birgitte søby vagnholm

Ansvarlig for Havmiljøvogterkampagnen Birgitte Søby Vagnholm er taget tidligt til Hirtshals 30. juni 2021 for at sætte to nye posedispensere op, inden de skal indvies ved en event på stranden bag Hotel Fyrklit. Foto: Claus Bjørn Larsen.

Mens regnskyerne hænger tungt over det meste af Danmark, skinner solen fra en skyfri himmel i Hirtshals denne sidste onsdag i juni. På parkeringspladsen foran Feriecenter Fyrklit står 61-årige Birgitte Søby Vagnholm parat til at tage imod de indbudte gæster fra Hjørring Kommune, erhvervsliv og lokale medier.

Om Havmiljøvogterkampagnen
Alle, som færdes på og ved havet, kan melde sig som frivillige.
Børn mellem 8 og 13 år kan blive tilmeldt Junior Havmiljøvogter.
Kampagnen udgiver magasinet Havmiljøvogteren 2 gange om året.
Find kampagnen på havmiljøvogter.dk, på Facebook, Instagram og som app.

Birgitte er tidligt i morges kørt fra sit hjem i Djursland, og fordi i dag er en særlig dag er hendes mand og to hunde taget med. Om lidt, når klokken er 12:30, samles alle nede på stranden, hvor to nye 'havfaldsposedispensere' skal afsløres. 'Havfald' er Søværnets Havmiljøvogterkampagnes ord for affald skyllet ind fra havet. Og dispenserne med gebgrugsplasticposer er en af kampagnens mange indsatser.

De to nye dispensere er doneret af tyske Patrik Sigwart, som har været stamgæst i Hirtshals gennem hele sit 40-årige liv. De 24.000 kroner, dispenserne har kostet, svarer til, hvad han ville have brugt på at holde ferie i Danmark i corona-årene. Af kærlighed til sin opvæksts ferieby og beundring for kampagnen har han nu valgt at bruge pengene på denne gave til stranden i Hirtshals.

Det begyndte med olien

Siden Havmiljøvogterkampagnen opstod i 2006, har Birgitte Søby Vagnholm været ansvarlige for den. Det begyndte med, at hendes chef hos Søværnets Operative Kommando (SOK) i Århus spurgte, om det var en opgave, hun kunne tænke sig. Den oprindelige idé med kampagnen, der opstod hos SOK's daværende øverste chef kontreadmiral Nils Wang, var at få lystsejlere til holde øje med og forebygge olieforurening i danske farvande. 

I begyndelsen var Havmiljøvogterkampagnen en deltidsopgave, som Birgitte passede samtidig med sine andre administrative opgaver. Men da rigtig mange lystsejlere meldte sig som havmiljøvogtere, tog den fart og kom hurtigt til at fylde hele hendes arbejdstid.

Om Birgitte Søby Vagnholm
1979: Konstabel ved Flåderadioen i Frederikshavn
1982: Ansat som civil ved Kommunikationscentret i SOK Århus
2004: Tog uddannelse inden for kontor
2006: Ansvarlig for Havmiljøvogterkampagnen

Allerede efter et par år var olieudslippet blevet halveret – ikke alene gennem kampagnen, men også ved hjælp af overvågning fra fly og satellitter. Så Birgitte, hendes daværende chef og det tilknyttede reklamebureau gik i gang med at udtænke en udvidet indsats for miljøet i og omkring havet.

Nu skulle ikke bare lystsejlere, men også andre borgere involveres i at fjerne plastic og andet affald fra havet og strandene. Såvel kano- og kajakroere, paddleboardere og havsvømmere som folk, der går ture på stranden, kunne nu blive havmiljøvogtere. Især ville de satse på de unge gennem aktiviteter for skoler og ved at oprette en juniorklub for de 8-13-årige.

Gennem årene har Birgitte i samarbejde med reklamebureauet udviklet forskellige kampagnematerialer, som havfaldsdispensere og -poser, vimpler og hvervepjecer. Og hvis større grupper vil arrangere strandrensninger, sørger hun for, at de gratis kan låne en eventboks med alt, hvad de skal bruge til formålet. Derudover står hun for afvikling af events, drift af hjemmesiden havmiljøvogter.dk og al aktivitet på de tilhørende Facebook- og Instagram-konti.  

I alt har 28.000 personer indtil nu meldt sig som havmiljøvogtere.        

Admiralens Æresmønt som tak

På stranden bag Feriecenter Fyrklit har de 15-20 fremmødte taget opstilling i sandet omkring den ene dispenser. Den er skjult bag sort plastic og rødt bånd, som blafrer i den godt og vel friske vind. Birgitte går smilende rundt og hilser på alle. Orlogskaptajn Per Ring Henriksen, som er chef for Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter (NMOC) og for Birgitte, står klar til at afsløre dispenseren. Hans lette kampuniform i kamuflage er det eneste, der umiddelbart indikerer, at eventen har med Søværnet at gøre.

Hovedpersonen, Patrik Sigwart fra Hessen, er med online på en tablet båret af Henrik Christensen, indehaver af reklamebureauet Brandstifter.

- I'm doing it for you, siger han henvendt til skærmen og vender tabletten mod deltagerne, så de og Patrik kan hilse på hinanden. 

Bureauet Brandstifter er Birgittes tætteste og vigtigste samarbejdspartner og har været det gennem alle årene.

