Silhuet af kvinde med himlen som baggrund

Stort arbejdspres og mangelfuld oplæring var hverdagen, fortæller tidligere elever i webbureauet DanaWeb. Foto: Jeppe Carlsen

En virksomhed med så mange elever, at flere bliver placeret i afdelinger, der intet har med deres uddannelse at gøre. Elevansvarlige, der selv er elever. En hensynsløs og stærkt seksualiseret festkultur, hvor elever bliver presset til at overskride egne grænser. Og et enormt arbejdspres med evindelige mål og daglige interne konkurrencer, der for flere fører til sygemeldinger.

Sådan fortæller syv tidligere elever nu til HK Privatbladet om den start på arbejdslivet, de fik i virksomheden DanaWeb (siden 2019 Group Online), der selv kalder sig Danmarks største webbureau. Alle elever optræder anonymt, men deres identitet er kendt af redaktionen.

 

En aktindsigt hos Børne- og Undervisningsministeriet viser, at DanaWeb i løbet 2016 havde 29 elever. I 2017 havde de 48 elever, og i 2018, 2019 og 2020 havde de henholdsvis 35, 44 og 21 elever. I år har de indtil midten af juli foreløbig haft 17 elever. Og det er vel at mærke i en virksomhed, der i 2017, hvor de ifølge deres egne årsregnskaber var flest ansat, var 135 medarbejdere.

Rigtig mange af eleverne, der starter i virksomheden, ender med at afbryde deres elevforløb før tid. Det viser tal fra Industriens Uddannelser og Uddannelsesnævnet, der har det overordnede ansvar for elevernes uddannelse. Blandt kontoreleverne i DanaWeb er 45 aftaler indgået fra 2016 til juli 2021, heraf er de 11 blevet ophævet fra 2018 og frem til nu. Blandt mediegrafikerelever og Digital Media-elever er 21 ud af 62 uddannelsesaftaler ophævet inden for de seneste ti år - det svarer til mere end hver tredje elev.

- Det er usædvanligt mange elever, og så er det endnu værre, når man kan konstatere, hvor ekstremt mange, der ikke gennemfører deres elevtid. Det kan jo kun skyldes, at forholdene for eleverne ikke er okay. Noget er helt galt, siger Simon Tøgern, som er formand for HK Privat, der organiserer både mediegrafiker- og kontoreleverne.

Han ærgrer sig over, at det har kunnet foregå i så mange år.

- Elever skal ikke bydes sådanne vilkår. Og vi har alle et ansvar for at få det stoppet – både os som organisation, de faglige udvalg og skolerne. Der skal tales mere på tværs. Også her i HK Privat vil jeg tjekke, om der er arbejdsgange, der kan strammes op, så vi reagerer tidligere, tilføjer Simon Tøgern.

Fem ud af de syv tidligere elever, HK Privatbladet har talt med, har afsluttet deres elevforløb før tid på grund af arbejdsforholdene i virksomheden. Tre af dem har efterfølgende indgået forlig med virksomheden og har fået en godtgørelse.

Som elever fik vi ikke de udfordringer, vi skulle have - vi var bare billig arbejdskraft. Julie, tidligere kontorelev i DanaWeb

De interviewede elever er ikke i tvivl om, at årsagen til, at DanaWeb tager så mange elever ind, er, at de er billige i løn - elevernes uddannelse er de ligeglade med, lyder det fra dem alle.

- Som elever fik vi ikke de udfordringer, vi skulle have - vi var bare billig arbejdskraft, fortæller Julie, der var ansat som kontorelev fra 2017 til 2019.

- Selv om jeg var elev, sad jeg ofte alene med ansvaret i afdelingen, men det havde jeg slet ikke kompetencerne til, fortæller Julie.

Nogenlunde samme oplevelse lyder fra Pernille, der var ansat som kontorelev i samme periode og efterfølgende fastansat i kort tid.

- Min klare opfattelse var, at ens uddannelse ikke blev taget alvorligt. Man blev bare udnyttet. Det er en farlig start på arbejdslivet, siger Pernille.

