tina tingberg

- De burde fra starten have set, at det var for billigt til at det kunne hænge sammen, siger Tina Tingberg, formand for HK Forsvarets Landsklub, om Danmarkshistoriens største facility management-kontrakt, som nu skal ophæves. Foto: Lars Horn.

ISS må levere varen eller gå. Sådan lød budskabet fra forsvarsminister Trine Bramsen (S) i februar 2021 på et samråd i Folketinget efter kritikken var væltet ned over den service, som ISS leverede til forsvaret via Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Siden har parterne forhandlet, og sankthans-torsdag kom svaret. Forsvarsministeriet og ISS er blevet enige om at rive kontrakten over og dermed ophæve partnerskabskontrakten om levering af Facility Management–ydelser fra 2022.

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler i en pressemeddelelse, at Forsvarsministeriet ikke har fået et tilfredsstillende serviceniveau siden indgåelsen af den store aftale med ISS.

- Det har haft stor betydning for de tusindvis af ansatte og frivillige, der hver dag yder en vigtig indsats for danskernes tryghed og sikkerhed. Med ophøret af kontrakten står vi selvsagt overfor en ny opgave med at finde en bedre løsning. Det stiller store krav til Forsvarsministeriet og de ansatte. Men målet er klart. Vi skal have en bedre løsning i fremtiden.

Ifølge Ritzau skal ISS betale en kompensation til Forsvaret som en del af aftalen. Kenni Leth, der er pressechef i ISS, siger til Ritzau Finans, at kompensationen er "et lavt trecifret millionbeløb". Han gør dog opmærksom på, at ISS har hensat et beløb til Forsvars-kontrakten.

Til gavn for medarbejderne

Formand for HK Forsvarets Landsklub Tina Tingberg betegner aftalen som en god løsning.

Det er rigtig fint, at vi nu kan komme videre og få nogle ordentlige forhold. Jeg tror på, at det bliver til gavn for medarbejderne, siger hun.

Aftalen betyder, at etablissementsservice samt servicering af skyde- og øvelsesområder bliver overtaget af Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES) fra 1. februar 2022, mens kantine- og rengøringsområdet hjemtages 1. april 2022. Nogle opgaver skal efter planen udliciteres igen på et senere tidspunkt, mens andre fremover skal løses internt.

Skal insource 950 medarbejdere

FES skriver i en pressemeddelelse, at styrelsen har udarbejdet en model for den fremtidige opgaveløsning, hvor ’et væsentligt kriterium er, at etablissementsopgaver tæt knyttet til Forsvarets kerneforretning hjemtages og fremover varetages af medarbejdere ved Ejendomsstyrelsen’.

Anders Mærkedahl Pedersen

Forsvaret skal nu insource i alt ca 950 medarbejdere. - Både Ejendomsstyrelsen og ISS har stort fokus på de medarbejderne og går i dialog med de faglige organisationer om overdragelsen, understreger generalmajor Anders Mærkedahl Pedersen, chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i en pressemeddelelse. Foto: FES.

Og Tina Tingberg tror, at ledelsen har lært af forløbet.

- De burde fra starten have set, at det var for billigt til, at det kunne hænge sammen. Det har været dyrt købte lærepenge, og jeg tror ikke, at FES-ledelsen vil lade sig lokke af sådan et quickfix igen, siger hun.

De medarbejdere hos ISS, der i dag arbejder på Forsvarets kontrakt, vil nu få et tilbud om at blive virksomhedsoverdraget, det vil sige overgå til FES. I alt skal Forsvaret overtage eller rekruttere cirka 950 medarbejdere, lyder forventningen ifølge Tina Tingberg.

ISS: Vi har ikke været gode nok

At rive kontrakten i stykker var det eneste rigtige at gøre, ikke mindst for medarbejderne. Det siger ISS til Fagbladet 3F, efter Forsvaret har ophævet den milliardstore kontrakt med servicegiganten.

- Det var det rigtige at gøre. Ikke mindst af hensyn til vores ansatte, som gør det bedste, de kan, inden For forsvaret. Men vi har ikke kunnet få den her kontrakt – med de kontraktmekanismer, den indeholder – til at fungere. Hverken os eller forsvaret. Der har været mange løsninger på bordet, og vi har virkelig prøvet, men det er ikke lykkedes os, siger direktør i ISS Danmark Simon Kaiser til Fagbladet.