Patrik sigwart hilser fra en tablet

Giveren af de to dispensere, it-konsulent Patrik Sigwart fra Hessen i Tyskland, hilser på orlogskaptajn i Søværnet Per Ring Henriksen via en tablet holdt af Henrik Christensen fra Brandstifter. Foto: Claus Bjørn Larsen.

- Skal vi køre? siger Birgitte og stiller sig hen på den anden side af dispenseren.

Hun holder et diplom op, som er en indramning af Admiralens Æresmønt, og som Patrik vil få overrakt senere på året af chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen.

- Sehr geehrte Patrik, begynder orlogskaptajnen og slår hurtigt over i dansk, hvorpå han anerkender tyskerens engagement og interesse for kampagnen og miljøet på den nordjyske kyst.

- Tak for den generøse gave, slutter han.

dispenser afsløres

Lokale medier og en række indbudte gæster fra Hirtshals og fra Hjørring Kommune overværer afsløringen af dispenseren med Havfaldsposer. Foto: Claus Bjørn Larsen.  

- Skal vi? siger han henvendt til Birgitte og trækker resolut posen og båndet af dispenseren, mens publikum klapper. 

Fra hvervning til branding

Dagens event er blot en blandt mange, som Birgitte tager ud til som repræsentant for Havmiljøvogterkampagnen. Normalt har hun cirka 30 rejsedage om året, hvor hun besøger bådmesser og forskellige havnearrangementer.

Hvor det i begyndelsen handlede om at hverve nye frivillige, ser hun det i dag mere som formålet at være synlig og brande Søværnet som en moderne virksomhed og arbejdsplads. Hun oplever, at mange ikke er klar over, at der findes mange forskellige jobmuligheder i Søværnet, også som civil. Selv begyndte hun som konstabel i 1979, men skiftede fra uniformeret til civil i 1982.

"Det, der driver mig, er glæden ved sådan noget, som det i dag. At have skabt det her og få lov til at gøre en forskel. Jeg møder glade, taknemmelige mennesker, og der er ingen brok. Jeg føler virkelig, at mit arbejde giver mening."
Birgitte Søby Vagnholm, ansvarlig for Havmiljøvogterkampagnen

Som hun har gjort, kan andre også skabe deres eget job i Søværnet, mener Birgitte. Man kan fx præsentere ideer og forslag ved sin MUS. Man kan søge penge til uddannelse fra Kompetencefonden. Og hvis man gør det på en relevant og sober måde, er der gode muligheder for at blive hørt, siger hun.

Eksempelvis bad hun selv i 2018 om at blive udsendt til Sicilien med Frontex og var af sted i 12 uger. En oplevelse, hun beskriver som værende fantastisk og meget lærerig. Havmiljøvogterkampagnen passede hun via en pc sideløbende med opgaven som fingeraftryksofficer på stedet. Kun det fysiske arbejde med pakning og udsendelse af kampagnematerialer fik hun hjælp til fra en kollega på arbejdspladsen hjemme i Karup.             

Koncept minimerer bøvl

Efter orlogskaptajn Per Ring Henriksen vil byrådsmedlem i Hjørring Kommune og chef for Hirtshals Turisme Laila Zielke også takke Patrik Sigwart for donationen.

- Mere end 1.000 tons affald driver i land på strandene hvert år, derfor er dit bidrag et vigtigt element for Danmark og for turismen, siger hun blandt andet og slutter af med et "Wir sehen uns".

turistchef laila zielke taler

Turistchef og byrådsmedlem (S) Laila Zielke takker for donationen af de to dispensere, som nu står på strandene ved henholdsvis Hotel Fyrklit og Hirtshals Havn. Foto: Claus Bjørn Larsen.  

Nu er det giveren Patriks tur til at tale – på dansk – gennem tabletten. Henrik Christensen lægger stemme til og læser op:   

- Jeg er lidt stolt over at kunne bidrage, og en særlig tak til Birgitte, fordi du gjorde dette muligt for en vanvittig tysker som mig.

patrik på skærmen

Patrik Sigwart, som i dag må deltage virtuelt fra Tyskland, glæder sig til at besøge Hirtshals senere på året. Foto: Claus Bjørn Larsen.

Til sidst tager Birgitte over og præsenterer to lokale havmiljøvogtere, der har meldt sig via Facebook-siden til at sørge for, at der altid er poser i de nye dispensere, så forbipasserende kan trække en og gå i gang med at samle 'havfald'.

- Konceptet er, at I skal have så lidt bøvl, som muligt, siger hun.

I det samme kommer et hold SFO-børn med skoletasker på ryggen myldrende oppe fra klitterne og styrer hen mod dispenseren. Snart er der børn med blafrende røde plasticposer over hele stranden på jagt efter noget at fylde i dem. Umiddelbart er der dog ikke mange stykker plasticaffald i sigte.

sfo-børn med havfaldsposer på stranden

Netop som afsløringen er overstået, tager lokale skolebørn dispenseren i brug og går på jagt efter plasticaffald. Denne dag er der dog langt imellem fundene. Foto: Claus Bjørn Larsen.  

Dagens opgave er slut, og Birgitte er godt tilfreds med forløbet. Hendes mand og hundene har sat sig ind i bilen. Nu skal de hjem til Djursland, hvor regnen så småt er ved at tage af.