Anna, en tredje af de elever, HK Privatbladet har talt med, fortæller, at de i 2017, hvor hun blev ansat som mediegrafikerelev, var så mange mediegrafikerelever ansat, at der ikke var nok grafisk arbejde til dem alle. Ifølge tal fra Børne- og Undervisningsministeriet var der 25 mediegrafikerelever alene i 2017. I stedet blev Anna derfor sammen med fire andre mediegrafikerelever placeret i kunderådgivningen.

- Vi lavede kun hjemmesider maksimalt en dag om ugen, som jo ellers var det, vi skulle bruge al vores tid på som grafiske elever. Og hvis vi var bagud med vores kundekald, blev vores grafiske dag taget fra os, fortæller Anna.

Kirstine, der i den forrige artikel fortalte om en stærk seksualiseret festkultur, hvor hun blev presset til at overskride egne grænser, endte også i kundeservice, selv om hun var mediegrafikerelev.

- Jeg følte mig udnyttet, snydt og ført bag lyset. De ser det som en ren pengemaskine. Vi skulle bare gøre, hvad der blev sagt, og der blev ikke lyttet til os, siger Kirstine.

Både Kirstine, Anna og flere andre mediegrafikerelever forsøgte at gøre opmærksom på læringskravene, men selv om ledelsen lovede at se på det, blev der ikke gjort noget ved det.

- I stedet fik vi at vide, at vi bare kunne blive skiftet ud med en ny elev - de ledede med frygt, siger Kirstine.

- De gav ofte det indtryk, at elevpladser ikke hænger på træerne. Det var meget frygtstyret fra ledelsens side, lyder det nærmest enslydende fra Anna.

 

Simon Tøgern, formand for HK Privat

Simon Tøgern, formand for HK Privat, ærgrer sig over, at ingen har reageret på det store gennemtræk af elever i DanaWeb og vil kontakte de faglige udvalg for uddannelserne for at sikre, at elevarbejdspladserne bliver fulgt tættere. Foto: Jeppe Carlsen

 

Altid et nyt mål, der skulle nås

Alle eleverne fortæller desuden, at der var et meget højt arbejdspres. Der var blandt andet høje krav til, hvor meget de skulle fakturere pr. dag, eller hvor mange hjemmesider de dagligt skulle producere, ligesom kulturen i virksomheden var bygget op omkring interne konkurrencer, hvor de, der solgte mest, blev hyldet og oftest belønnet med sprut eller slik.

- Jeg glemmer aldrig den tavle, der var sat op mellem os. Der stod, hvor mange opkald, man havde taget og sager, man havde lukket. Den tavle var det, jeg frygtede allermest, fordi hvis man ikke havde gjort det godt nok, fik man det at høre, fortæller Anna.

- Der var altid et mål, der skulle nås. Og sådan var det i alle afdelinger. Man nåede aldrig i bund, så kom der et nyt mål, lyder det om arbejdspresset fra Pernille.

Eleverne kunne også modtage bonusser, og der er også eksempler på elever, der blev forfremmet til teamledere, og Pernille oplevede at blive elevansvarlig i sin afdeling, mens hun stadig selv var elev.

- Der var ingen andre, der tog ansvaret, fortæller hun.

Pernille endte sin tid i DanaWeb med, at hun blev sygemeldt med stress. Maja, der i den forrige artikel har fortalt om det stærkt seksualiserede miljø, var også sygemeldt med stress og depression i et halvt år grundet det hårde arbejdsmiljø, inden hun selv fandt en ny praktikplads. Anna blev også sygemeldt og indgik efterfølgende forlig med DanaWeb og fik både løn og en ekstra godtgørelse med sig. To andre elever, HK Privat har talt med, er ligeledes endt med at indgå forlig med godtgørelse.

Udover Pernille er Julie den eneste af de tidligere elever, HK Privatbladet har talt med, som gennemførte sin elevtid. De sidste fire måneder af sin elevtid var hun dog sygemeldt. DanaWeb bad hende ikke om at fremvise en lægeerklæring, og hun hørte heller ikke noget fra dem.

- Jeg tænker, at de godt vidste, at den var gal, forklarer Julie.

