arbejdsplads

Sig ikke ja til at arbejde hjemme, hvis du hellere vil ind på din arbejdsplads, lyder rådet fra HK Stat-formand Rita Bundgaard. Foto: Mostphotos

Vil alle efter sommerferien faktisk kunne vende fysisk tilbage som før coronaen? Hvordan bliver mulighederne for at aftale eller blive pålagt hjemmearbejde? Og hvilke regler gælder, hvis man aftaler hjemmearbejde?

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har været i dialog med de statslige arbejdsgivere om overgangen fra coronatidens særlige håndtering af regler til den normal, som alle håber snart indfinder sig. HK Stats formand Rita Bundgaard, som også er CFU-formand, fortæller her, hvad både du og din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant skal være opmærksom på i de kommende måneder.

- Udfordringen er, at mange statsansatte møder ind på arbejde omkring 1. august, hvor der ifølge en udmelding fra regeringen i maj bliver åbnet for 100 procent fysisk fremmøde. Mange både medarbejdere og ledelser vil være optaget af at tage erfaringer omkring hjemmearbejdet med ind i tiden efter coronaen – mens nye lokalaftaler om betingelserne for hjemmearbejde er sat på hold, siger HK Stat-formanden.

Nye lokalaftaler afventer regeringsanalyse

Regeringen har sat en analyse i gang af erfaringerne ved øget brug af hjemmearbejde. Samtidig har regeringen meldt ud, at de statslige arbejdspladser ikke skal indgå nye lokalaftaler om hjemmearbejde med deres ansatte, før resultatet af analysen foreligger. Timingen ærgrer Rita Bundgaard:

- Mange statslige arbejdspladser begyndte allerede efter de første måneders hjemsendelse at samle deres erfaringer med hjemmearbejde og at indgå aftaler om de fremtidige vilkår for at passe jobbet hjemmefra. Men nu er mange gode og konstruktive lokale drøftelser og forhandlinger om hjemmearbejde sat i bero på grund af regeringens analyse af hjemmearbejdet, siger hun.

Rita Bundgaard har et vigtigt råd til medlemmer og tillidsrepræsentanter, siger hun:

- Hvis du  på trods af det formelle stop for lokale aftaler om hjemmearbejde – alligevel på ledelsens initiativ laver en aftale om at arbejde hjemme en eller flere dage om ugen, så SKAL det være på absolut frivillig basis. Du skal altså ikke sige ja til at arbejde hjemme, hvis du hellere vil ind på din arbejdsplads.

Til tillidsrepræsentanter, som bliver mødt med ønsker om at indgå lokale aftaler om hjemmearbejde, lyder rådet: Kontakt din HK-afdeling og få et fagligt kig på aftalen.

LÆS OGSÅ: Mere hjemmearbejde? Sådan griber I det an

Tag hjemmearbejde op i SU

Selv om regeringen altså vil udskyde aftaler om hjemmearbejde på statens arbejdspladser, håber Rita Bundgaard på snarlig debat om emnet i samarbejdsudvalgene.

- Dialog om lokale aftaler om distancearbejde er afgørende for at finde de bedste løsninger for medarbejdernes udførelse af arbejdet efter genåbningen. Derfor opfordrer vi til, at samarbejdsudvalgene på statens arbejdspladser snarest drøfter forventningerne til hjemmearbejdet fremover, siger hun.

Aftale om distancearbejde fra 2005 er grundlaget

Under coronapandemien har de faglige organisationer valgt at se igennem fingre med den aftale, som normalt udstikker rammerne for hjemmearbejde i staten. Det er aftalen om distancearbejde fra 2005. Den slår fast, at man først skal indgå en lokal aftale om distancearbejde for hele arbejdspladsen, før man kan indgå aftaler om den enkelte medarbejders hjemmearbejde.

- Nu, hvor vi er på vej tilbage til normalen, så gælder aftalen, siger Rita Bundgaard. MEN CFU er indstillet på at vente til 1. oktober med at arbejde aktivt for at aftalens bestemmelser bliver fulgt til punkt og prikke. For der vil også efter 1. august være tale om en ekstraordinær situation, forklarer hun.

Fortsat brug for fleksibilitet

Fra 1. august er der som nævnt åbnet for 100 procent fysisk fremmøde. Alligevel er der udsigt til, at nogle statsansatte også efter månedsskiftet fortsat vil skulle arbejde hjemme for at begrænse smittespredning. Og der vil formentlig også stadig være brug for forholdsregler som afstand, høj hygiejne og ekstra udluftning. Det har CFU fuld forståelse for, siger Rita Bundgaard.

- I forbindelse med den kommende tilbagevenden til arbejdspladsen er arbejdsgiverne og CFU enige om, at der kan være behov for fleksibilitet, med baggrund i sundhedsmyndighedernes krav eller i behovet for at tage særlige hensyn til medarbejdere. Nogle kan fx være bekymrede for at vende tilbage.

- Vær opmærksom på hvordan din arbejdsgiver håndterer dette – og kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, opfordrer HK Stat-formanden.