mennesker på kontor

Modelfoto: Mostphotos

Statslige ledere med personaleansvar kan nu tilmelde sig det 6. hold af den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (FLIPA). Holdet starter op i oktober, og tilmeldingen er åben på flipa.dk

Ulla Moth-Lund Christensen, HK Stats nyvalgte næstformand, anbefaler varmt medlemmer med lederfunktioner at deltage i lederuddannelsen:

- Der er store gevinster at hente for ledere, der uddanner sig i at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø – både for lederne selv og ikke mindst for deres medarbejdere. Allerede evalueringen af de to første kurser (af den her slags) viste, at deltagerne forbedrede deres evner til at understøtte et sundt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads, siger Ulla Moth-Lund Christensen.

- Netop kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø er så afgørende for, at vi trives på jobbet. Og her gør lederne en afgørende forskel. For den enkelte leder er det vigtigt at føle sig klædt godt på til jobbet. Så det er bare med at komme afsted på et af de kommende kurser, lyder det opmuntrende fra næstformanden.

Veksler mellem teori og praksis

Uddannelsen er fordelt på 3 kursusdage i løbet af et halvt år, og der vil være cirka 24 deltagere på holdet. Undervisningen vil tage udgangspunkt i deltagernes daglige ledelsesopgaver, og du vil få mulighed for at afprøve det, du lærer, imellem kursusdagene. Her vil der også være netværksmøder, som bliver faciliteret af en af underviserne.

Undervisningen, som vil veksle mellem teori og praksis, varetages af 3 eksperter i ledelse og psykisk arbejdsmiljø: Malene Friis Andersen, Marie Kingston og Claus Elmholdt.

Målgruppen er alle statslige ledere med personaleansvar. Erfaringerne fra de tidligere hold viser, at det giver stor værdi for ledere på tværs af forskellige typer arbejdspladser, ledelsesniveau og ledelseserfaring at mødes og udveksle erfaringer.

Uddannelsen blev aftalt ved OK18, og ved OK21 aftalte parterne, MEDST og CFU, at den skulle videreføres. Målet er at styrke ledernes viden og give dem konkrete redskaber til at forebygge samt håndtere det psykiske arbejdsmiljø blandt deres medarbejdere.

I 2020 blev FLIPA evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Evalueringen viste, at lederuddannelsen er en stor succes, og at lederne får mange gode værktøjer og viden med sig fra kurset.   

Prisen for uddannelsen er 12.100 kroner.