 

Fastansatte bekræfter elevernes oplevelser

At elevernes uddannelse ikke blev taget alvorligt, og at de blev presset i virksomheden, bekræfter to tidligere fastansatte. Jackie Heimann var ansat som blæksprutte, som hun selv kalder det, i treethalvt år fra 2013-2016. Hun var selv glad for sin tid i DanaWeb, men fortæller samtidig, hvordan hun oplevede, at eleverne var udsat for et ”vanvittigt pres”.

- Det var ikke rart med alt den pace. Det gjorde ondt på mig at se. Jeg talte med alle og kunne jo se, at der ofte var nogen, der var ved at græde. Det var ikke rimeligt. Man kan som elev jo ikke bare rejse, hvis man ikke er tilfreds. Man er nødt til bare at blive i jobbet, siger Jackie Heimann.

Generelt var der bare en virkelig uprofessionel håndtering af eleverne. Der var ingen, der tog hånd om dem og deres uddannelse, og de blev presset i bund. Tidligere ansat i DanaWeb

En anden tidligere fastansat, der ønsker at være anonym, arbejdede som webdesigner i DanaWeb fra 2011 til 2014 - altså før de elever, vi har talt med.

- Generelt var der bare en virkelig uprofessionel håndtering af eleverne. Der var ingen, der tog hånd om dem og deres uddannelse, og de blev presset i bund. Det mest forrykte var, at elever lærte elever op. Man blev hurtigt også gjort til teamleder, selv om man var elev, og så havde man ansvaret for at nå ugens mål. Eleverne tog det som en forfremmelse og lagde meget prestige i det, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg oplevede det klart som en elevfabrik. Det var et hårdt konkurrencemiljø. Samtidig kom der hele tiden nye unge og sultne ind. Så tempoet var hele tiden megahøjt.

Til sidst mærkede hun på egen krop, hvordan det hårde arbejdspres sled hende ned. Efter hun havde sagt sin stilling op, gik hun sammen med en gruppe medarbejdere til ledelsen og fortalte, hvad de mente om arbejdsmiljøet og deres håndtering af eleverne. Hun ved ikke, om der skete noget på baggrund af mødet.

HK Privatbladet har desuden talt med en ottende elev, der modsat de syv andre fortæller, at hun fandt målene motiverende, og at hun ikke oplevede at ”blive slået i hovedet”, hvis ikke hun levede op til dem.

- Jeg var rigtig glad for at være der, selve arbejdet passede til mit gemyt, siger hun.

Hun fortæller videre, at hun sad med andre grafikere og havde masser at sparre med og lære af, men bekræfter, at der, mens hun var ansat, var elever, som ikke lærte, hvad de skulle.

 

Direktøren afviser

Kenneth Stampe, stifter af DanaWeb og administrerende direktør igennem næsten 20 år, har ikke ønsket at stille op til interview. I en mail til HK Privatbladet skriver han, at han ikke kan genkende billedet af manglende kvalitet i elevuddannelsen eller et ekstraordinært stort frafald af elever.

Han understreger, at han altid har taget stress og alle andre lidelser alvorligt. Han fortæller, at i de tilfælde, hvor medarbejdere har været ramt af stress, har virksomheden blandt andet tilbudt forløb med en ekstern coach, fleksible arbejdsvilkår eller andre arbejdsopgaver.

"Jeg har altid lagt vægt på, at medarbejderne hurtigt kunne få en hjælpende hånd, når der var travlt. Min tilgang har været, at der skal løftes i flok og drives en nærværende ledelse, hvor det er let at få hjælp til at nå sine opgaver."

Kenneth Stampe genkender heller ikke elevernes opfattelse af, at der blev ledet med frygt.

"Den form for ledelse tager jeg afstand fra. Jeg er ked af, hvis nogen har haft en anden oplevelse", skriver han.

 

12 sager i HK's egne systemer på 6 år

I HK’s eget sagssystem kan man finde 12 registrerede sager på virksomheden de seneste 6 år. To er henlagt, to er frafaldet og i de resterende otte er der indgået forlig.

Sagerne handler typisk om manglende løn, fritvalg og pension eller om ophævelse af elevaftale. Ifølge advokat i HK Privat Klara Hoffritz er der tale om usædvanligt mange sager for en virksomhed af den størrelse.