Partnerskabskontrakten mellem FES og ISS blev indgået i 2017 og trådte i kraft 1. februar 2018 med en planlagt ophørsdato 31. januar 2024.

Facility Management-aftalen med ISS afløste to aftaler for henholdsvis Østdanmark (Forenede Service) og Vestdanmark (ISS) samt en landsdækkende aftale for vedligehold af tekniske basisinstallationer (Kemp & Lauritzen).

Forsvaret er i øjeblikket i gang med at gennemføre en budgetanalyse, der skal finde besparelser for ca 250 millioner kroner, hvoraf en del skal føres tilbage til FES og ejendomsområdet.

ISS: "Vi undervurderede kompleksiteten"

At finde en løsning på danmarkshistoriens nok mest omtalte kontrakt om bygningsdrift og kantinedrift – ISS' kontrakt med Forsvaret – er én af topchef Jacob Aarup-Andersens største hovedpiner. Sådan skrev Ejendomswatch i april, hvor ISS-topchefen udpegede kontrakter med Forsvaret og Deutsche Telekom som to af fire nøglepunkter for at vende forretningen. Vi undervurderede kompleksiteten. Fremover skal andre end salgsafdelingen ind over, når de store kontrakter indgås, lød det dengang fra servicevirksomheden til EjendomsWatch.
FAKTA

Derfor stopper kontrakteN

I en mail til medarbejderne, skriver Forsvarsministeriet bl.a., at ’Baggrunden for det førtidige ophør af kontrakten er, at kontrakten er nødlidende’. 
 
’Forsvaret har ikke fået et tilfredsstillende serviceniveau, og ISS har væsentlige økonomiske tab. Det utilfredsstillende serviceniveau har blandt andet resulteret i et højt antal klager fra Forsvarets ansatte og i en lang rækker tvister mellem FES og ISS, navnlig om forståelsen af kontraktens beskrivelser af serviceniveauet.’

Med aftalen følger det, at kantine- og rengøringsområdet hjemtages pr. 1. april 2022 med genudbud i 2024. Øvrige områder inden for den nuværende kontrakt med ISS insources i væsentligt omfang, idet der dog vil blive udbudt en række tilknyttede delområder.

Skal insource 950 medarbejdere

Med aftalen bliver der behov for at insource i omegnen af 950 medarbejdere, hvilket vil ske dels ved virksomhedsoverdragelse, dels ved rekruttering af nye medarbejdere. 

Det er ingen hemmelighed, at etablissementsområdet er udfordret, og der er ingen tvivl om, at kontrakten er nødlidende. Med vilkårene for kontraktophør på plads, kan vi se fremad og tilpasse konceptet for etablissementsdrift.
Ejendomsstyrelsen overtager over det kommende år facility management-ydelserne fra ISS. Overdragelsen sker i trin, da det er en stor og kompleks opgave, der skal overføres. Se tidsplan:

FES graf

Sådan vil Ejendomsstyrelsen løse opgaven fremover?

Sideløbende med forhandlingerne med ISS har Ejendomsstyrelsen arbejdet på en ny model for drift af etablissementsområdet i samarbejde med myndighedsrepræsentanter på tværs af koncernen. Et væsentligt kriterium i den nye model er, at etablissementsopgaver tæt knyttet på Forsvarets kerneforretning, for eksempel skyde- og øvelsesområder, hjemtages og fremover varetages af medarbejdere her i Ejendomsstyrelsen. 

Etablissementsdriften organiseres fremover i 4 spor. Kantine & rengøring hjemtages for at konsolidere områderne med henblik på nyt udbud på sigt. Etablissementsdrift og Teknik & bygninger hjemtages delvist. Skyde- & øvelsesområder hjemtages helt. 

oversigt spor


Aftalen beskrives som et vigtigt skridt på vejen mod en forbedring af området. Der vil ikke ske store ændringer på den korte bane, men aftalen er starten på en tilbagevenden til mere normale forhold. Der udestår dog et større arbejde med at reetablere et acceptabelt serviceniveau, lyder det også. 
 
Vis mere