Kontingentet for at være medlem af HK bliver reguleret den 1. september 2021. Samlet set bliver det 11 kroner dyrere at være fuldtidsmedlem af HK Stat og HK’s a-kasse. Stigningen er beregnet på grundlag af lønstigningerne.

Stigningen betyder, at du fra 1. september betaler 511 kroner for dit medlemskab af fagforeningen og 517 for medlemskabet af a-kassen. Hertil kommer 50 kroner om måneden for alle, der er omfattet af den kollektive lønforsikring.

Alle beløbene kan trækkes fra i skat, og derfor er den reelle udgift for dit medlemskab knap 26 procent mindre end bruttobeløbene. HK indberetter alle beløbene til Skattestyrelsen, så du ikke selv skal gøre noget for at få fradraget.

Kontingentstigningen er beregnet på baggrund af lønudviklingen aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 2020-2021. Lønudviklingen i staten er stort set identisk med lønudviklingen i kommuner og regioner. 

Her kan du se en oversigt over flere typer af medlemskab for medlemmer af HK Stat:

 

HK medlemskab

 

Heltid

511 kr.

Deltid under 30 timer om ugen

318 kr.

Studerende

0 kr./95 kr.

Elever

95 kr.

 

 

Medlemskab af a-kasse

 

Heltid

517 kr.

Deltid under 30 timer om ugen

394 kr.

Studerende og elever med fritagelse i a-kassen

0 kr.

 

 

Fagforening og a-kasse

 

Heltid

1.028 kr.

Deltid under 30 timer om ugen

712 kr.

Studerende med fritagelse i a-kassen

0 kr./95 kr.

Elever med fritagelse i a-kassen

95 kr.

 

 

Kollektiv lønforsikring

50 kr.