- Elevsagerne handler på papiret om manglende løn eller pension eller om ophævelse af elevaftalen. Men ofte ligger der historier om dårlig trivsel, stress, sygemeldinger, mangelfuld ledelse, sjofling af uddannelsen eller ligefrem seksuel chikane bag fx ophævelserne, forklarer Klara Hoffritz.

Hun har netop afsluttet den seneste med et forlig med virksomheden for tre måneder siden.

Selv om Klara Hoffritz mener, at det er grelt nok med de 12 sager, så er hun ikke i tvivl om, at der gemmer sig langt flere sager i virksomheden, som bare aldrig når frem til formel behandling som sag hos HK Privat.

- Vi ser kun toppen af isbjerget. Mange elever ønsker ikke at sætte sig op imod deres arbejdsgiver. Og særligt i denne virksomhed har flere været decideret skrækslagne for konsekvenserne, siger Klara Hoffritz.

 

Elever: Skole kendte til forholdene

Udover at gå til HK for at få hjælp henvendte flere af eleverne sig også til deres skole. Flere af mediegrafikereleverne fortæller, at de ansatte på den skole, de gik på, Københavns Tekniske Skole (i dag Next Uddannelse København), godt vidste, at de ikke nåede deres uddannelsesmål, og at der var nogen, der slet ikke fik lov til at lave grafisk arbejde.

Jeg ved, at også tidligere elever har fortalt om de her forhold - det var noget, alle på skolen vidste. Så det undrer mig virkelig, at der blev ved med at komme elever derhen. Kirstine, tidligere elev i DanaWeb

Kirstine og Anna kontaktede sammen med en lille gruppe andre elever skolen og klagede over arbejdsmiljøet og uddannelsesforholdene. Men skolevejlederen sagde ifølge hende mellem linjerne, at man bare skulle være glad for at have en elevplads. HK Privat håndterede på vegne af Anna og gruppen en sag mod DanaWeb og efterfølgende kom to lærere ud og holdt et møde med Kenneth Stampe. Ifølge Kirstine blev forholdene på DanaWeb dog ikke væsentligt ændret.

- Vi fik på papiret en ekstra designdag, men den blev totalt underprioriteret, siger hun.

Skolen kendte ifølge Kirstine også til den stærkt seksualiserede festkultur. Blandt andet talte hun selv flere gange direkte med underviserne om det. Hun fortæller, at det også flere gange blev bragt op i plenum i klassen, hvor undervisere også var til stede.

- Jeg ved, at også tidligere elever har fortalt om de her forhold - det var noget, alle på skolen vidste. Så det undrer mig virkelig, at der blev ved med at komme elever derhen, siger Kirstine.

Maja bekræfter også oplevelsen af, at Next Uddannelse København godt vidste, at der var noget galt. Hun har dog ikke talt direkte med nogen på skolen om det. Men hun havde en klar oplevelse af, at underviserne så lidt ned på de elever, der kom fra DanaWeb.

- De blev opfattet som mindre fagligt dygtige. Jeg var selv bange, hver gang jeg tilbage på skolen skulle vise min portfolio med det arbejde, jeg havde lavet i DanaWeb, da jeg vidste, at jeg ikke kunne det, jeg skulle, fortæller hun.

Om de kendte til det dårlige arbejdsmiljø i DanaWeb, ved hun ikke, men hun er helt sikker i forhold til de faglige mangler:

- De vidste i hvert fald, at vi ikke lærte det, vi skulle.

Hos Next Uddannelse København kalder uddannelsesleder på mediegrafikeruddannelsen, Birgitte Høygaard, de beskrevne forhold for ”helt uacceptable”. Hun fortæller, at de på Next ikke har været vidende om den krænkende og seksualiserede kultur i DanaWeb, men at de har kendt til faglige udfordringer og et mangelfuldt læringsmiljø i DanaWeb.

