IMI følger op på hjemmearbejde-problematikken, når der er mere klarhed over parternes rettigheder og pligter. Faglig sekretær Pia Weber fra IMI opfordrer til, at man som medarbejder under alle omstændigheder gør sig grundige overvejelser om fordele og ulemper ved hjemmearbejdet. Foto: Morten Rode

Nogle har elsket det, andre har hadet det, men de fleste af os har i hvert fald lært noget om at arbejde hjemme i løbet af det seneste halvandet år. Nu er det så omsider ved at være normalen, at man kan vende tilbage til sit gode gamle hæve-sænke-bord og den fuldautomatiske kaffemaskine – eller er det?

Flere arbejdspladser rundt om i landet har i medierne berettet om, at de enten har skåret eller overvejer at skære ned på kontorpladserne og øge brugen af hjemmearbejde. En tendens vi også er begyndt at se i HK it, medie & industri Hovedstaden, fortæller faglig sekretær Pia Weber.

- Arbejdsgiverne har oplevet, at medarbejderne har fundet måder at arbejde på hjemmefra, som ikke har gjort dem mindre effektive. Samtidig kan de formentlig helt lavpraktisk se, at hvis en del arbejder hjemme, så er der mulighed for at spare nogle penge på kvadratmeter og kontorhold. 

Hjemme alle dage

Pia Weber fortæller, at IMI indtil videre har oplevet de mest radikale tiltag på it-virksomheden DXC.

- På DXC er det helt konkret blevet meddelt medarbejderne, at man har besluttet at fortsætte med en ret udstrakt grad af hjemmearbejde – også på den anden side af pandemien. Under krisen har alle været hjemsendt, med mindre deres opgaver kun kunne løses på arbejdspladsen. Nu er de enkelte ledere blevet bedt om at udpege, hvem i deres team eller afdeling der helt eller delvist kan arbejde hjemmefra fremover. Og det har medarbejderne fået et seks måneders varsel om.

Hver enkelt medarbejder er således blevet præsenteret for et kontrakttillæg, ifølge hvilket de efter corona forpligter sig til at arbejde hjemme hver uge i mindst tre og sandsynligvis flere dage.

Sådan kan den faste arbejdsplads se ud for flere i fremtiden. Foto: Nathana Reboucas/Unsplash

Beslutningen på DXC er udelukkende truffet af ledelsen. Tillidsrepræsentanterne er blot blevet orienteret efterfølgende, og et forsøg på at forhandle en lokalaftale, hvor medarbejdersidens stort set eneste krav var, at aftalen skulle være frivillig og fleksibel for den enkelte, er kuldsejlet. 

Et krav om økonomisk kompensation for, at arbejdspladsen flytter ind på medarbejdernes bopæl, er også blevet afvist. 

- Vi har protesteret sammen med akademikerne, fordi vi ansættelsesretligt mener, at du har ret til at møde ind på din arbejdsplads. I medarbejdernes kontrakt står jo, at de er ansat i den og den virksomhed på den og den adresse, siger Pia Weber.

Ærgerlig fremgangsmåde

Sagen var ikke afsluttet ved IMI-bladets deadline, men uanset udfaldet er Pia Weber skeptisk over for DXC-ledelsens fremgangsmåde.

- Hvis medarbejderne selv kunne vælge, om og i hvilket omfang man gerne ville arbejde hjemme, ville det give en meget mere positiv tilgang til det. Det er jo meget forskelligt, hvad man har lyst til, og hvad der fungerer i ens arbejdsliv, og mange elementer spiller ind. Nogle kolleger vil for eksempel være super glade for at slippe for transporten til arbejde, andre er bare dødtrætte af at sidde og arbejde alene hjemme i stuen. Man har accepteret vilkåret, da pandemien var argumentet. Det er den ikke længere.

- Det er blevet et spørgsmål om, hvorvidt ledelsen bare kan pålægge medarbejderne det her og presse det igennem. Men hvorfor ikke gøre det frivilligt? Det kunne da sagtens være, at man kan komme frem til den fordeling, virksomheden gerne vil have, ad helt frivillig vej, siger Pia Weber.

Ufrivillig stoleleg

IMI-bladet kender til flere virksomheder i afdelingen, som enten overvejer eller allerede har indført mere hjemmearbejde.

På en af afdelingens laborantvirksomheder har ledelsen – uden at involvere medarbejderne – indført free seating og skåret ned på antallet af kontorpladser, men ikke decideret varslet fast hjemmearbejde.

- Vi må gerne møde ind, der er bare ikke plads til os alle, fortæller en medarbejder, der ikke ønsker sit navn frem. 

- Jeg har prøvet at påpege det og fået at vide, at jeg bare kan møde ind hver dag.

I det daglige er der således kun plads til cirka to tredjedele af de ansatte på kontoret, mens resten må arbejde hjemme.

- Der er en del af mine kolleger, der har haft svært ved at arbejde hjemme, og der tales meget i krogene om, at det ikke er fedt. Jeg tror, man har gjort det for at spare penge. Det har måske været på tegnebrættet et stykke tid, og nu har coronakrisen vist, at hjemmearbejde har fungeret super fint for virksomheden, og at nogle endda har været mere effektive end sædvanligt, siger medarbejderen.

Forventer tendens

HK it, medie & industri Hovedstaden arbejder lige nu på at få klarhed over, hvad arbejdsgivere helt præcis kan kræve i forhold til hjemmearbejde. HK har en klar forventning om, at problematikken er kommet for at blive, og at der vil komme flere sager på området.

Hvis din egen arbejdsplads pusler med at indføre mere hjemmearbejde, råder Pia Weber til, at du stiller spørgsmål til processen.

- Man må altid gerne undre sig og spørge ind til årsager, og hvad planen er. Selv hvis man gerne vil arbejde hjemme, synes jeg, det er vigtigt at få afklaret rammen og mulighederne. Kan man for eksempel som medarbejder ændre sin beslutning, hvis man savner kollegerne, eller hvis ens egne forhold ændrer sig? 

Pia Weber opfordrer også til, at man tænker konsekvenserne af mere hjemmearbejde godt igennem.

- Hvad vil det betyde for dig og dit job? Vil ledelsen fremover få øje på dig og dine resultater i samme grad, hvis du ikke møder ind? Vil du sidde og arbejde, selv om du føler dig sløj og normalt ville være blevet hjemme under dynen? Skrider din arbejdstid, så du kommer i konflikt med arbejds-/hviletidsbestemmelserne? Jeg synes, det er nogle af de vigtige overvejelser, man bør gøre sig, siger hun.

IMI-bladet følger op på emnet, når der er mere klarhed over arbejdsgivers og lønmodtagers rettigheder og pligter. Identiteten på den anonyme kilde i artiklen er redaktionen bekendt. 

Læs mere på www.hk.dk/hjemmearbejde