK’erne i staten er arbejdsomme, kompetente, mangfoldige og vigtige. Vi er ikke altid de mest synlige og højtråbende. Men uden os ville statens mange arbejdspladser knirke slemt. Mangen en borger, lektor, bruger, chef, studerende med flere ville stå med håret i postkassen og savne den sædvanlige service, vejledning, it-bistand, analyseresultater og meget mere.

- Jeres værdi viser I i praksis hver dag på arbejdspladserne. For HK Stat er det en vigtig opgave at vise verden omkring os, hvem HK’erne er, og hvad I kan og gør. De historier fortæller vi overalt, hvor det er muligt. Blandt andet i vores egne medier, sagde Rita Bundgaard.

Pænt høj organisationsprocent

Rita Bundgaard glædede sig over, at et stort flertal af dem, der nyder godt af HK Stats overenskomst, også er med i det faglige fællesskab i HK Stat.

- Fagbevægelsen er i krise! Det hører vi i hvert fald jævnligt i medierne. Og sandt er det, at en mindre del af lønmodtagerne er med i en rigtig fagforening end for 20 år siden. Men lige så sandt er det, at 3 ud af 4 HK’ere i staten er med i HK Stats faglige fællesskab. 3 ud af 4, gentog formanden.

- Det er selvfølgelig ikke godt nok, før den sidste fjerdedel også vælger at være medlem. Men vores organisationsprocent dokumenterer, at det vi sammen gør, i klubben, i afdelingen og i sektoren, ikke er så ringe endda. Det samme billede viser HK’s målinger af medlemstilfredsheden, sagde Rita Bundgaard i en mundtlig beretning, hvor hun også tilfredst konstaterede, at HK Stats mangeårige råben op for at få genoprettet skatteforvaltningen har båret frugt.

- Det tog nogle år, før råbet blev hørt rundtomkring. I Finansministeriet fx, hvor ambitionerne om at spare på skattevæsenet ikke bare var enorme, men abnorme, sagde hun og fortsatte:

- Vi havde ret. Og vi har fået ret. Vinden er vendt. I medierne, på Christiansborg og blandt alskens eksperter. Også i fagbevægelsen har vi vundet opbakning til vores syn på det her. Og politikerne har erkendt, hvordan de skamred Skat med besparelser og fyringer. Tusinder er nu ansat. Heriblandt en meget stor gruppe HK’ere.

Antallet af HK-medarbejdere på Skatteministeriets område er i dag dobbelt så højt som i 2016. I dag er der 3.702 årsværk, fremgik det af beretningen.

Læs både Rita Bundgaard og næstformand Peter Rabens mundtlige kongresberetninger.

Den samlede beretning blev vedtaget med 192 ja-stemmer og 3 blanke.