- I 2017 gennemførte vi et møde med DanaWeb, fordi vi hørte og oplevede, at virksomheden ikke levede op til sit faglige ansvar og ikke opfyldte de praktikmål, som indgår i uddannelserne. Vi havde indtryk af, at der blev rettet op på forholdene på det tidspunkt. Så det er både ærgerligt og beklageligt, at elever fortsat har en oplevelse af, at det ikke er sket, siger hun.

Hun er nu i gang med at undersøge, om der inden for de senere år har været henvendelser fra elever, de burde været gået videre med.

På baggrund af denne sag vil de på Next nu se på, om de er gode nok til at følge op på henvendelser fra eleverne.

- Det har vi tilsyneladende ikke været i dette tilfælde, og jeg er ked af, at der er nogle af vores elever, som har haft de oplevelser. Når det er sagt, er der et tilsynssystem ved de faglige udvalg, hvor der både sidder repræsentanter for fagforeninger og virksomheder, hvor denne slags sager om virksomheder kan tages op. Så det er også værd at undersøge, hvorfor det ikke er sket, siger Birgitte Høygaard.

Tre af de kontorelever, HK Privatbladet har talt med, kommer fra uddannelsesinstitutionen Niels Brock i København. Ingen af eleverne har talt med skolen om deres oplevelser i virksomheden.

Det er derfor også først, da HK Privatbladet fremlægger elevernes beretninger, at Niels Brock hører om forholdene, fortæller kommunikationschef Esben Buch-Hansen.

- Fremlagt her lyder det selvfølgelig til, at der er uhensigtsmæssigheder, som vi nu må tage stilling til, siger han.

Han fortæller, at de én gang årligt gennemfører den nationale elevtrivselsundersøgelse. Desuden laves der fagevalueringer i forbindelse med elevernes skoleophold, men her evalueres ikke direkte på elevtrivslen.

- Vi vil selvfølgelig - i samarbejde med vores lokale uddannelsesudvalg - drøfte eventuelt behov for justering af de kvalitetssikringsforanstaltninger vi har i dag, siger Esben Buch-Hansen.

 

Mindes ikke klager

På trods af både skolen og tidligere elevers oplevelser samt HK Privats 12 sager kan Kenneth Stampe ikke mindes, at der har været klager.

"Under min ledelse har virksomheden lagt stor vægt på elevuddannelsen, og jeg er uforstående over for kritikken. DanaWeb har haft elever i over 10 år, og jeg mindes ikke, at virksomheden har modtaget nogen klager fra hverken uddannelsesinstitutioner eller HK. Jeg har oplevet, at eleverne har været fagligt stærke. De har generelt opnået gode karakterer under deres skoleforløb, og mange er blevet fastansat i virksomheden efter afsluttet elevuddannelse", skriver Kenneth Stampe i en mail til HK Privatbladet.

Bag om historien

Artiklen her og artiklen ” Det var som en vild tur til Sunny Beach med fri sprut og ingen grænser” bygger på samtaler med syv tidligere elever, der alle har oplevet kritisable forhold under deres ansættelse i webbureauet DanaWeb (siden 2019 Group Online). Derudover har vi fået bekræftet deres oplevelser af kulturen af to tidligere fastansatte.

Ingen af de tidligere elever har ønsket at stå frem med navn eller billede. De har alle ønsket at fortælle deres historie, for at andre elever ikke fremover bliver udsat for lignende oplevelser. HK Privatbladet har så vidt, det har været muligt, fået bekræftet elevernes beretninger af flere kilder.

Derudover har vi haft adgang til sagsmaterialet i den sag, der blev afsluttet i maj 2021, hvor en tidligere elev indgik forlig med DanaWeb om blandt andet seksuel chikane. Vi har desuden søgt aktindsigt hos Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelsesnævnet samt Industriens Uddannelser for blandt andet at få tal på, hvor mange elever virksomheden har haft de seneste ti år, og hvor mange elever, der har afbrudt deres forløb før deres uddannelsesaftalers udløb.

HK Privatbladet har derudover valgt at bringe et udvalg af firmafestbilleder fra Kenneth Stampes åbne profil på Facebook for at fotodokumentere den seksualiserede kultur på arbejdspladsen.

"Det var som en tur til Sunny Beach med fri sprut og ingen grænser"